Kan en i efterhand ångra sig om en godtagit ett strafföreläggande?

Om man godtagit strafföreläggande vid gripande kan man ångra sig å ta tillbaka de?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om strafföreläggande finns i rättegångsbalken (RB).

För att en misstänkt ska ha godkänt ett strafföreläggande på ett juridiskt bindande sätt krävs det hen har skrivit under ett dokument (i pappersform eller digitalt) där hen erkänner gärningen och godtar påföljden, RB 48 kap 9 §. Om hen enbart muntligen godkänt strafföreläggandet vid gripandet är det inte bindande för henom. Om den misstänkte då ångrar sig och tar tillbaka det muntliga godkännandet kommer åklagaren troligtvis att väcka åtal istället, vilket generellt sett innebär en längre rättegång.

Om den misstänkte däremot godkände strafföreläggandet skriftligt vid gripandet får det samma verkan som en dom som vunnit laga kraft, RB 48 kap 3 §. Det innebär att en i princip inte kan "ångra sig och ta tillbaka det". Enda möjligheten att komma ifrån strafföreläggandet är i sådana fall att klaga på det på någon av följande grunder:

- det givna godkännandet är ogiltigt på grund av att den misstänkte i strafföreläggandet faktiskt inte erkände gärningen, eller
- strafföreläggandet ska anses ogiltigt på grund av att det inte utfärdades på ett enligt lagen korrekt sätt, RB 59 kap 6 §.

För att en över huvud taget ska kunna klaga på ett redan godkänt strafföreläggande innebär det alltså att det ska ha utfärdats på ett felaktigt sätt. Om någon av ovan grunder är tillämpliga kan den misstänkte skicka en klagan till domstolen inom ett år, RB 59 kap 7 §.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo