Rast direkt inpå påbörjat arbetspass

2019-02-01 i Rast
FRÅGA
Får arbetsgivaren planlägga 30 minuters rast direkt inpå påbörjat arbetspass? Förklaring: arbetsstart 07.00. rast från 07.00 till 07.30. MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av arbetstidslagen – ATL.

Raster ska förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i sträck. Förutom detta ska raster i förhållande till arbetsförhållandena förläggas på ett tillfredsställande sätt, och utöver också vara tillfredsställande till antal och längd (15 § 3 st ATL). Undantag från detta får göras genom kollektivavtal (3 § ATL).

I övrigt får raster i det enskilda fallet bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen (till skillnad från raster, då man inte måste vara på arbetsplatsen), om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena, sjukdomsfall eller någon annan händelse som inte arbetsgivaren kan förutse (16 § ATL).

Även om arbetsgivaren kallar det för en rast, är jag inte övertygad om att det är en rast. En rast får antas betyda ett uppehåll i arbetet; har arbetet inte ens inletts, kan det i sådant fall inte göras uppehåll i. Skulle det vara så att det trots allt kan anses utgöra en rast, låter det för mig mycket osannolikt att det kan anses tillfredsställande i förhållande till arbetsförhållandena att schemalägga raster genast på arbetsdagen.

Svaret på din fråga är således att nej, jag har svårt att se att arbetsgivaren får schemalägga raster direkt på arbetspasset.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (76)
2020-08-01 Får arbetsgivaren dra av lunchrast även om man inte har någon?
2020-07-30 Är det lagligt att tvinga arbetstagare att arbeta på obetald rast?
2020-07-13 Rätt till rast vid 7 timmars arbete
2020-06-30 Rätten till rast enligt arbetstidslagen

Alla besvarade frågor (82640)