Kan arbetsgivaren flytta på rasten?

2018-10-31 i Rast
FRÅGA
Hej,Jag jobbar på en arbetsplats som när min anställning ingicks beslutade att min lunchrast skulle ske mellan 12:00-13:00. Nu vill min arbetsgivare flytta på den tiden.Får hen göra det utan mitt medgivande?
SVAR

Hej och tack för att just du valt att vända dig till oss på Lawline med din fundering!

Arbetstidslagen
När det kommer till arbetstid, luncher och liknande så regleras det i arbetstidslagen. I 15 § arbetstidslagen framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan en rast. En rast innebär att du får lämna arbetsplatsen och inte stå till arbetsgivarens förfogande, och du får heller inte betalt under rasten. En rast ska vara minst 30-45 minuter lång. Utöver rasten har arbetstagaren också rätt till de pauser som kan behövas under arbetspassets gång. En paus är ett kortare uppehåll, där du som arbetstagare ska stå till arbetsgivarens förfogande samt där du får betalt under tiden , enligt 17 § arbetstidslagen.

Att flytta på rasterna
Lagen anger också att arbetsgivaren ska i förtid så noga det går att ange rasternas längd och förläggning enligt 15 § 2 st arbetstidslagen. Är det nu så att din arbetsgivare vill flytta på det så ser jag det som att denne har möjlighet att göra detta, så tillvida att du inte arbetar mer än fem timmar i sträck utan rast och att din arbetsgivare meddela dig detta i tid. Jag skulle däremot råda dig att prata med din arbetsgivare och se om ni kan lösa problemet på något vis.

Vänligen,

Signe Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (56)
2019-04-23 Får man arbeta en hel dag utan rast?
2019-04-15 Får en chef bestämma när en anställd ska ta sin rast?
2019-03-04 Har jag rätt till toapaus på mitt butiksjobb trots att butiken lämnas obemannad under toapausen?
2019-02-06 Kan jag arbeta utan rast?

Alla besvarade frågor (68195)