Är examensbevis och liknande handlingar offentliga?

Är examensbevis och liknande handlingar offentliga i den mån att vem som helst kan be om att få ut dessa? Och hur ser det ut i tex Norge om man pluggar där?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida vem som helst kan begära ut någon annans examensbevis och liknande handlingar. Jag tolkar det även som att du undrar hur det ser ut i Norge.

Offentlighetsprincipen

Det finns en grundlagsskyddad rättighet att kunna ta del av allmänna offentliga handlingar. Detta kallas även för offentlighetsprincipen och finns reglerad i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF)

För att det ska vara fråga om en allmän handling krävs det att handlingen förvaras hos en myndighet (2 kap. 4 § TF) samt att den är att betrakta som inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 9-10 §§ TF). Handlingar som förvaras hos en myndighet anses alltså vara allmänna då de uppfyller dessa krav och då de inte skyddas av sekretess eller inte kan lämnas ut av en annan anledning (2 kap. 2 § TF). Universitet anses vara en myndighet och handlingar som finns där omfattas därför i de flesta fall av offentlighetsprincipen. Det är därför möjligt att exempelvis hämta ut information om examensbevis från ett universitet.

Offentlighetsprincipen i Norge

Norge har en annan lagstiftning än Sverige. Vad jag kan se har Norge, likt Sverige, offentlighetsprincipen lagreglerad och att det därför går att begära ut allmänna handlingar även där. Detta finns stadgat i 3 § Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). I lagen finns även uppställda undantag till regeln.

Sammanfattningsvis är examensbevis offentliga på det sättet att vem som helst kan begära ut dessa. Detta gäller då de omfattas av offentlighetsprincipen och då de inte omfattas av sekretess eller inte kan lämnas ut av en annan anledning. Offentlighetsprincipen finns även i norsk rätt där det finns nedskrivet att norska förvaltningens dokument är offentliga om det inte finns undantag i enlighet med lag.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo