Vapentillstånd

2012-04-14 i Polis
FRÅGA |Hej, min fru och jag grälade, jag var lätt berusad och hon ringde Polisen. Jag brukade dock inget våld mot henne. Hon hade varit med en älskare och jag var upprörd. Polisen höll mig enligt PL 13 i tre timmar. Dom beslagtog mina sex jaktvapen, tre i säkerhetsskåpet, tre stod utanför. Tyvärr var skåpet inte bultat. Avseende bultningen av skåpet har jag brutit mot förvaringsbestämmelserna. De vapen som stod utanför var uppenbarligen under uppsyn. Utöver vapenförvaringen är jag ej brottsmisstänkt. Kommer jag att kunna klara licenserna? Mvh, Per
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Det är polismyndigheten som prövar frågan om tillstånd, vapenlagen 2 kap. 2 §. Enligt 6 kap. i vapenlagen har också polismyndigheten möjlighet att återkalla tillståndet om tex förutsättningarna för att tillståndet inte följs, eller innehavaren av tillståndet anses vara olämplig. Det är en prövning som görs av vapenhandläggarna på polismyndigheten i varje enskilt fall och tyvärr väldigt svårt för mig att svara på. Mitt råd är att ringa till din polismyndighet och samtala med handläggaren för att få reda på hur situationen ser ut. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar Kerstin Eifrém

Hur man gör en polisanmälan

2010-08-01 i Polis
FRÅGA |Jag har blivit falskt anklagad för urkundsförfalskning. Hur går jag tillväga för göra en motanmälan?
Emelie Gärde |Hej! Enklaste sättet för dig att göra en anmälan på är att du antingen ringer polisen på telefonnummer 114 14 eller så gör du en internetanmälan på www.polisen.se. Du kan anmäla stöld och förlust via internet, men inte våldsbrott eller hot. Efter att polisen har tagit emot din anmälan kan du bli kallad till förhör för att få berätta mer. Om det finns skrivelser eller någon form av stödbevisning eller annat utredningsmaterial att bifoga anmälan så rekommenderar jag dig att du istället vänder dig direkt till polisstationen där du bor och överlämnar detta i samband med att du gör en anmälan på polisstationen. Anmälningar som är komplicerade bör göras personligen. Med vänliga hälsningar

Hemgångskontroll

2009-12-28 i Polis
FRÅGA |Vad gäller vid sk hemgångskontroll? Får den utföras på gatan utanför personalutgången,dvs allmän plats? Måste jag uppge mitt namn? Måste jag visa vad jag har i väskor mm?Tack på förhand
Emma Nordin |Hej,Reglerna kring hemgångskontroll finns reglerat i Rikspolisstyrelsens föreskrifter 3 kap 3 §. Det enda som står där är att det är en uniformerad väktare som skall genomföra hemgångskontrollen och att det inte skall betraktas som en butikskontroll. I övrigt finns inte särskilt mycket reglerat kring frågan. Viktigt att komma ihåg är att det bygger på samtycke, väktaren har således ingen rätt att tvinga dig till att öppna din väska. Om du tycker att kontrollen inte genomförs till din belåtenhet, prata med din arbetsgivare eller det vaktbolag som utför kontrollen. Genom det kan kontrollen kanske genomföras på ett lite annat sätt så att ni i personalen känner er mer bekväma med proceduren.Lycka till!

Polis olämpliga uppträdande inte tjänstefel

2009-12-08 i Polis
FRÅGA |Polis A bötfäller mig då jag cyklar mot en stoppskylt, jag accepterar mitt misstag. Samtidigt börjar en onödig lång diskussion mellan polis B och mig. Han påstår att min elcykel är ett motorfordon, jag nekar hela tiden eftersom han har fel. Då polis A ber om mina personuppgifter för böteslappen blir jag tvyngen att leta efter mitt körkort. Polis B uppmanar mig då att skynda på, då ber jag om polis B\'s namn vilket jag får vänta på. Då polis A är klar ber jag polis B att skriva sitt namn så det blir rätt. Han nekar och säger att det är \"ett vanligt svenskt namn\" (jag är biologisk av utländsk härkomst). Då jag uppmärksammar dem om andra cyklister som heller inte stannar säger polis B att det finns poliser i andra riktningen, och att jag gärna får prova.Då jag anmäler polismannen för oprofessionellt uppträdande får jag utfallet från en åklagare: Ärende tjänstefel, förundersökning inleds inte. Anmälningsuppgifterna ger inte anledning att anta att brott som hör under allmän åtal har förövats (rättegångsbalken 23:1 första stycket). Jag är nu förvånad, får en polisman verkligen bete sig på detta sättet utan att förundersökning ens inleds, eller är min anmälan ofullständig och skall jag gå vidare med detta, jag vill ju inte att någon annan skall råka ut för samma sak.
Gustaf Lidegran |Hej! Polis Bs beteende framstår helt klart som oprofessionellt på ett onödigt sätt. Åklagarens uppgift är dock inte att pröva om polisen är oproffesionell utan uppgiften blir att pröva om det uppgivna beteendet utgör ett brott. Som åklagaren skriver är det som skulle kunna vara aktuellt tjänstefel. Trots att upptärdandet är oprofessionellt är det inte troligt att det når upp till ett så allvarligt fel att det är ett brottsligt tjänstefel. Systmet bygger på att även statliga tjänstemän måste kunna göra vissa mindre lyckade ingripanden utan att straffas för brott. Jag kan därför inte se något fel i åklagarens bededömning.Det betyder inte att du behöver acceptera det bemötande du fick av polisen. Justitieombudsmannen och Justitiekanslern kan uttala kritik eller vidta åtgärder mot olämpligt uppträdande inom myndigheter även om det inte är brottsligt. Fel av den typ som du tar upp behandlas bättre av dessa myndigheter än av åklagaremyndigheten då prövningen blir mer omfattande. Gå gärna in på JK:s och/eller JO:s hemsidor för att se hur du kan göra en anmälan (www.jo.se och www.jk.se).Mitt svar är inte på något sätt en garanti för att JO eller JK kommer att vidta någon åtgärd om du anmäler. Sannolikt har polisen en annan uppfattning om vad som hände och då är det svårt att fastställa att ett fel har begåtts men anmälan blir ändå en stark markering.Vänliga hälsningar

Gallring ur belastningsregister

2012-01-20 i Polis
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga. Under de senaste dagarna har jag försökt ta reda på hur urgallringsprocessen i brottsregistret går till. Jag blev dömd 2009 för ringa narkotika innehav utav cannabis, ringa narkotikabrott samt rattfylleri. Jag vet att det är påföljden som bestämmer tiden i registret men det jag inte riktigt förstår är hur det ligger till i mitt fall. Jag fick betala dagsböter vilket är den mest vanliga proceduren men jag tror att jag fick villkorlig dom. Jag har inte kvar domslutet hemma. Min fråga är enligt följande: Hur länge finns jag kvar i brottsregistret? Tack på förhand! Mvh: Sebbe
Saba Razavi |p. Hej och tack för din fråga. Uppgifterna om brotten du dömts för finns polisens belastningsregister (även kallat brottsregister). Gallringen ur belastningsregistret sker, som du säger, vid olika tidpunkter beroende på vilken påföljd som dömts ut för brottet. p. I ditt fall bestäms gallringen enligt Lag om belastningsregister 17 §. Har du dömts till dagsböter gallras uppgiften ur belastningsregistret fem år efter domen. Om du har dömts till villkorlig dom gallras uppgiften tio år efter domen, eller fem år efter domen om du vid tidpunkten för brotten var under 18 år. Detta gäller under förutsättning att du inte begår nytt brott innan tiden för gallring. p. Du kan vända dig till tingsrätten där du blev dömd och begära att få ut domen på nytt. Domar är offentliga handlingar, vilket betyder att varje svensk medborgare har rätt att begära ut handlingarna från domstolar enligt offentlighetsprincipen (Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 §). p. Lag (1998:620) om belastningsregister - https://lagen.nu/1998:620 Tryckfrihetsförordning (1949:105) - https://lagen.nu/1949%3A105 Med vänliga hälsningar,

Hur långt får polisen gå för att ta reda på vart en misstänkt uppehåller sig?

