FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis11/03/2018

Hur ofta får polisen komma hem och ta med mig på drogtester?

Hur ofta får polisen komma hem och ta med mig på drogtester?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är att det beror på. Det krävs dock att du är skäligen misstänkt för ett brott som har fängelse i straffskalan.

Tvång att lämna blodprov

Att tvingas lämna blodprov är en tvångsåtgärd som kallas kroppsbesiktning (se 28 kap 12 § rättegångsbalken). Inom begreppet kroppsbesiktning ryms även bl.a. att ta urinprov, salivprov och hårprov. Kroppsbesiktning är en åtgärd som polisen kan vidta under en brottsutredning på en person som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Ändamålet med ett påtvingat blodprov som en del av en kroppsbesiktning är ofta att klarlägga om den misstänkte är påverkad av alkohol eller narkotika.

Det krävs konkreta omständigheter som pekar på att den misstänkte begått brottet

Som nämnts ovan krävs att personen är skäligen misstänkt för brottet för att det ska vara möjligt att ta blodprov mot dennes vilja. Misstankegraden innebär att omständigheterna måste vara sådana att de ger upphov till en faktabaserad misstanke. Det måste alltså finnas någon typ av konkreta omständigheter som talar för att personen har begått brottet. Vad dessa omständigheter kan vara varierar från fall till fall men det räcker inte med att personen beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen.

Måste även vara misstanke om brott på vilket fängelse kan följa

Vilket brott som kan ge upphov till en kroppsvisitation är beroende av dess påföljd. För exempelvis rattfylla av normalgraden där den misstänkte kört med minst 0,2 promille alkohol i blodet är påföljden böter eller fängelse i upp till 6 månader. Det innebär att ett påtvingat blodprov inom ramen för en brottsutredning om rattfylla kan bli aktuellt.

Sammanfattningsvis

Är du alltså skäligen misstänkt för ett brott som har fängelse i straffskalan, kan detta medföra att polisen frekvent begär blodprov. Detta bör emellertid vara orimligt, eftersom ett redan taget blodprov bör vara tillräckligt. Det finns dock inte någon belägg i lagen för att blodproven inte får tas ofta.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?