Samtycke vid omskärelse av son

2021-02-25 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, om jag och min flickvän får ett barn och det blir en pojke. Säg att hon skulle vilja att han omskärs pga religion men jag vill inte det. Kan hon göra det utan mitt medlåtande, och om det nu skulle vara så att hon inte kan det och gör det ändå, vad får hon för konsekvenser?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omskärelse av pojkar regleras i lag om omskärelse av pojkar och enligt lagens 3 § får omskärelse endast utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Eftersom ni då skulle vara två vårdnadshavare så gäller det föregående för er båda. Det krävs alltså att båda vårdnadshavare ger sitt samtycke till en omskärelse av en pojke. Skulle ingreppet utföras mot ena förälderns vilja är det att betrakta som misshandel, eventuellt ringa misshandel och då kan läkaren åtalas och dömas i domstol. Eftersom ni är två vårdnadshavare så måste alltså läkaren se till att hen fått samtycke från er båda. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,