Gäller offentlighetsprincipen en som bor utomlands?

Hej! Gäller offentlighetsprincipen om en som inte bor i Sverige begär en sådan uppgift? Kan en myndighet eller privatperson från utlandet (Från ett land utanför EU) till exempel begära ut personbevis för en person som bor i Sverige?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga gäller offentlighetsprincipen och rätt att ta ut allmänna handlingar. Detta regleras i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)

Jag kommer svara på frågan med utgångspunkt att relevant handling är allmän. vilket den är om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten (se 2:3 TF). Personbevis är ett exempel på allmän handling.

Rätt att ta ut allmänna handlingar:

Rätten att begära en allmän handling är stadgat i 2:15 TF:

  • “Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.”

Det finns ingen definition eller krav på vem “den” ska vara. Alltså gäller det alla som begär en handling. Det finns dessutom ett förbud för myndigheter att efterforska vem det är som begär handlingar (se 2:18 TF) förutom i fall det är nödvändigt för att reda ut ifall det föreligger ett förbud att ge ut handlingen.

Man har alltså rätt att vara anonym.

Myndighet kan dock till exempel be den som begär en handling att förklara vem de är om t.ex begäran om personuppgift kan bryta mot GDPR (se 21:7 OSL). Då får man välja att antingen ge uppgifter om sig själv, eller avstå från att ta emot handlingen och fortsätta vara anonym.

Sammanfattning:

Det finns  aldrig någon skyldighet att förklara vem man är, men det kan vara behövligt för att ta emot vissa potentiellt sekretessbelagda handlingar.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo