Vad händer om man inte godkänner ett strafföreläggande?

2019-09-03 i Strafföreläggande
FRÅGA
En person godkänner inte ett strafföreläggande och överklagar - vad händer då?Åtal?mvh
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Strafföreläggande

Ett strafföreläggande ersätter rättegång vid vissa brott och förseelser där en rättegång inte behövs, exempelvis på grund av att den misstänkte har erkänt brottet. Strafföreläggande är möjligt vid brott där påföljden är begränsad till böter och/eller villkorlig dom, som exempelvis stöld eller trafikförseelser. I sådana fall utfärdar åklagaren ett strafföreläggande istället för att åtala det aktuella brottet. Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkta personen, på vilken hen erkänner brottet och accepterar straffet. Det är frivilligt att erkänna brottet och den misstänkte kan välja att istället låta åklagaren väcka åtal och på så vi få målet prövat i en rättegång.

Om man inte godkänner strafföreläggandet

Skulle man inte vilja godkänna strafföreläggandes ska man så fort som möjligt till närmaste åklagarkammare skriva och berätta varför man inte vill godkänna föreläggandet. När åklagaren sedan har fått svaret att personen inte godkänner strafföreläggandet väljer denne i de flesta fall att väcka åtal i tingsrätten. Detta leder i sin tur till att personen blir kallad till tingsrätten för en förhandling.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,


Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (79)
2019-12-08 Strafföreläggande eller rättegång?
2019-11-30 Syns ett strafföreläggande om böter i belastningsregistret?
2019-11-29 Konsekvens av att inte betala strafföreläggande
2019-09-26 Skrivfel vid föreläggande av ordningsbot.

Alla besvarade frågor (75564)