Får misstänkta brottslingar namnges?

2021-04-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får namn och bilder på gärningsmän som inte blivit dömda i domstol (tex på grund av att de inte är straffmyndiga) publiceras? Om inte, vilka bär ansvaret och vad blir påföljderna?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du frågar om t.ex. tidningar får publicera namn och bild på misstänkta. I så fall gäller reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF).Att publicera namn på misstänkta brottslingar kan vara förtal (7 kap. 3 § första stycket TF). Då pekas någon ut som brottslig eller klandervärd. För att undgå ansvar för förtal krävs det att uppgifterna som publicerats är försvarliga och att den som publicerat dem har skälig grund för att tro att den är sann (7 kap. 3 § tredje stycket TF). Uppgifter kan vara försvarliga om det till exempel finns ett allmänt intresse av att ta del av uppgifterna som har publicerats. Om någon offentlig person är misstänkt för brott kan det alltså vara försvarligt, även om det inte alltid är det ifall den misstänkta är helt okänd.Ifall en tidning gör sig skyldig till förtal är huvudregeln att den som är juridiskt ansvarig är den ansvariga utgivaren (8 kap. 1 § TF). Om det inte finns någon ansvarig utgivare är det istället ägaren som blir ansvarig (8 kap. 3 § TF).Påföljden för förtal är böter (5 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). Om det är grovt förtal kan man bli dömd till fängelse i upp till två år (5 kap. 2 § BrB).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

2021-04-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. 2 st tjejer jag har varit med fick barn nästan samtidigt även fast jag inte ville. nu typ 1 år senare så skriver dom till min nuvarande sambo att jag varit otrogen mot henne med en av dom är det förtal om det inte är sant? el vad kan man göra?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal är ett av ärekränkningsbrotten och regleras i 5 kap. 1 § BrB."Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter".Rekvisiten som måste vara uppfyllda är att en person uppsåtligen ska:- Utpeka annan som brottslig eller,- Klandervärd i sitt levnadssätt eller,- Lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktningEn förtalsituation kan uppstå i de tre situationerna som ovan redogjorts för. Att utpeka någon som otrogen är i högsta grad grund för förtal.För att det ska räknas som förtal krävs det att uttalandet är avsett att skada en levande människas anseende hos andra, med hänsyn till den krets som offret tillhör. Avgörande för om brott föreligger är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas. Huruvida det är sant eller inte är inte relevant i sammanhanget. Det som är relevant är kvinnornas intention och huruvida det fanns uppsåt att utpeka dig som klandervärd i ditt beteende.Har kvinnorna uppsåt att utpeka dig som klandervärd i ditt beteende, alltså ifall deras intention rörande kontakten med din sambo var att utpeka dig som klandervärd föreligger en möjlig förtalsituation. Om det sedan leder till en fällande dom beror på ytterligare omständigheter som, utifrån frågans formulering, inte finns möjlighet att beakta i mitt svar. Har du ytterligare funderingar kring situationen är du välkommen med en kompletterande fråga.Med vänlig hälsning!

Har jag utsatts för brottet förtal?

2021-04-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Hade en romans med en tjej som jag känt sedan flera år tillbaka men efter sex månader så bröt jag kontakten då jag kände att vi inte var på samma våglängd längre. Avslutet mellan oss vart kanske inte direkt bra då jag skrev att jag skulle kontakta hennes ex som kanske inte är pappa till barnet och berätta för honom hur det ligger till. Oavsett så var det något jag sa i stunden och därefter inte gått vidare med och inte har någon tanke på att göra heller.Hur som haver. Den dagen jag bröt kontakten visade det sig att den här tjejen hade hört av sig till några ex till mig och berättat en version av mig som psykopat, att jag hotat henne och att jag är en dålig människa som är "farlig". En tjejkompis till mig och den här tjejen fick kontakt veckan efter och där fortsatte hon att göra allt för att svärta ner mitt rykte och varna min tjejkompis för vem jag är. En dom sedan något år tillbaka använder hon som bränsle för att sänka mitt anseende och återigen var hon igång med att jag är en manipulativ psykopat som visar sin rätta sida i slutändan och att min kompis behöver passa sig. Till kompisen skrev hon att hon pratat med 4 st av mina ex och av det jag förstått så är det för att göra mitt anseende sämre hos dom med och för att skrämma mig med att hon "har saker" på mig. Jag börjar känna att det här börjar gå överstyr och jag känner hur hon gör allt för att göra mitt anseende sämre och skrämma folk för "vem jag är". Hon är tydligt ute efter att skada mitt rykte.
Sabrina Curan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utifrån din fråga tolkar jag det som att du kan har blivit utsatt för brottet vid namn förtal. Brott regleras i regel i Brottsbalken (BrB). Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, begår brottet förtal. Påföljden är böter (5 kap. 1 § BrB). Om brottet istället är grovt döms den tilltalade till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap. 2 § BrB). Du har möjlighet att yrka på ett skadestånd.Om du anser att du har utsatts för detta brott bör anmäla det hos Polisen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Polisanmäla på falska grunder

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Vi misstänker att någon, för oss okänd, trakasserar oss genom att dels ha anmält vårt pågående nybygge till Arbetsmiljöverket, samt anmält släktingar till oss för bristande djurhållning. Båda anmälningarna har kontrollerats på plats inom loppet av två dagar, av Arbetsmiljöverket samt Länsstyrelsen. Inga brister hittades i något av fallen. Vi tycker det hela är mycket obehagligt. Bör man polisanmäla detta? Det borde väl rimligen vara brottsligt att anmäla någon på falska grunder?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Angående en anmälan grundad på osanna uppgifter så kan brottet falsk angivelse, 15 kap. 6 § BrB, samt falsk tillvitelse, 15 kap. 7 § BrB, bli relevanta. Falsk angivelse innebär att man angiver oskyldig person till åtal med uppsåt (avsikt) att denne ska bli fälld till ansvar. Brottet kan leda till fängelse i högst 2 år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse högst sex månader. Enligt 15 kap. 6 § 2 st. BrB leder angivelse av oskyldig till åtal om han icke insåg men hade skälig anledning anta att den angivne var oskyldig att personen i fråga döms till obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader istället.Falsk tillvitelse,15 kap. 7 § BrB, kan person dömas för om han eller hon till åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst beskyller annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständigheter eller förnekar friande eller mildrande omständighet. Brottet leder till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös, döms personen istället för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Ni kan alltid polisanmäla detta och föra vidare era bekymmer till polisen. Polisen kommer sedan inleda en förundersökning. Efter förundersökningen beslutar åklagaren om de ska väcka åtal eller inte. Om ni har fler frågor så är ni varmt välkomna att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Allmänt om brottet förolämpning på nätet

2021-04-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |en tjej skrev hej till mig på sociala medier och jag svarade med "girl you looking fucked up", är detta olagligt eller faller det under yttrandefrihet eller bara inte tillräckligt för att vara olagligt?
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 5 kap. 3 § brottsbalken (brb) kan ett nedsättande uttalande som är ägnat att kränka den andres självkänsla utgöra brottet förolämpning. Detta kan ge i normalfallet ge böter men kan i grova fall ge böter eller fängelse i högst 6 månader. I ditt fall skulle ett sådant meddelande kunna utgöra en förolämpning såsom beskrivet i brottsbalken. Däremot faller inte detta brottet inom allmänt åtal och det är alltså målsägande som får driva processen själv (5 kap. 5 § brb). Det innebär att målsägande ansvarar för att inhämta bevisning och att driva själva processen. slutsats När man skriver på nätet till andra människor ska man agera precis såsom man gör i det "riktiga livet". Det som sägs på nätet bedöms på samma sätt som om man sagt det i egen person. Det meddelande du skickat kan utgöra brott om målsägande bestämmer sig för att driva frågan till tingsrätten. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kränkande SMS

