Kan mitt förhörsprotokoll sekretessbeläggas?

2021-04-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,Jag har varit på ett förhör för ett långt tag sen och fick reda på att man kan få ut papper på förhöret och allt som sagts hur lätt som helst, finns det nåt sätt som jag kan få polisen att bli av med den från deras system så att vanliga personer inte kan få upp de alls, som att den aldrig fanns?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver är de förhörsprotokoll som upprättas hos polisen offentliga och kan därmed lämnas ut till folk som begär dessa. Detta beror på att vi har en grundlagsskyddad rättighet som säger att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Ett förhörsprotokoll är en allmänna handling eftersom den upprättas hos en myndighet (2 kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen). Detta innebär att var och en har rätt att begära ut ditt förhörsprotokoll. Dock finns det bestämmelser som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar, det skulle isåfall vara om handlingarna är belagda med sekretess. Att en handling är sekretessbelagd innebär att det finns ett förbud mot att ge ut den informationen som är sekretessbelagd. En handling beläggs med sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen (OSL). För dig innebär det att för att ditt förhörsprotokoll ska beläggas med sekretess måste någon av bestämmelserna i OSL passa in. Nu vet jag inte vad som skulle vara aktuellt i ditt fall, men de uppgifter som brukar beläggas med sekretess är uppgifter som rör rikets säkerhet, eller enskilds personliga förhållanden (exempelvis uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk osv. (21 kap. 1 § OSL)). Jag skulle rekommendera dig att kolla i kapitlen 15-43 som nämner vilka sekretess som finns för att se vad som skulle passa in hos dig (här). Om dina uppgifter inte kan sekretessbeläggas kommer de tyvärr att vara offentliga. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du också varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,