2010-04-08 i Polis
FRÅGA |Var går gränsen för vad polisen kan företaga sig i syfte att erhålla information från allmänheten om var en misstänkt kan tänkas uppehålla sig? I förekommande fall har en ensam(???) polis besökt anhöriga och där i vredesmod skrikit "jag ska sätta dit den där jävla glidaren. jag ska fan jaga honom. får jag inte tag på honom går vi på barnen. vi går alltid på barnen om inget annat funkar. Jag ska sätta in telefonavlyssning" (Man kan ju naturligtvis ifrågasätta det kloka i att på förhand informera om det...) "Arg polis" är iofs inget nytt. Detta följdes emellertid upp med en erotisk invit via meil (??? hupp). Vidare kontaktades andra anhöriga med insinuationer om att en tredje part råkat ut för en allvarlig olycka. En viss förståelse för att polisen måste arbeta pragmatiskt i dessa tider har man väl, men var går gränsen?
Emelie Gärde |Hej! Polisen har utan tvekan överskridit gränsen för vad som är tillåtet i detta fall. Polislagens 2, 8, 20 §§ kan vara bra att titta på vad gäller efterspaningen i stort, se https://lagen.nu/1984:387 och RB 27 kap om telefonavlyssningen, se https://lagen.nu/1942:740#A. Det som är mest slående är polismannens uppträdande. De skall följa RF 1:9, se https://lagen.nu/1974:152 samt Polisförordningen 4:1 där det står att: "Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet", se https://lagen.nu/1998:1558. Helt tydligt är att polismannen varken har uppträtt förtroendeingivande, hövligt, hänsynsfullt eller självbehärskat. Erotisk invit är ofredande, 4:7 eller 6:10 BrB, se https://lagen.nu/1962:700. Polismannen som har uppträtt på det sätt som du har beskrivit har gjort sig skyldig till tjänstefel enligt BrB 20:1, se https://lagen.nu/1998:1558. Jag tycker att du ska anmäla det inträffade, då polisen klart har gått över gränsen för vad som är tillåtet! Hoppas att du är nöjd med svaret. Har du fler frågor får du gärna höra av dig.

När har polisen rätt att gå in i någons lägenhet?