2021-04-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag befinner mig i en svår vårdnadstvist med mina barns mor och jag får ta del av förolämpande och kränkande SMS i flera år. Hon skriver bla att hon har rätt att förolämpa mig pga av att jag tagit vår tvist till rätten och betraktar i stort sett som ett monster.Vad går gränsen för hur mkt kränkande sms man kan skicka till en person, och under hur lång tid innan det blir brottsligt?Tack,
Elias Kröger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar i vilken utsträckning de kränkande och förolämpande SMS:en du mottagit kan vara brottsliga.Bestämmelser om vilka handlingar som är straffbara återfinns i brottsbalken (BrB).Om en person, genom exempelvis SMS, kallar någon annan för kränkande saker, beskyller denne på ett kränkande vis eller beter sig på ett skymfligt vis aktualiseras i första hand brottet förolämpning i 5 kap 3 § BrB. En förolämpning ska vara riktad mot en specifik person och ägnad att kränka personen. Exempelvis såra dennes självkänsla. I andra hand kan brottet ofredande i 4 kap 7 § BrB vara aktuellt i ditt fall. För att ett ofredande ska anses ha skett krävs att en person utsätter annan för störande kontakter som är ägnade att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Störande kontakter innefattar inte bara kontakter vid fysiska sammanträffanden utan kan även avse telefonkontakt. Vid bedömningen om dessa kontakter är att betrakta som störande tas bland annat hänsyn till antalet kontakter eller när och hur de skett.Att dina barns mor under flera års tid har skickat dessa SMS till dig – som du upplever vara kränkande och förolämpande – talar enligt mig för att det skulle kunna röra sig om förolämpning eller ofredande i lagens mening. Att du har tagit er vårdnadstvist till domstol innebär inte att hon har rätt att förolämpa eller utsätta dig för störande kontakter ägnade att kränka dig.Det kan vara svårt att veta om man blivit utsatt för ett brott eller inte. För att göra en polisanmälan krävs dock inte att du vet exakt vilket brott du eventuellt blivit utsatt för. Det är upp till polisen och andra delar av rättsväsendet att ta reda på om det är brottsligt eller inte. Utan att ha vetskap om exakt vad som skrivits i SMS:en är mitt råd till dig därför att göra en polisanmälan om du upplever dig vara utsatt för något som liknar det jag nämnt.Värt att nämna i sammanhanget är slutligen att av ovan nämnda brott är det endast ofredande som faller under allmänt åtal enligt 5 kap 5 § BrB, vilket innebär att det är en åklagare som väcker åtal mot den som blivit polisanmäld. För att någon ska bli dömd för brottet förolämpning krävs ett enskilt åtal, vilket innebär att du som blivit utsatt för brottet själv måste väcka åtal i domstol. Om du som målsägande förlorar ett mål som drivits genom enskilt åtal, och den tilltalade frias, är du skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader vilket kan vara ekonomiskt betungande.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Spridande av falska uppgifter i vårdnadstvist

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande spridning av falsk information till Skola, sjukvård, socialtjänsten samt till andra människor.Min sambo ligger idag i vårdnadstvist då hennes ex stämt henne på boendet (3:e gången han stämmer henne).Det började med en bunt orosanmälningar till Socialen från personer i Pappans närhet samt några anonyma.Det har även inkommit en från Pappan där dom beskriver att min sambo har munchausen by proxy och att hon gör sitt barn sjukare. Barnet är diagnostiserat av flera olika läkare då hon har flera diagnoser och hon har även en autoimmun sjukdom. Pappan vägrar ta till sig att hon har diagnoser och låter inte barnet gå till BUP.Socialtjänsten startade en utredning som dom lade ned då dom ansåg att orosanmälningarna inte stämde och att det inte fanns något hot mot barnet.Han har även ringt runt till sjukvården och skolan både nuvarande och tidigare, det finns både journal anteckningar samt så har vi begärt ut mail från skolan och det finns dokumenterat att han sagt samma saker där, samt så ser man att rektorn har valt sida och trodde även att läkarintyg samt journaler var förfalskade av min sambo. Detta skapar rätt stora problem när min sambo ska prata med sjukvården eller med skolan då han lyckats manipulera dom att detta är sant. Det finns inget som styrker att hon skulle ha munchausen by proxy.Är det verkligen lagligt att bete sig så, vad kan man göra för att få ett slut på det.Tack på förhand.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så sprider din sambos före detta partner falsk information om din sambo till socialen (genom orosanmälningar), sjukvården och skolan och du undrar därför om något brott har begåtts.Falsk tillvitelse (15:7 BrB) Den som till myndighet sanningslöst påstår besvärande omständighet kan dömas för falsk tillvitelse. Både ageranden med uppsåt och vårdslöshet omfattas. Detta innebär att om din sambos före detta partner påstår till socialen att din sambo lider av MBP och detta inte är korrekt kan förfarandet utgöra falsk tillvitelse, eftersom det får betraktas som en besvärande omständighet i situationen. Förtal (5:1 BrB) Att lämna uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning kan utgöra förtal. Dock föreligger inte förtal om det på grund av omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken och det kan bevisas att skälig grund för uppgiften finns. Eftersom det enligt din fråga inte finns något som stödjer att din sambo lider av MBP samt att barnet fått diagnoser av ett flertal läkare kan det knappast anses föreligga skälig grund för uppgiften. Att sprida sådan information till exempelvis barnets skola kan anses ägnat att utsätta din sambo för andras missaktning. Sammanfattning Om ni anser att orosanmälningarna till socialen saknar grund kan ni anmäla den före detta partnern för falsk tillvitelse. Spridandet av anklagelserna till skolan, sjukvården och andra kan falla in under förtal. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Kan det utgöra förtal att lämna uppgifter om personer i en bok?

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skriver en bok om min uppväxt i ett namngivet hyreshus på Söder för femtio år sedan. Boken handlar om många av de säregna hyresgästerna som bodde i huset. Det var en livsmedelshandlare som blev dömd för häleri och anstiftan till brott (Gangsterchefen), en pensionerad ensamstående dam som blev dömd för spritlangning och kom till Hinseberg. Koden för att sälja en kvarting var lillen och en helflaska tvillingarna ( Lillen och tvillingarna), en alkoholiserad författare som tog sitt liv ( Den store författaren NN), två lesbiska kvinnor ( NN och kokosbollen). alla de verkliga personerna är avlidna och kan inte spåras av läsarna 8jag använder andra namn9. De enda som ev. kan känna igen personerna är de avlidnas släktingar som ändå vet om vad dess släkting gjort. Hoppas på svar! Med vänliga hälsningar
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det kan utgöra förtal att skildra historierna om hyresgästerna i din bok.FörtalsreglernaBestämmelserna om förtal finns i brottsbalken, fortsättningsvis kallas BrB.Med förtal avses att utpeka någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att lämna en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). Den utpekade som avses i denna bestämmelse avser dock levande personer, och du anger att samtliga av hyresgästerna du skriver om idag är avlidna.Förtal av avliden kan dock också medföra ansvar för förtal om gärningen är sårande för de efterlevande eller den annars, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne (5 kap. 4 § BrB). Själva förtalshandlingen som avses här är densamma som avses vid förtal av levande personer.Ditt fallHändelserna du beskriver skulle kunna uppfylla kraven på missaktning i förtalsbestämmelsen eftersom du utpekar flera av hyresgästerna som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt. För förtal krävs dock ett utpekande av något slag – personen måste utifrån den lämnade uppgiften vara identifierbar. Din bedömning verkar vara att personerna inte kommer kunna identifieras utifrån de uppgifter du kommer att lämna i boken för någon utöver deras släktingar. För att förtal ska vara aktuellt finns krav på att en viss spridning av uppgiften ska ha skett. Med detta avses att uppgiften ska spridas till någon utöver personen uppgiften berör som inte känner till uppgiften sedan tidigare. Du skriver att de enda som möjligtvis skulle kunna identifiera personerna du skriver om i boken är anhöriga som redan känner till uppgifterna. I så fall har inte uppgifterna spridits till någon som inte känner till dem sedan tidigare. Enligt min bedömning borde därför, utifrån din beskrivning av hur du kommer att skildra karaktärerna i boken, förtal därför inte bli aktuellt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning