Vad kan jag göra som anhörig om någon utsätts för psykisk och fysisk misshandel

2021-07-31 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag känner och pratar med en tjej som blir psykiskt och fysiskt misshandlad även av sexuell art av sin kille men hon vågar varken göra slut eller gå till polisen eller kvinnojouren för killen har kontakter inom rättsväsendet vad ska man göra? Jag har pratat med polisen men fick bara svar att hon måste göra det själv.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är både känslig och svår att besvara då jag inte vet hur situationen ser ut. Vill hon inte anmäla hade jag gett dig rådet att försöka få henne att dokumentera så mycket som möjligt av misshandeln, både med bilder på skador, hot, sms beroende på vad som förekommer. Att hon skriver dagbok om allt som hon håller gömd, berättar för någon vän eller familj som hon litar på, allt som kan styrka vad hon går och gått igenom. Kanske du kan få henne att uppsöka en läkare som också dokumenterar hennes skador och för journal oavsett om hon inte väljer att berätta hur skadorna uppstått. Att du också sparar det hon skrivit till dig om vad hon utsatts för, att du tar skärmpdumpar på det hon skriver, kanske spelar in när ni pratar i telefon om ni gör det. Allt som kan användas som bevis mot killen om hon väljer att anmäla honom i slutändan. Det är jättesvårt att veta om hennes kille talar sanning när han påstår sig ha kontakter inom rättsväsendet eller om det är en skrämselteknik han använder sig av. Du kan ju försöka få henne att bara komma på ett inledande möte hos en kvinnojour, inga krav på henne hon bara får höra vilken hjälp det finns att få i sista hand finns det ju att få skyddad identitet för att komma ifrån vad hon utsätts för utan att anmäla honom. Även du kan ju själv vända dig till kvinnojourer för att höra med dem som har expertis om våld i nära relationer, vad de hade gett dig och henne för råd. Väljer hon inte att själv anmäla eller framförallt medverka om det görs en polisanmälan kommer det tyvärr bli svårt att få en fällande dom. Att du finns där och lyssnar och bekräftar att du finns där och lyssnar på henne är nog grunden till vad som kan få henne att anmäla. Våldsutsatta personer känner ofta skuld- och skamkänslor att de blivit utsatta så att du talar om att det är det sista hon ska känna, att hon är ett brottsoffret och att hon inte gjort något fel eller något för att förtjäna detta är viktigt att du framför vilket du säkert redan har. Jag har tyvärr svårt att ge dig fler råd i denna svåra situation. Du kan ju anmäla misstanke om våld i nära relationer så polis skickas till deras bostad, men som du säkert vet finns chansen att gör vad hon redan utsätts eskalerar att bli värre efter det. Utan alternativen blir nog att antingen samla så mycket bevis som möjligt så när hon har ork och vågar anmäla så finns underlag för fälla honom, sen kan man aldrig garantera ett fällande underlag i domstol. Eller att du oavsett besöker kvinnojour för att ta reda på vad det finns för hjälp att få och hur de rekommenderar att ni går tillväga, ingen ska uppleva och utsättas för vad du beskriver denna tjejer gör. Hoppas detta var något användbartMed vänlig hälsning,