Ändring av straff vid strafföreläggande

2019-06-24 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Har fått brev hem gällande strafföreläggande avseende villkorlig dom.Min fråga är, är det den påföljden jag kommer få om jag godkänner strafföreläggandet eller kan jag även få böter/samhällstjänst utöver de?Tack på förhand!
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. som jag tolkat din fråga så undrar du om du kan få något annat straff än det som står på strafföreläggandet.Jag ska kort gå igenom vad strafföreläggande är:Strafföreläggande:Vid en förundersökning där åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att brott begåtts kan åklagare välja att meddela ett strafföreläggande istället för att väcka åtal. Detta innebär att ett åtal inte väcks och att saken inte heller tas upp i rättegång, dock antecknas det precis som åtal i belastningsregistret. Se 48 kap. 4 § Rättegångsbalken.För strafföreläggande krävs att den misstänkta personen godkänner. En blankett om strafföreläggande ska skickas hem till den misstänkte personen som då får möjlighet att svara genom att godkänna eller genom att inte godkänna. Väljer man att betala ses det som ett godkännande.I det fall man inte vill godkänna föreläggandet bör man på blanketten skriva detta och också förklara varför och sedan skicka detta tillbaka till åklagarmyndigheten.Enligt 48:6 RB så måste ett strafföreläggande innehålla det straffet som ett godkännande innebär.Det betyder att du inte kan få ett värre straff än det du godkänner när du skriver på strafföreläggandet. Hoppas det besvarade din fråga!

Fel personnummer på en ordningsbot

2019-05-01 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej Har fått fortkörningsböter på en 110 väg och skrivit under lappen direkt.När chocken hade släppt och jag läste ordentligt så upptäckte jag att mitt personnummer inte stämmer.Gäller boten ??
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om böter, och i ditt fall en ordningsbot, finner vi i Rättegångsbalken (RB) Boten du fick av polismannen hamnar under kategorin ordningsbot och denna fick du eftersom du överskred hastighetsbegränsningen. Kort kan man säga att en ordningsbot är ett sätt att fastställa ett straff genom ett föreläggande (Bötesstraff) 48 kap. 1 och 2 §§ RB. När man blir stoppad av polisen för fortkörning och får böter kan man antingen vägra att skriva under eller så skriver man under. När du skrev på ordningsboten godkände du den 48 kap. 17 § och 19 §. Din underskrift kan likställas med att du erkände fortkörningen och det betyder att din bot vann laga kraft. När en bot vinner laga kraft kan den inte längre överklagas. Du har alltså accepterat boten genom att erkänna ditt fel. I ditt fall var det dock så att personnumret inte stämde och det brukar inte vara en tillräcklig stark grund för att undkomma betalningsansvaret. Tingsrätten har nämligen fastslagit att ett felaktigt personnummer inte är tillräckligt för att man ska slippa betala. Jag rekommenderar dig att betala boten du har fått och hädanefter inte överstiga hastighetsgränsen för din och andras säkerhet! Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Måste rättegång ske efter man har erkänt ett brott?

2019-03-13 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej. Jag åkte fast för att jag hade thc i min kropp. Jag gick på förhör och erkände brottet men nu har jag fått ett brev om att jag ska på rättegång. Varför ska jag på rättegång om jag redan har erkänt brottet? Kan det vara så att dom har fått upp någon ny sak som dom vill åtala mig för?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln när ett brott har begåtts är att åtal ska ske, oavsett om man har erkänt till brottet eller ej. Detta är eftersom åklagaren har något som kallas för absolut åtalsplikt. När ett brott har begåtts som hör under allmänt åtal så måste åklagaren driva saken vidare till rättegång (20 kap. 6 § rättegångsbalken).Ibland så kan åklagaren dock välja att meddela ett strafföreläggande. Detta innebär att en rättegång inte behöver göras.För detta krävs dock att den misstänkte erkänner brottet och att brottets påföljd är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Det måste också vara uppenbart att det är böter och/eller strafföreläggande en domstol skulle ha dömt ut om åklagaren skulle ha tagit saken till rättegång (48 kap. 4 § rättegångsbalken).Förmodligen har alltså åklagaren ansett att detta inte varit möjligt i ditt fall. Under sådana omständigheter måste därför åklagaren väcka ett åtal och gå till rättegång. Detta behöver alltså inte betyda att de har fått upp någon ny sak.Vänligen,

