Att hänga ut brottsmisstänkta personer - kan det vara brottsligt?

Jag vill veta om jag får lägga ut bilder på 3 personer på Facebook som misshandlade min son inatt.det är polisanmält

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis vill jag beklaga det som inträffat.

Allmän redogörelse:

Att lägga upp en bild på någon som begår en brottslig gärning kan i sig vara ett brott om det anses falla in under bestämmelsen om förtal som återfinns i (5 kap. 1 § brottsbalken). I lagrummet återges följande: "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter".

Detta innebär att publicera bilder på sättet som beskrivits i frågeställning kan utgöra förtal. Däremot måste det ses mot bakgrund av det enskilda fallet och de specifika omständigheterna. Om det är så att personerna på bilderna kan identifieras kan detta indikera på att förtalsbestämmelsen torde kunna vara uppfylld.

Förtalsbrottet är ett brottsligt agerande som inte faller under allmänt åtal som huvudregel. Detta innebär att det är personerna som återfinns på bilden som måste stämma dig för att detta ska kunna bli en rättsprocess överhuvudtaget - som huvudregel.

Avslutningsvis, avråder jag dig från att publicera dessa bilder trots det som inträffat. Anledningen till detta är att agerandet kan vara brottsligt. Mitt förslag är istället att bilderna framförs till Polismyndigheten, om det inte redan gjorts.

Vid fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”