Har jag rätt till längre rast när jag äter under rasten?

2018-04-30 i Rast
FRÅGA |Om man äter på sin rast har man då tält till en längre rast (45min istället för 30min? ) Arbetar på förskola.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har du enligt ditt anställningsavtal rätt till 30 minuters rast och du undrar om du kan ta en längre rast när du behöver lägga tid på att äta lunch. Eftersom du nämner att du jobbar på en förskola kommer jag också ta upp det som kallas pedagogisk lunch, om du skulle syfta på att äta lunch med barnen på förskolan.Man ska ha rast på minst 30 min senast efter fem timmars arbete Du ska ha rast så att du inte jobbar i mer än fem timmar i sträck. Hur många raster, hur långa de är och när under dagen rasten ska tas bestäms baserat på vad som är "tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena". Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som möjligt (Arbetstidslagen 15 §). Det står alltså inte något detaljerat om rasters förläggning, längd eller andra detaljer. Arbetsmiljöverket anger att en rast minst ska vara 30 minuter, men i övrigt är det till stor del arbetsgivaren som bestämmer över rasterna.Reglerna om raster påverkas inte av om du äter eller inte på rasten. Om du en vanlig dag på jobbet arbetar mer än fem timmar ska du få en rast som minst är 30 minuter lång. Har arbetsgivaren bestämt att du har 30 minuter rast, så har du inte rätt att ta längre rast på grund av att du äter. Raster kan påverkas av kollektivavtalEftersom du jobbat inom förskolan är det stor chans att det finns ett kollektivavtal. Ibland står det särskilda saker i kollektivavtalet om exempelvis hur långa rasterna ska vara och hur de ska förläggas under arbetsdagen. Om det står något särskilt i kollektivavtalet gäller det. Pedagogisk lunch för anställda inom skolanEftersom du jobbar på förskola skulle du kunna syfta på vad som gäller om du äter med barnen på skolan, en så kallad pedagogisk lunch. En pedagogisk lunch är en del av arbetet och du har fortfarande ansvar för barnen under den tiden. Därför räknas det inte som en rast om du äter lunch med barnen och hur lång tid du äter lunch får helt enkel anpassas efter själva arbetsuppgiften. Du har fortfarande rätt till hela din 30-minutersrast, trots att du äter lunch med barnen. Den rasten ska förlägga någon annan gång under dagen.Sammanfattningsvis har du alltså inte någon rätt att ta längre rast för att du äter under tiden. Lagen säger inte mycket mer än att arbetsgivaren får bestämma över rasterna och rasterna måste vara "tillfredsställande". Arbetsmiljöverket har sagt att rasten ska vara minst 30 minuter, och det låter på din fråga som om du har 30 minuter rast vanligtvis. Pedagogiska luncher räknas inte som en rast.Det kan finnas mer detaljerade bestämmelser om raster i kollektivavtal. Arbetsgivaren kan också välja att ge längre raster, eller förlägga dem på något annat sätt än i dagsläget så länge det är i enlighet med lag och avtal. Är det problem med rasterna kan du alltså också prata med arbetsgivaren om det. Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Annars är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Vänliga hälsningar,

Hur ska rasterna fördelas under en arbetsdag?

2018-04-07 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag kör serviceresor och har en fråga angående rast. Jag kör 06.30-17.30 med 30 minuters flex-tid till 18.00. Jag undrar hur mycket rast jag har rätt till? Har haft svårt att få ut info men enligt arbetstidslagen så ska man ha 30 minuter efter 5 timmars arbete och på min 11 timmars arbetsdag borde jag vara berättigad 30 min 2 ggr per dag , i mitten och på slutet av dagen. Eller?Tacksam för hjälp!
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av frågan du ställt så tolkar jag som att du undrar hur mycket rast du har rätt till i förhållande till hur mycket du arbetar/dag? Om jag har missförstått din fråga så är du välkommen att skicka in en ny!Tillämpligt lagrumArbetstidslagen.Vad gäller?Det är framförallt arbetsgivaren som ska bestämma hur rasterna ska förläggas under dina arbetspass. Arbetsgivaren ska dock ta hänsyn till att arbetstagaren inte arbetar i mer än fem timmar i streck. Hur rasterna sedan ser ut (d.v.s. antal raster, hur långa de är och när du ska ha dem) bestäms alltså av din arbetsgivare. Det är hens uppgift att se till att rasterna är tillfredsställande i förhållande till arbetslängden, se 15 § första och tredje stycket arbetstidslagen. Undantag?Det finns det! Om du t.ex. omfattas av ett kollektivavtal eller om ditt anställningsavtal anger hur rasterna ska se ut är din arbetsgivare skyldig att följa detta. SlutsatsOm det inte framgår av ett eventuellt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal hur dina raster ska se ut så har du rätt att ta rast efter fem timmars arbete. Hur denna rasten sedan ser ut bestämmer din arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur mycket rast har en person som arbetar fem timmar om dagen rätt till?

2018-03-20 i Rast
FRÅGA |Om man arbetar deltid (50%) varav 5 timmar á 4 dagar i veckan, får man ha en rast/lunch då? Vet att EFTER man har jobbat 5 timmar i följd har man rätt till 30 min rast, men gäller det även om man jobbar ENDAST 5 timmar i streck?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaRegler om olika typer av avbrott i arbetet hittar du i arbetstidslag(ATL). Vad är det för skillnad på rast och paus? Enligt arbetstidslagen så är det skillnad på rast och paus. Rast innebär ett längre avbrott från arbetet, exempelvis en lunchrast. Under rasten så får man lämna arbetsplatsen om man så vill. Denna rast räknas inte som arbetstid. För att det ska handla om rast så ska avbrottet enligt praxis vara längre än 10 minuter i sträck. Om man bara har en rast under arbetsdagen så ska den enligt praxis uppgå till minst 30-45 minuter. Har man flera raster så bör den ena vara minst 15 och den andra minst 30 minuter. ATL 15 §. Det går dock att avtala om annat genom kollektivavtal. ATL 3 § första stycket. Det finns också en rätt till kortare avbrott från arbetet i form av pauser. Till skillnad från rast så räknas inte pauserna som arbetstid, man har inte heller något rätt att lämna arbetsplatsen under dessa. Rätten till paus kan heller inte avtalas bort genom kollektivavtal. ATL 17 §. Rätten till rast: Arbetet ska föreläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än 5 timmar i sträck. Efter att fem timmar har gått så måste alltså arbetstagaren få möjlighet till rast, om det inte finns någon sådan rätt så bryter arbetsgivaren mot arbetstidslagen. ATL 15 § tredje stycket. Sammanfattning:Ifall arbetstagaren arbetar exakt fem timmar eller mindre än fem timmar så har denne alltså ingen ovillkorlig rätt till rast. Däremot har man som arbetstagare rätt till kortare pauser från arbetet i form av toalettbesök och liknande, även om arbetstiden understiger fem timmar på en dag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Vad gäller när man aldrig har tid att ta sin rast på arbetet?

2018-03-07 i Rast
FRÅGA |Hej!Har min arbetsgivare rätt att dra av för 30 min rast då vi aldrig hinner ta rasten. Jobbar inom hemtjänsten, så egentligen skulle de byta ut rast mot måltidsuppehåll eftersom det sällan finns tid till rast.Det blir 10 timmar i månaden som jag jobbar gratis...
Emma Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Enligt Arbetstidslagen 15§ har du rätt till rast efter var femte timma. Under denna rast ska du inte vara skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen och du har inte heller rätt till lön under denna tid. Enligt arbetsmiljöverket är 30 min rekommenderad tid för raster. Däremot får arbetsgivaren byta ut rasten mot måltidsuppehåll, som du nämner i din fråga, men bara under vissa särskilda omständigheter, alltså om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena på arbetsplatsen, sjukdomsfall eller annan händelse som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Dessa måltidsuppehåll ska ingå i arbetstiden och du har då rätt till lön. Hemtjänstens arbetsförhållande kan vara sådana som är nödvändiga att ta hänsyn till och då kan det bli aktuellt med betald rast. Utöver rasten har du rätt till pauser om det behövs, men under pauserna är det arbetsgivaren som beslutar om du måste stanna kvar på arbetsplatsen eller inte och dessa pauser ska ingå i arbetstiden.Det är alltså skillnad mellan paus, rast och måltidsuppehåll. Det är viktigt att tänka på att Arbetstidslagen kan åsidosättas om det finns ett kollektivavtal som säger annat. Mitt råd till dig är att i första hand se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats och huruvida det reglerar raster. Ditt kollektivavtal bör efterlikna arbetstidslagen, eller vara mer förmånligt för dig. Skulle det inte finnas ett sådant avtal ska du antingen ha rätt att lämna arbetsplatsen under 30 minuter eller rätt till betald rast. Hoppas det var svar på din fråga!

Kan en rast på en arbetsplats vara för lång

2018-04-15 i Rast
FRÅGA |Min sambo jobbar som hästskötare/tränare och vi har ständiga diskussioner kring hennes arbetstider som jag finner mer än underliga.En av sakerna jag retar mig på är att hennes arbetsdag börjar klockan sju då hästarna skall få mat och tas ut. Därefter mockas och fixas det fram till ca kl 13:30 då min sambo "tvingas" ta obetald rast fram till ungefär klockan fyra för att då komma tillbaka till jobbet och se till att hästarna kommer in igen för kvällen - detta tar ca 1 1/2 timme.Får en löntagare ha 2.5 timmars obetald håltimme mitt i sitt arbetspass för att det passar arbetsgivaren?Vänligen.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som huvudregel i arbetsrätten att arbetsgivaren bestämmer. Arbetsrätten är ett av få områden som är väldigt lite lagreglerat eftersom det mesta styrs av kollektivavtal med arbetstagarorganisationer. Vad gäller svaret på din fråga om det är möjligt att ha 2.5 timmars obetald håltimme på sitt arbetspass för att det passar arbetsgivaren så är svaret, ja det är möjligt. Frågor om rast regleras i 15 § arbetstidslagen därav framgår det att arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Detta innebär att lagstiftaren bara reglerat rastens minimum men inte rastens maximum. Arbetsgivaren är då fri att reglera i anställningsavtalet rasten på så sätt att den passar hans eller hennes verksamhet så länge inte arbetstagaren får för lite rast. När Undantaget är om det finns ett kollektivavtal arbetsgivaren är bunden av och som reglerar hur rasterna ska se ut 3 § arbetstidslagen. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,med vänliga hälsningar!

Rätt till frukostpaus?

2018-03-23 i Rast
FRÅGA |Hej,På min arbetsplats jobbar man 3 timmar om dagen. Har man rätt att ta en 15 minuter (betald) paus då, för att äta frukost?Arbetstiden är 06.30-09.30. Varje dag finns en deadline och man kan inte lämna sin station förrän 09.00. Då blir pausen 09.00-09.15. Sen är ca 15 min kvar att jobba. Arbetsgivare tycker inte att detta är ett bra upplägg. Utan anser att arbetstiden är så kort att det inte borde tas någon frukostpaus alls.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I arbetstidslagen hittar du regler om raster och pauser, men det finns inga exakta regler om hur långa och många pauserna ska vara. Arbetsgivaren ska dock ordna arbetet så att du kan ta de pauser som behövs för att gå på toaletten eller dricka vatten. Eftersom arbetstiden i det här fallet är så pass kort är det svårt att se att ni skulle ha rätt till en betald paus för att äta frukost, även om det säkert vore bra för den fortsatta arbetsmoralen på jobbet. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

När ska man ha rast på jobbet?

2018-03-19 i Rast
FRÅGA |Om man har frukost 20min fast varenda dag, efter att ha jobbat 3,5 Tim måste man då ta sin lunch halv tolv ändå? Arbetar 6:00-13:00
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetstidens förläggning ingår i arbetsgivarens arbetsledningsbefogenheter. Det innebär att arbetsgivaren ensidigt kan ändra/bestämma hur arbetstiden ska organiseras. Den lagreglering som finns består av 15 § arbetstidslagen, vari stadgas att rasterna ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Om rasterna är reglerade i kollektivavtal eller arbetstagarens individuella anställningsavtal måste arbetsgivaren följa detta, men annars kan arbetsgivaren bestämma över arbetstagarnas raster som denne, önskar så länge denne håller sig inom ramen för arbetstidslagen. Du kan sålunda kontrollera ditt kollektivavtal och se om det framgår något annat än vad arbetsgivaren säger om förläggningen av arbetstiderna.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Arbetstagares rätt till rast på annan plats

2018-02-16 i Rast
FRÅGA |Hej, jag har extratjänst i Uppsala kommun. Vi får löneavdrag vid tandläkarbesök. Besök tog 1 timme. Jag gick dit på min lunch som är 30 min. Alltså tycker jag att dom ska göra avdrag på resterande 30min. Dom vill dra 1 timme. Påstår att lunch är obligatorisk. Jag tycker man får göra vad man vill på lunchen. Arbetstid 08.00- 16.30. Lunch 30 min. Vem har rätt?
Emma Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Du rätt till rast efter var femte timma. Under denna rast ska du inte vara skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen och du har inte heller rätt till lön under denna tid. Enligt arbetsmiljöverket är 30 min rekommenderad tid för raster. (Arbetstidslagen 15§)Däremot får arbetsgivaren byta ut rasten mot något som kallas måltidsuppehåll, men bara under vissa särskilda omständigheter. Detta är om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena på arbetsplatsen, sjukdomsfall eller annan händelse som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Måltidsuppehållen ska ingå i arbetstiden och du har då rätt till lön. (16§ Arbetstidslagen.)Utöver rasten har du rätt till pauser om det behövs, men under pauserna är det arbetsgivaren som beslutar om du måste stanna kvar på arbetsplatsen eller inte och dessa pauser ska ingå i arbetstiden.Det är alltså skillnad mellan paus, rast och måltidsuppehåll. Det är viktigt att tänka på att Arbetstidslagen inte gäller om det finns ett kollektivavtal som säger annat. (3§ Arbetstidslagen)Mitt råd till dig är att i första hand se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats och om det reglerar raster. Om det inte finns ett kollektivavtal skulle mitt svar vara att de har rätt att dra av 30 min lunchrast + 30 min besök hos tandläkaren, men inte 60 minuter tandläkare + 30 minuter för lunchrast enligt Arbetstidslagen. Hoppas det var svar på din fråga!