Om strafföreläggande

2018-12-29 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej !Är det Polismyndigheten som skickar ut faktura vid strafföreläggande (böter för ringa stöld)?Har denna myndighet rätt att direkt skicka fakturan till Kronofogdemyndigheten, det vill säga innan den brottsmisstänkte har fått någon chans, eller några chanser, att svara eller betala?Vad är skillnaden mellan ett strafföreläggande och ett betalningsföreläggande?Kommer alltid (betalda eller obetalda) fakturor på strafföreläggande (böter för ringa stöld) till Kronofogdemyndighetens kännedom?Är Kronofogdemyndigheten enda källan som kreditupplysningsföretag använder vid kreditkoll?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är åklagarmyndigheten som utfärdar strafföreläggande, enligt 48 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740). Skillnaden mellan strafföreläggande och betalningsföreläggande är att strafföreläggande kan utfärdas istället för att ta målet till rättegång, medan ett betalningsföreläggande utfärdas vid en penningfordran som förfallit till betalning om förlikning är tillåten i saken, enligt 2 § 1 st. lag om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746). Man kan välja att godkänna strafföreläggandet eller inte inom den tid som anges. Väljer man att betala, räknas det som ett godkännande, men väljer man att inte betala så ska man meddela det till åklagarmyndigheten. Godkänner man inte strafföreläggandet finns det risk för att åklagaren väcker åtal i tingsrätten. Väljer man att varken bestrida strafföreläggandet eller att betala, får man en påminnelse och sedan tar Kronofogden över indrivningen av strafföreläggandet. Det kommer inte till Kronofogden om du betalar strafföreläggandet inom den angivna tiden. Kronofogden är inte den enda källan som används vid en kreditkontroll, då det även inhämtas uppgifter från bl.a. Skatteverket.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en i efterhand ångra sig om en godtagit ett strafföreläggande?

2019-05-05 i Strafföreläggande
FRÅGA |Om man godtagit strafföreläggande vid gripande kan man ångra sig å ta tillbaka de?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om strafföreläggande finns i rättegångsbalken (RB).För att en misstänkt ska ha godkänt ett strafföreläggande på ett juridiskt bindande sätt krävs det hen har skrivit under ett dokument (i pappersform eller digitalt) där hen erkänner gärningen och godtar påföljden, RB 48 kap 9 §. Om hen enbart muntligen godkänt strafföreläggandet vid gripandet är det inte bindande för henom. Om den misstänkte då ångrar sig och tar tillbaka det muntliga godkännandet kommer åklagaren troligtvis att väcka åtal istället, vilket generellt sett innebär en längre rättegång.Om den misstänkte däremot godkände strafföreläggandet skriftligt vid gripandet får det samma verkan som en dom som vunnit laga kraft, RB 48 kap 3 §. Det innebär att en i princip inte kan "ångra sig och ta tillbaka det". Enda möjligheten att komma ifrån strafföreläggandet är i sådana fall att klaga på det på någon av följande grunder:- det givna godkännandet är ogiltigt på grund av att den misstänkte i strafföreläggandet faktiskt inte erkände gärningen, eller - strafföreläggandet ska anses ogiltigt på grund av att det inte utfärdades på ett enligt lagen korrekt sätt, RB 59 kap 6 §.För att en över huvud taget ska kunna klaga på ett redan godkänt strafföreläggande innebär det alltså att det ska ha utfärdats på ett felaktigt sätt. Om någon av ovan grunder är tillämpliga kan den misstänkte skicka en klagan till domstolen inom ett år, RB 59 kap 7 §.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan man be om strafföreläggande trots tidigare nekande av brott?

2019-04-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |Stöld!!Hej har ej scanat varor på willys för 1600 kr och blev polisanmäld :( polisen förhörde mig och jag nekade nu har åklagare väckt åtal så det blir rättegång :( kan man ringa åklagare o erkänna brottet innan man får tid för rättegång är det försent nu? vet ej vem det är för åklagare vart ringer man ?är så lefsen vet ej varför jag gjorde detta blir första o sista gången :( mvh ledsen tjej :(
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter på din fråga som att du önskar att få ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande är något en åklagare kan besluta om om denne anser att straffet för det begångna brottet är uppenbart Rättegångsbalken (RB) 48 kap 1 §, t.ex. vid erkännande av stöld. Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkta personen, på vilken han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet. När den misstänkte accepterat strafföreläggandet väcks inget åtal av åklagaren och därmed blir en rättegång inte av 48 kap 2 § 2 st. RB. Däremot är effekten av strafföreläggandet detsamma som en dom.Ett strafföreläggande blir inte aktuellt om åklagaren redan väckt åtal. När åklagaren väckt åtal innebär det att åklagaren ansett att straffet inte varit uppenbart. Fördelen med en rättegång är att du får chansen att förklara dig, vilket kan leda till att du får ett mildare straff jämfört med ett strafföreläggande. Det framgår inte av din fråga hur gammal du är. Många gånger får den misstänkte ett mildare straff p.g.a. förmildrande omständigheter, vilket betyder att straffet blir mildare om det är första gången den misstänkte begått brottet, om personen är ung, om personen visar stor ånger m.m. Sammanfattningsvis kan du inte be om ett strafföreläggande för att ett åtal väckts. Det är upp till åklagaren att bestämma om strafföreläggande. Ett strafföreläggande kan endast ges om åklagaren anser att en rättegång inte är nödvändig. Jag håller tummarna att det går bra för dig!Tveka inte att fråga om du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Jag begärde ett utdrag ur belastningsregistret samma dag som jag godkände ett strafföreläggande, kommer strafföreläggandet synas i mitt utdrag ur belastningsregistret?