2009-12-02 i Polis
FRÅGA |Hej, 1. När har en polis rätt att gå in i någons lägenhet? 2. Kan en polis be hyresvärden att låsa upp bara hur som helst utan att behöva förklara någonting om vad det rör sig om och så måste hyresvärden göra det bara för att det är en polis som ber om det? Har de rätt att bara öppna och gå in i någons hem på det sättet?
Jonathan Nirmark |Hej! Det är viktiga frågor du ställer. Det är straffbart som hemfridsbrott att tränga in i annans bostad, läs mer https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1 . Alla, även poliser i tjänst och hyresvärdar kan begå hemfridsbrott. Det finns dock möjligheter för polisen att med laga stöd bereda sig tillträde till en lägenhet. Missbruk av polisens befogenheter kan stå i strid med t ex artikel 8 i Europakonventionen vilken ger alla ett skydd mot statligt maktmissbruk mot bl a intrång bostäder. (Europakonventionen gäller som lag i Sverige se https://lagen.nu/1994:1219 )1. En utgångspunkt för polisens rätt att gå in i någons lägenhet är då en husrannsakan ska genomföras. Det finns två typer av husrannsakan: reell husrannsakan, då man eftersöker ett föremål eller bevis och personell husrannsakan, då man letar efter en person. Oavsett vilken typ som väljs måste det man vinner med att göra en husrannsakan vara proportionellt i förhållande till det lidande/men/skada som husrannsakan orsakar.För att få genomföra en reell husrannsakan krävs alltid att polisen har anledning att anta (ett lågt beviskrav) att ett visst, konkret brott har begåtts. För brottet måste fängelse finnas i straffskalan vilket det gör för väldigt många brott. Syftet med husrannsakan måste vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet eller att det är aktuellt med förverkande enligt 36 kap 1 b § brottsbalken (läs mer https://lagen.nu/1942:740#K27P1S1 om beslag och https://lagen.nu/1962:700#K36P1bS1 om 36:1 b BrB)Polisen har i tre fall rätt att göra en husrannsakan hos någon som inte är skäligen misstänkt för brottet. Det första är då brottet har förövats hos honom eller henne. Det andra är då någon gripits för brottet hos honom eller henne. Det tredje är då det finns synnerlig anledning (vilket är ett mycket högt beviskrav) att man kan uppnå det som omtalades i förra stycket (söka efter föremål som kan tas i beslag etc) med husrannsakan.För att få företa en personell husrannsakan krävs att den polisen letar efter ska gripas, anhållas, häktas, hämtas till förhör eller inställelse vid rätten, kroppsvisiteras, kroppsbesiktigas. För att få genomföra en husrannsakan hemma hos den personen krävs ingen misstanke om att personen är hemma just då. Ska man leta efter personen hemma hos någon annan krävs det synnerlig anledning att anta att den man letar efter är där. Polisen kan också göra en personell husrannsakan för att någon tilltalad ska delges stämning eller kallelse till förhandling (men bara om tidigare delgivningsförsök misslyckats eller bedöms vara utsiktslösa).En polisman får också enligt 21 § polislagen bereda sig tillträde till en lägenhet om det finns anledning att anta att någon där har avlidit, är medvetslös eller annars är oförmögen att tillkalla hjälp. Precis som för husrannsakan måste polisen kunna stödja sig konkreta omständigheter som gör att laga skäl föreligger.2. Polisen har med stöd i polislagen (se https://lagen.nu/1984:387 ) rätt att använda våld för att bereda sig tillträde till en lägenhet. För att minska skador på dörren kan det vara lämpligt att be en hyresvärd låsa upp. I alla händelser bör polisen på anmodan kunna motivera anledningen till intrånget trots att frågan om laga skäl förelegat eller ej besvaras genom en rent objektiv bedömning. Laga skäl kan alltså föreligga utan att polismannen vet om det. Att en polisman inte kan eller vill ange på vilka grunder han vill gå in i en lägenhet kan dock tyda på att laga skäl inte finns. Hoppas detta gav dig svar på dina frågor.Med vänlig hälsning

Oskäligt dröjsmål enligt Hittegodslagen

2008-02-27 i Polis
FRÅGA |Min son hittade en klocka. Då vi reste bort kunde vi lämna in den först efter 1 månad. Vi har nu fått följande svar från polisen: Det var inga anspråk satta pga fynddatumet var en månad äldre än inlämningsdatumet.(Enligt anmälan är det var det exakt en månad mellan inlämning och upphittat datum) Och man får endast ha godset hos sig i 2 veckor enligt lagen. Så klockan är utrensad.Min fråga är var står det om de två veckorna. Lagen säger oskäligt dröjsmål?
David Karlsson |Hej,Precis som du anger, så innehåller lagen om hittegods ingen bestämd tidsgräns för när ett dröjsmål skall anses oskäligt omfattande.Vad som utgör ett oskäligt dröjsmål måste bedömas från fall till fall, och den tvåveckorsperiod som polismyndigheten anger är en bedömning från deras sida, baserad på en tolkning av bestämmelsen.Det är inte tidpunkten för inlämning, utan tidpunkten för anmälan om fyndet som omfattas av tidsfristen, se hittegodslagen 1 - 2 §§, http://lagen.nu/1938:121Vad som skall anses som ett oskäligt dröjsmål kan påverkas av förhållanden på upphittarens sida. Om ni hittade klockan strax innan ni skulle resa utomlands, så bör ni kunna hävda att dröjsmålet inte är oskäligt p.g.a. svårigheten att göra en anmälan under denna tid.Om ni inte får gehör för era synpunkter hos polismyndigheten, så finns enligt Hittegodslagen 9a § en möjlighet att besvära sig över beslutet hos länsstyrelsen, http://lagen.nu/1938:121#P9aMed vänliga hälsningar