Om företaget inte har kollektivavtal kan de då tvinga sina anställda att ta 30 minuter rast om de jobbar mer än 5 h?

2018-11-01 i Rast
FRÅGA
Om företaget inte har kollektivavtal kan de då tvinga sina anställda att ta 30 minuter rast (obetalt) om de jobbar mer än 5 h? Jag känner inte att jag behöver ta rast utan vill hellre jobba och få betalt de 30 minuterna, men kan de tvinga mig till rast?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det här med raster regleras i arbetstidslagen (ATL).

I själva verket är det så att du har rätt att få rast men din arbetsgivare har en skyldighet att ge dig rast så att du inte jobbar i mer än fem timmar (ATL 15 §). Arbetsgivaren får bara planera rasterna på ett annat sätt om det regleras i villkor i ett kollektivavtal (ATL 3 §). Även om det skulle finnas ett kollektivavtal så får man inte helt ta bort rasterna på jobbet, eftersom det finns ett krav inom EU att alla arbetstagare måste ta rast under en arbetsdag som sträcker sig över sex timmar.

Arbetsgivaren har en skyldighet att ge dig rast efter fem timmar

Det är alltså så att din arbetsgivare inte har något val i det här, utan ska se till att du tar rast var femte timme. I praktiken måste du alltså ta rast så som din arbetsgivare bestämmer, så länge det följer lagens minimikrav.

Varför ser lagen ut som den gör?

Jag förstår att det kan kännas lite frustrerande om du har ett arbete där du inte själv känner något behov av att ta en rast. Anledningen till att lagen ser ut som den gör är att det i allmänhet anses bra för arbetstagare att ta en kort paus för att äta eller fokusera på något annat än jobbet. Dessutom kan det finnas ett intresse för arbetsgivaren att dess anställda tar raster, eftersom det kan göra så att de anställda har en jämnare energinivå och är fokuserade under hela arbetsdagen. Anledningen till att rasten är obetalt är helt enkelt att du inte har någon skyldighet att vara kvar på arbetsplatsen under rasten, eller måste stå till arbetsgivarens förfogande under just den tiden. Lagen är tvingande, eftersom man vill se till att alla arbetsgivare organiserar arbetet på ett sätt som ska bidra till en bra arbetsmiljö.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (61)
2019-07-29 Är arbetstidslagen dispositiv?
2019-06-22 Arbetstider - vad är okej?
2019-06-18 Förläggning av raster på arbetsplatsen
2019-05-22 Ingår rast i arbetstiden?

Alla besvarade frågor (72169)