2019-01-26 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Jag är ute och söker jobb just nu och behöver ett belastningsregister. Jag hade precis skickat efter ett samma dag som jag blev tagen för ringa narkotikabrott. Jag fick lämna urinprov och godkände strafföreläggande. Kommer jag hinna få ut min belastningsregister "rent" innan detta kommer med där? Kommer det synas att jag är under förundersökning till brott?
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!BelastningsregistretBelastningsregistret är ett register som förs av Polismyndigheten och innehåller uppgifter om en person har dömts för ett brott, godkända strafförelägganden/ordningsboter och åtalsunderlåtelser. En förundersökning synas således inte.StrafföreläggandeEtt strafföreläggande används av en åklagare i de fall då den misstänkte erkänner att hen har begått brottet och det är uppenbart vad straffet ska bli. Konsekvensen av ett strafföreläggande blir att något åtal inte väcks. Strafföreläggandet har samma verkan som en dom.Kommer ditt strafföreläggande synas i ditt utdrag ur belastningsregistret?Ditt godkända strafföreläggande kommer att synas i ditt utdrag ur belastningsregistret, trots att du ansökte om utdraget samma dag som du godkände strafföreläggandet. Detta eftersom handläggningstiden för ett utdrag ur belastningsregistret är cirka 2 veckor. Under denna tid hinner ditt godkända strafföreläggande föras in i registret. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Går det att överklaga efter att man betalat strafföreläggande?

2018-12-19 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej. Kan ej historien i detalj för detta hände en kompis: Han körde bil och stannas av polis för inget bälte på sig, han får åka med i polisbilen och han erkänner brott. Dom kör honom till ett drogtest och han pissade positivt men polisen säjer inget om det än. Dom kör tillbaka honom på platsen dom tagit honom, och då säger dom att han har erkänt till drograttfylla (vilket han inte har utan till bältet) och dom tag körkortet från honom. Dom var 2st i bilen men passageraren fick bara visa körkortet. Detta va tyvärr ett tag sen nu och tror att han har betalat den straffsumma han fick och ska börja pisse-prov nu. Vad säger ni? finns det nått att göra?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar ifall din kompis kan göra något för att överklaga sin dom. Eftersom du säger att du tror att han betalat den straffsumma han fick låter det som att din kompis fick ett så kallat strafföreläggande vilket är vanligt vid lindrigare narkotikabrott. Jag kommer därmed att utgå ifrån detta i mitt svar och först redogöra för vad ett strafföreläggande är och sedan ifall det går att överklaga. Eftersom din fråga handlar om strafföreläggande blir rättegångsbalken (RB) tillämplig. StrafföreläggandeVid mindre allvarliga brott kan strafföreläggande ersätta en rättegång. Ett strafföreläggande är ett meddelande om att man är misstänkt för ett brott och man kan antingen välja att erkänna brottet och godkänna strafföreläggandet eller inte godkänna det, se RB 48 kap. 2 §. Ett strafföreläggande ska innehålla ett antal uppgifter, dessa inkluderar bland annat: information om åklagaren, den misstänkte, brottet och straffet, se RB 48 kap. 6-7 §§. När man godkänner ett strafföreläggande, genom att erkänna och betala boten, gäller det som en dom som vunnit laga kraft, se RB 48 kap. 3 §. Detta innebär alltså att ifall din kompis godkänt strafföreläggandet genom att betala boten gäller det som ifall en domstol skulle utfärdat en dom.Här kan du läsa om vanliga frågor och svar kring strafföreläggande.Går det att överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?Möjligheterna att överklaga ett strafföreläggande efter att man godkänt det är begränsade. De enda möjligheterna till att överklaga strafföreläggandet är:1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt.3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag, se RB 59 kap. 6 §.Överklagandet måste även ske inom ett år från att man betalat boten, se RB 59 kap. 7 §. Det krävs alltså att det begåtts något fel vid behandlingen av strafföreläggandet för att du ska kunna överklaga det. Alla dessa möjligheter att överklaga är alltså svåruppnåeliga och i din fråga finns det inget som tyder på att någon av dessa omständigheter föreligger. I sådana fall kan din kompis inte överklaga strafföreläggandet.Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar