En polismans befogenheter med hänsyn till enskildas rättigheter

2017-08-01 i Polis
FRÅGA |Hej,Jag har funderingar över hur man ska bemöta och vad man ska säga till Sveriges Polis så man håller sig till sina rättigheter och inte låter Polisen överstiga sina gränser utan att man själv vet. Som t. ex. när kan en Polis tvinga dig att ge legitimation? Vad måste de ha för att göra det?Jag kan USAs juridik, där Poliser måste ha s.k. "Reasonable Suspicion" för att kunna frihetsberöva (Detain) någon, fråga om legitimation osv. Finns det något sådant i Sverige? När kan man välja att t. ex. (Remain Silent) och inte svara på en Polismans frågor utan att förstöra för sig själv. Vad behöver en Polis för att frihetsberöva en?Och en sista fråga angående flygande besiktningar, speciellt på Moped. När kan en Polis göra sånna? Vad krävs för att de kan stoppa en moped och begära det? Och måste själva Polisen ha ett s.k. besiktningsförordnande som gör att bara de kan göra flygande besiktningar? Och vad behöver Polisen för att kunna stoppa en Mopedist eller Bilist?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på dina frågor!Polismyndigheten syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp, se1 § polislagen (PolisL). Poliserna har därför till uppgift att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda om brott som faller under allmänt åtal har begåtts. Poliserna ska inte bara förhindra klara brott från att inträffa. Även beteenden som inte är brottsliga, men störande, har polisen till uppgift att stoppa, se2 § PolisL. För att kunna utföra sitt arbete är det ofta nödvändigt att polisen ska kunna kräva att privatpersoner legitimerar sig. Om någon t.ex. är kraftigt berusad är det relevant för polismännen att veta om personen är över 18 år. Är personen minderårig kommer polismännen troligtvis skjutsa hem personen till dennes föräldrar istället för att personen hamnar i fyllecell p.g.a. sitt störande beteende. När det gäller trafikförhållanden och mopeder måste alla som kör moped ha ett mopedkörkort. Kraven är olika beroende på vilken typ av moped man kör. Den som kör en moped med en hastighet upp till 45 km/h måste ha ett AM körkort och vara 15 år fyllda. Eftersom polisen inte bara har till uppgift att ingripa när misstanke om brott föreligger – utan även har till uppgift att förebygga brott, är vanligt att polis kräver legitimation av förare av fordon även om de inte kört vårdslöst. Detta i förebyggande syfte, för att motverka att skador i samhället inträffar. Att begära att någon legitimerar sig i syfte att upprätthålla allmän ordning är något som även ordningsvakter kan begära och anses inte vara ett frihetsberövande. T.ex. när en ordningsvakt begär en individ legitimera sig vid inträde till en nattklubb. Polisen måste alltså inte ”ha” något speciellt för att begära det. Det räcker med att lagregler talar för att det är rimligt att begära att medborgare legitimerar sig för att förhindra onödiga skador i samhället. Varje åtgärd en polisman vidtar i syfte att förhindra brott måste stå i proportion till den kränkning åtgärden kan innebära för den enskilda individen. Att visa legitimation anses i många fall inte vara alltför betungande för individen för att polismannen ska anses ha överträtt sina befogenheter, se t.ex. 8 § PolisL. En person som är skäligen misstänkt för brott har rätt att inte uttala sig i polisförhör. Är den som ska förhöras skäligen misstänkt har polisen en skyldighet att informera den förhörde om detta, se 23 kap. 18 § 1 men. rättegångsbalken (RB). Om ett tigande kommer verka till personens fördel eller nackdel är svårt att säga. Det varierar från situation till situationen. Är personen förhörd som vittne, har personen däremot en skyldighet att berätta vad denne sett och hört. Att medverka i en brottsutredning och vara en hjälpande hand i polisens verksamhet att förebygga brott anses vara en medborgerlig plikt, se t.ex. 23 kap. 8 § RB. Reglerna om när en polisman får frihetsberöva en person är komplicerade. Kort och gott får en polisman gripa en person som är skäligen misstänkt för ett brott som faller under allmänt åtal och det är viktigt för vidare utredning av brottet att personen tas i förvar. Även i situationer där ett brott inte har begåtts kan polisen ha befogenhet att omhänderta eller hämta en person. Omhändertagande kan ske när någon stör den allmänna ordningen, se 13 § PolisL eller när en efterlyst person vägrar identifiera sig och ett omhändertagande är nödvändigt för att kunna kontrollera personens identitet, se 14 § PolisL. Vidare får ett vittne i en brottsutredning i undantagsfall hämtas till ett förhör, se 23 kap. 7 § RB. Det ingår i polisens verksamhet att förebygga brott att de också har befogenhet att utföra ”flygande besiktning”. Att bilister stoppas på vägarna för kontroll är för att kontrollera att allmänheten kör nyktert, använder säkerhetsbälten och följer andra säkerhetsföreskrifter. Detta är helt i linje med det syfte polismyndigheten har, vilket gör åtgärden laglig för polisen att utföra. Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till!Med vänlig hälsning,

Får jag fotografera polisbilar?

2017-07-29 i Polis
FRÅGA |HejJag är intresserad av Polisens alla olika fordon.Är det på något sätt olagligt att åka till polishuset och fotografera polisbilarna som står parkerade utanför?Jag vet att man ej får fotografera skyddsobjekt vilket polishuset troligtvis är, men bilarna?Det gäller både de målade samt civila fordonen. Kan de avvisa mig om jag tar 3-4 bilder på en bil?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du får fotografera vem och vad som helst på allmän plats eller på egen mark för eget bruk. Du får inte fotografera på platser där det är tydligt skyltat, samt skyddsobjekt vilket kan vara både civila och militära anläggningar. Annat gäller vid publicering av bilder. Då är du ensam ansvarig och måste följa lagen om upphovsrätt.Länk till bra artikel om vad som gäller: fotosidan.Vänligen

Min vän blev väldigt oprofessionellt bemött av polisen när hon utsatts för brott. Kan man anmäla detta någonstans?

2017-07-16 i Polis
FRÅGA |Hej! Tre män gav sig på min kompis och knuffade henne bakifrån ner för en trappa vid tunnelbanan (tre trappsteg) och när hon kom ner tog dom hennes mobiltelefon. Männen sprang direkt iväg. Men när min kompis ringde polisen sa de att det inte var allvarligt nog för att de skulle ens komma dit, de sa att det är ficktjuvar. De förlöjligade henne istället och sa till henne saker som "alla är på semester" och "du, det är inte som på film". Helt fruktansvärt bemötande. Går det att anmäla polisen i det här läget? Jag tycker att det känns så sjukt otryggt att man inte får hjälp i ett sånt här läge, för visst kan det klassas som misshandel att knuffa någon så den ramlar framlänges i en trappa? Det borde inte ses som "bara en ficktjuv". Supertacksam för svar!
Lucas Cyrén | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottsligt agerandeAv din beskrivning tycker jag att det verkar som att din vän blivit utsatt för minst ett brott(stöld), kanske till och med två(misshandel). Eventuellt skulle det hela av en domstol till och med kunna bedömas som ett rån. Att knuffa någon nedför en trappa kan resultera i relativt stora skador och det finns dokumenterade fall där berusade personer blivit knuffade nerför trappor och slagit sig fördärvade, där utredningen rubricerat brottet som misshandel. För att det ska vara tal om en misshandel så krävs dock att din vän tillfogats smärta eller skada och det förtäljer inte din beskrivning riktigt. Desto klarare tycker jag att det verkar vara angående stölden, eftersom du skriver att de tre männen rätt och slätt tog mobilen från din vän, och jag antar att din vän inte frivilligt gav dem den.Polisens agerandePolisen är en myndighet, vilket bl. a innebär att deras arbete är reglerat genom lag, i detta fall polislagen. Om man ser till lagens 2 § 3-4 p så hör det till polismyndighetens uppgifter att ”utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal”(stöld, misshandel och rån hör alla tre under allmänt åtal), samt att ”lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen”. Dessa lagar sätter upp mål och ramar för myndigheternas verksamhet om service, hjälpsamhet och främjande av trygghet för landets invånare. Men verkligheten är ju tyvärr annorlunda, och polisen har begränsade resurser, som inte alltför ofta leder till att man inte kan utreda brott där man inte har någon reell chans att få tag på gärningsmannen. Ett exempel är berusade människor på stan som blir bestulna på värdesaker som telefon, klocka eller smycken och inte kan minnas när stölden inträffade, hur gärningsmannen såg ut etc. Generellt har man sagt att två av tre brottsanmälningar avskrivs ganska omgående av polisen, för att de inte bedöms kunna leda till något åtal, eller ens till en utredning pga bristande utredningsmaterial, inga misstänkta eller signalement etc.Det låter dock som att ni blivit ganska illa bemötta av polisen och inte blivit tagna på allvar när ni anmälde händelsen. Att hänvisa till att man inte kan utreda brott pga att "alla är på semester" låter väldigt oprofessionellt i mina öron. Detta rimmar illa med myndigheternas serviceskyldighet och om ni vill kan ni anmäla polisens agerande till Justitieombudsmannen(JO), som utövar tillsyn över alla myndigheter och granskar deras arbete under de lagar som reglerar dem och har ett särskilt fokus på invånarnas rättigheter. Om JO kommer fram till att polisen gjort fel, kan de kritisera myndighetens agerande. En länk till JOs hemsida med all viktig information ni kan behöva hittar du här.Något som kan vara bra att tänka på i det fallet att ni vill anmäla polisen är att JO inte kan få en utredning att påbörjas hos polisen, eller på något annat sätt få er polisanmälan att åter bli aktuell, utan JO kan enbart kritisera en myndighet. Det ”enda” ni kan vinna är med andra ord upprättelse för bemötandet.Jag hoppas att mitt svar varit till någon hjälp!

Överklaga omhändertagande enligt LOB

2017-05-31 i Polis
FRÅGA |Kan man överklaga en lob
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett omhändertagande enligt LOB ses i regel som faktiskt handlande vilket betyder att det inte finns något besluta att överklaga. Det går alltså inte att överklaga en så kallad LOB.Hoppas detta svarade på din fråga.Mvh,

Kvalifikationer för ordningsvakter

2017-07-29 i Polis
FRÅGA |Kortfattat tänkte söka till väktare/ordningsvakt men har en förlängning tror jag det heter för blev stoppad för jag körde trimad moped. Problemet är ska man söka dessa jobb måste man vara ostraffad. Men kan man söka ändå eller ett sådant brott hindrar det?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att bli ordningsvakt ska du vara 20 år, laglydig och lämplig för uppdraget. Du ska klara ett fysiskt test, språktest och intervju. Med laglydig innebär att du ska vara ostraffad och inte förekomma i polisens misstanke- och brottsregister. Du ska inte ha blivit dömd för något brott inom de senaste fem åren. Det är främst de fem senaste åren som ligger till grund för om du ska antas eller inte till utbildningen. Jag kan inte säga om polisen kommer att avslå sin ansökan till utbildningen för ordningsvakt eller inte, men jag tycker du ska söka utbildningen och sedan vänta och se vilket beslut polisen väljer att ta. Du kan läsa mer om utbildningen och hur du ansöker här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

När behövs det en polisanmälan från utomstående?

2017-07-21 i Polis
FRÅGA |Om man exempelvis kör för fort förbi en hastighetskamera blir man bötfälld direkt av Polisen. Andra lagbrott, såsom bilstöld, kräver en polisanmälan för att Polisen ska agera. Kanske kan Polisen sätta en biltjuv i fängelse om de tar hen på bar gärning. Hur är det med exempelvis tillgänglighetsföreskrifter? Om Polisen går förbi en entré till ett köpcenter, som har en trappa men saknar handikappanpassad ramp. Polisen kan väl inte gärna förväntas känna till alla lagar och leta upp alla som bryter mot dem? Hur vet man när det behövs en målsägare utanför Polisorganisationen?
|Hej,tanken är att brott ska beivras, oavsett hur de sker och hur de upptäcks. Det behövs egentligen aldrig någon anmälan från en utomstående person för något brott, om till exempel en polispatrull på stan bevittnar brott ska de själva göra anmälan och eventuellt gripa misstänkta gärningspersonen. På samma sätt ska polisen utreda brott som kommer till myndighetens kännedom. Däremot är anmälan från den som drabbats av brott givetvis det vanligaste sättet för polisen att upptäcka brott som har begåtts. Om en båt blir stulen i en liten tjärn i Norrlands inland kommer polisen sannolikt inte att få reda på det förrän målsäganden anmäler brottet. Skulle en polis se brottet när det begås ska hon givetvis ingripa direkt, även utan anmälan.Vad gäller tillgänglighetsföreskrifter är det sällan brottsligt att inte följa dessa, utan man kan istället drabbas av avgifter och andra sanktioner från tillsynsmyndigheter om man inte följer dem.

Vilka register får Polisen föra över folk?

2017-06-30 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad polisen har för rättigheter till att skapa register? Exempelvis romregistret? Får dom inte ha all information dom behöver om folk?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Personuppgifter är mycket känslig information, dem som samlar på denna information på något vis måste följa en rad olika lagar. Man får inte samla information som inte fyller sitt syfte och man får inte samla information på människor för vilket syfte som helst. Detta gäller för så väl myndigheter som privata verksamheter. Den som för någon form av registrering över folks personuppgifter ska vara mycket vaksamma över det regler som gäller. Främst gäller personuppgiftslagen som snart kommer ersättas av den nya dataskyddsförordningen. Efter den nya förordningen införs kommer det bli mycket hårdare straff för de som bryter mot reglerna. Polisen får föra olika former av register och spara på personuppgifter. Det är nödvändigt för att polisen ska kunna bedriva brottsbekämpande verksamhet. Information kan hjälpa dem upptäcka, utreda och förhindra brottslighet. Bland annat samlar polisen information när någon är misstänkt för brott eller när någon är misstänkt i en utredning. Polisen kan också samla information för exempelvis trafikförseelser, eller när någon vittnar eller anmäler ett brott. Det vanligaste registret som polisen för är över folk som begått och dömts för brott. Polisen får alltså samla på personuppgifter, men dom måste också följa olika lagar och regler, även om de kan ha andra regler anpassade efter deras verksamhet, bland annat finns polisdatalagen. Men polisen får inte samla information utan hinder. Meningen med polisens register att det ska hjälpa dem med just brottsbekämpande verksamhet, bidrar inte registreringen till det, finns det ingen anledning för polisen att ha sådana register. Att föra register enbart över folks etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar, hälsa eller sexuella läggning är därför inte lagligt. Dessa uppgifter är mycket känsliga och kan endast registeras av polisen som kompletterande uppgifter när man registrerar personen av någon annan anledning. Men även då ska uppgifterna vara ytterst nödvändiga, vilket det sällan är. Exemplet med Rom-registret som du nämnde var ett sådant register som inte var tillåtet. Man förde registret för att dessa personer var romer inte på andra grunder. I det registret var bland annat barn och personer som aldrig begått brott med. Registret fokuserade på att de var just romer, det är inte lagligt.Jag hoppas detta besvarade din fråga!Med Vänlig Hälsning

Återkalla polisanmälan?

2017-05-29 i Polis
FRÅGA |Hej min son hade sönder en ruta på en grannes bil .polisen tog honom i samma kväll men Dom såg inte när det begicks. Men han satte bredvid bilen . Grannen anmälde skade görelse men vi har pratat med honom och ersatt skadorna. Nu vill han ta bort anmälan men polisen säger att det inte går .Finns det något som man kan göra ?Mvh
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det som polisen har sagt stämmer. Man kan tyvärr inte återkalla en polisanmälan. Man kan däremot meddela polisen att man inte längre vill medverka i utredningen och att problemet löst sig. Detta kan leda till att åklagaren eller den polisiära förundersökningsledaren beslutar att inte längre driva förundersökningen och därmed lägga ner utredningen. (Rättegångsbalken 23 kap 4 a §) Polisanmälan finns dock alltid kvar i systemet.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh