Kan en förälder kräva den andre föräldern på förlorad inkomst vid vab?

2018-06-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Kan min förra fru tvinga mig att betala för inkomstbortfall som uppstått när hon har vabbat vår dotter. Vi har gemensam vårdnad och barnet fyller 15 i år. Jag har erbjudit mig att stanna hemma från jobbet men flickan vill inte träffa mig. Jag betalar mer än underhåller varje månad .Jag har dessutom själv haft inkomstbortfall eftersom vi har under längre tid haft regelbundna möten med socialen och BUP.Känns konstigt att jag ska betala när mamman själv bestämmer när hon ska vabba, inte säker på att det behövs alla gånger.Nu ska hon anlita en jurist och gå till domstol.Tacksam för råd hur ska jag göra?
Marika Moberg Rabenius |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nej, din före detta fru kan inte tvinga dig att betala för hennes eventuella inkomstbortfall vid vård av barn. När en förälder vårdar ett sjukt barn har denne rätt till tillfällig föräldrapenning som betalas ut av Försäkringskassan, detta så länge barnet är under 12 år (se socialförsäkringsbalken 12 kap. 2 §, 13 kap. 2 §). Det krävs då att föräldern avstår från förvärvsarbete. Jag förutsätter att hon har sökt och erhållit sådan ersättning för tiden innan er dotter fyllde 12 år. Din före detta fru kan därmed inte hävda inkomstbortfall för den tiden, även om vab-ersättningen inte fullt ut täcker upp för inkomstbortfallet. Du skriver att din dotter fyller 15 i år och då kan det vara bra att veta att det i vissa fall går att få tillfällig föräldrapenning även när barnet är äldre än 12 år. Det gäller exempelvis när barnet fyllt 12 år men inte 16 år och det är styrkt att barnet är i behov av särskild tillsyn eller vård på grund av sjukdom (se socialförsäkringsbalken 13 kap. 22 §). Därmed kan ni också få tillfällig föräldrapenning om ni måste följa med er dotter till läkaren (du nämner att ni båda följt med till barn- och ungdomspsykiatrin.) Slutligen kan föräldrar ha rätt till tillfällig föräldrapenning om barnet är allvarligt sjukt fram tills att barnet fyller 18 år (socialförsäkringsbalken 13 kap. 30 §).Reglerna gällande vård av barn finns för att föräldrar inte ska stå utan inkomst när de måste avstå från att arbeta. Reglerna anger dock inte vem av föräldrarna som ska stanna hemma från jobbet för att ta hand om barnet, utan det förutsätts att föräldrarna ska komma överens om det i samförstånd. Det bästa är såklart om föräldrarna kan dela lika på vab-dagarna, men om den ena föräldern väljer eller blir tvungen att ta alla dagar kan hen inte kräva den andre föräldern på eventuell förlorad inkomst. Skulle din före detta inte ha rätt till tillfällig föräldrapenning är det hennes val att ändå stanna hemma med er dotter och hon kan ändå inte kräva dig för förlorad inkomst. Det finns inte heller några andra regler varken i föräldrabalken eller äktenskapsbalken som skulle ge henne rätt till ersättning i den här situationen. Du nämner ju att du redan betalar underhåll. Sammanfattningsvis ser jag inte att hon skulle ha framgång med en sådan talan i domstol så du behöver inte vidta några fler åtgärder än att försöka samarbeta så gott det går gällande er dotter. Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen

Har försäkringskassan rätt att be om att få ut uppgifter från en förskola?

2018-05-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Försäkringskassan vill ha information från en förskola om vilken som hämtar och lämnar ett visst barn på förskolan. De vill även ha föräldrarnas adress. Är det ok?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är beroende av om det rör sig om en kommunal eller privat förskola. Om det rör sig om en kommunal förskola så faller denna under begreppet "myndighet" i SFB(Socialförsäkringsbalken) 110 kap. 31 §. Detta innebär att förskolan då har en uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan när det gäller alla uppgifter som är av betydelse för försäkringskassan i sin bedömning av om någon har rätt till ersättning. Detta kan röra sig om både uppgifter om vem som hämtar och lämnar på förskolan och vart någon är bosatt. Om det istället rör sig om en privat förskola så finns inte samma uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan. Dock har försäkringskassan ändå rätt att göra en förfrågan till förskolan om att få ut uppgifterna och förskolan får sedan själva bedöma om uppgifterna lämnas ut. SFB 110 kap. 14 § första punkten. Sammanfattningsvis så är det alltså inget som hindrar att försäkringskassan begär denna typ av information från en förskola oavsett om den är kommunal och privat. Det som skiljer är att kommunala förskolor har en uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,

Byte av handläggare

2018-05-12 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Jag har försökt byta handläggare på försäkringskassan genom att kontakta dennes chef på det kontor där handläggaren jobbar (kontoret i Halmstad) och chefen vägrade (skriftligen) trots att jag uppgav att handläggaren betett sig mycket kränkande mot mig och att förtroendet är förbrukat. Men nu har flera läkare och rehabiliteringssamordare sagt att man visst har rätt att byta handläggare. Jag undrar vilken balk och paragraf jag ska hänvisa till när jag tar ärendet vidare? Stort tack för er tjänst!
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som enskild finns det ingen lagstadgad möjlighet att kräva en ny handläggare. Det är myndigheten som bestämmer och utser handläggare för varje ärende. Vissa myndigheter kan vara tillmötesgående och ge den enskilde möjlighet att byta handläggare. Men som sagt är det dock ingen självklarhet att man får byta handläggare. Grunden för detta är att lagstiftaren har ansett att om enskilda få bestämma vem som ska vara deras handläggare kan det skada förtroendet för myndigheterna.Om du fortfarande känner att du vill byta handläggare så är mitt råd att du återigen kontaktar handläggarens chef och förklarar på vilket sätt som du upplever att handläggaren har betett sig kränkande. Jag vill också uppmärksamma dig på att ifall handläggaren skulle fatta ett beslut som du inte är nöjd med så kan du antingen överklaga beslutet eller begära omprövning. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Föräldrar kan inte spara mer än 96 dagar av föräldrapenning när barnet fyller fyra år, om barnet är allvarligt sjuk så kan föräldrarna dock få tillfällig föräldrapenning

2018-05-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejVi har en dotter på 18 månader och från dagen hon föddes till nu 18 månader har vi haft vård av särskilt sjukt barn. Nu har vi börjat ta ut föräldradagar. När vår dotter fyller 4 år försvinner alla kvarvarande föräldradagar utan 96 st som vi får behålla.Vi har frågat Försäkringskassan om vi kan få någon form av uppskov på våra föräldradagar och om "4-årsgränsen" kan flyttas fram alternativt om de 96 dagarna efter fyraårsdagen kan justeras till fler dagar. Det har vi frågat pga att vi inte har haft samma förutsättningar att vara föräldralediga som i "normala fall" och kunnat ha en "normal" föräldraledighet (vi har under vår dotters hela liv levt på sjukhus och varit vårdare för henne hemma). Försäkringskassan har inte gett något riktigt svar utan hänvisat till socialförsäkringsbalken 12 kapitlet 12 § sista stycket. Kan ni svara på om vi kan få justerat våra dagar på något sätt? Tack snälla på förhand!
Louise Bergstrand |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag förstår er fråga som att ni vill veta om det finns en möjlighet att behålla era föräldradagar efter att er dotter har fyllt fyra år. Jag kommer därför gå igenom vad den regler i socialförsäkringsbalken som Försäkringskassan hänvisar till innebär. Utifrån vad ni har berättat i frågan tänkte jag också gå igenom vilka andra möjligheter ni har att få ut föräldrapenning när er dotter har fyllt fyra år. När barnet har fyllt fyra år kan föräldrarna bara spara 96 dagar sammanlagtPrecis som ni skriver så kan 96 dagar av föräldrapenning sparas när barnet har fyllt fyra år. Det är dessa 96 dagar som Försäkringskassan avser när de hänvisar till SFB 12 kap 12 § sista stycket. Tyvärr går det inte att få uppskov med föräldradagarna eller att få fler än 96 dagar med föräldrapenning när er dotter har fyllt fyra år. När det kommer till den "vanliga" föräldrapenningen så finns det inga undantag. Föräldrar kan aldrig spara mer än 96 dagar.Föräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning om barnet är allvarligt sjuktEnligt SFB 13 kap 30 § kan föräldrar till ett barn under 18 år som är allvarligt sjukt få tillfällig föräldrapenning. Rätt till sådan föräldrapenning gäller när föräldrarna inte kan arbeta då de behöver vårda barnet. Det finns ingen begränsad i tid för hur länge föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning med anledning av allvarligt sjukt barn, SFB 13 kap 31 §. Så länge barnet är allvarligt sjukt och föräldrarna behöver vårda barnet så har de alltså rätt till tillfällig föräldrapenning.Med allvarligt sjukt menar lagen att det föreligger ett påtagligt hot mot barnets liv. Det krävs ett särskilt läkarutlåtande om att barnet är allvarligt sjuk för att föräldrarna ska få rätt till tillfällig föräldrapenning. Det läkarutlåtande som behöver fyllas i hitta ni här. Vad som borde gälla i er situationEftersom jag inte vet hur sjuk er dotter är och vilket behov av vård hon har så kan jag tyvärr inte avgöra hur era möjligheter till denna föräldrapenning ser ut. Utifrån vad ni har berättat i er fråga så verkar det dock vara en möjlighet att ansöka om tillfällig föräldrapenning.Ni kan hitta mer information om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning med anledning av vård av allvarligt sjukt barn här. Sammanfattningsvis går det inte att spara mer än 96 dagar av föräldrapenning efter det att er dotter har fyllt fyra år. Det finns inga undantag från denna regel. Det ni kan göra är dock att söka om tillfällig föräldrapenning om det är så att er dotter är allvarligt sjuk. Tillfällig föräldrapenning kan föräldrar få under en obegränsad tid medan barnet är under 18 år. Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga, annars är ni välkomna att ställa en ny här.Med vänliga hälsningar,

Återbetalningsskyldig för bostadsbidrag

2018-06-08 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag sålde min bostadsrätt och gav pengarna till min enda dotter Då blev jag återbetalningsskyldig för mitt bostadsbidrag 37000:- Är det riktigt?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns två olika typer av bostadsbidrag, i mitt svar förutsätter jag att det är bostadsbidrag för barnfamiljer du menar, eftersom att du nämner att du har ett barn. Om du vill läsa mer om regler kring bostadsbidrag kan du läsa om det på Försäkringskassans hemsida. Bostadsbidrag betalas ut av Försäkringskassan, och hur mycket pengar du får är beroende av dina inkomster (Försäkringskassan). Som inkomst räknas bland annat pengar på kontot som överstiger 25 000 kronor (Försäkringskassan). Om du fick mer pengar än 25 000 kronor på ditt konto efter att du har sålt din bostadsrätt räknas det därmed som inkomst (Försäkringskassan). Eftersom att din inkomst avgör hur mycket du kan få i bostadsbidrag, kan du därmed bli återbetalningsskyldig om du har fått en högre inkomst än vad du har angivit (Försäkringskassan). Att du sedan ger bort pengarna ifrån din inkomst till din enda dotter tar inte Försäkringskassan hänsyn till. SvarOm det är riktigt att du är återbetalningsskyldig med en viss summa kan jag tyvärr inte svara på, då de förutsättningarna som jag behöver för att svara på det inte framgår av din fråga. Det jag kan svara på är att ditt bostadsbidrag räknas ut i förhållande till din inkomst, och om du har sålt din bostadsrätt kan din inkomst ha ökat så markant att du är återbetalningsskyldig för delar av, eller hela, ditt bostadsbidrag. Mina rekommendationerMina rekommendationer är att du går in på Kassakollen för att räkna ut hur mycket bidrag du borde få med din inkomst, och sedan kollar om det överensstämmer med hur mycket du är återbetalningsskyldig. Du kan även kontakta Försäkringskassan, mer information om det hittar du på Försäkringskassans hemsida.Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Kan försäkringskassan rikta återkrav mot ett dödsbo och vad kan dödsboet isåfall göra?

2018-05-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Min man gick bort 20160624. Nu kräver försäkringskassan tillbaka pengar för mars-juni 2016. Bouppteckningen är klar!
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall försäkringskassan kan kräva tillbaka dessa pengar och isåfall om du har någon möjlighet att göra något åt försäkringskassans återkrav.Kan försäkringskassan kräva tillbaka pengarna?Förutsättningarna för att försäkringskassan ska kunna besluta om återkrav finns i Socialförsäkringsbalkens 108:e kapitel. Det framgår inte av din fråga vad det rör sig om för ersättning vilket har viss betydelse för försäkringskassans möjligheter till återkrav. Men det rör sig i stora drag om att en person har fått en ersättning felaktigt utbetald antingen genom att lämna oriktiga uppgifter eller att inte fullgöra sin anmälningsskyldighet. Det kan också handla om att försäkringskassan betalat ut pengarna på grund av ett misstag från deras sida och den försäkrade då borde ha insett att ersättning inte skulle utgå. SFB 108 kap. 2 §. När en person avlider så övergår ansvaret för personens tillgångar och skulder till dödsboet. Detta inkluderar skulder till försäkringskassan och kassan har därför möjlighet att ställa sitt krav mot dödsboet. Att bouppteckningen är färdig och att försäkringskassans krav därför inte togs med på grund av att dödsbodelägarna inte kände till detta spelar ingen roll för frågan om återkrav. Försäkringskassan kan besluta om återkrav ändå. Vad kan du göra åt detta?Det är du och eventuella andra dödsbodelägare som företräder dödsboet tillsammans. Du har alltså möjlighet att motsätta dig försäkringskassans beslut i egenskap av företrädare för dödsboet om eventuella övriga dödsbodelägare går med på detta. Försäkringskassans beslut om återkrav är överklagbart. Det kräver dock att du först begär en omprövning av återkravsbeslutet hos försäkringskassan. SFB 113 kap. 10 §. Om du sedan inte är nöjd med omprövningsbeslutet så kan detta sedan överklagas till förvaltningsrätten. Dödsboet kan alltså begära omprövning och i förlängningen också överklaga beslutet och i denna process anföra olika argument till varför återkrav inte ska ske. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,

Kan jag lämna mitt hus och få bostadbidrag före skilsmässan?

2018-05-07 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag är gift och har 4 barn och arbetslösa.Kan jag lämna mitt hus och få bostadbidrag före skilsmässan?
Tova Andersson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du kan få bostadsbidrag före skilsmässan. Så länge du är gift anses du bo tillsammans med din make/maka, men kan du visa att du har ett nytt boende och förklara att ni är under skilsmässa ska du ändå kunna få bostadsbidrag som ensamstående förälder med barn. Kraven för att få bostadsbidrag är att:- du har barn som bor hos dig,- du betalar minst 1 400 kronor i månaden för din bostad, och- du bor och är folkbokförd på den adress som du söker bidrag för. Jag rekommenderar dig att kontakta Försäkringskassan för ytterligare funderingar och mer information angående bostadsbidraget. Deras sida för ansökan om bostadsbidrag hittar du HÄR. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Betslut från Försäkringskassan

2018-04-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Då jag har varit sjukskriven sedan dec 2014 på heltid, alla läkarintyg har godkänts. Men från september 2017 så godkänns inte läkarintygen. Och när jag ifrågasätter FK så är det liksom bara så, och det går inte att få någon second opinion.Jag ska alltså stå till arbetsmarknadens förfogande till 100%, fastän jag nu april 2018 är fortsatt sjukskriven på heltid.Vad är det som inte går igenom i läkarintygen från sep 2017, det är det jag vill veta, hur FK bara kan besluta ovanför mitt och mina läkares huvuden.Tacksam för svar!
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det kommer till myndigheters beslut så har de en skyldighet att motivera detta genom att ange de skäl som ligger bakom beslutet, se 20 § FL. Om de inte gjort det och man är missnöjd med beslutet som tex Försäkringskassan tagit så kan man ompröva beslutet. Detta måste dock ske inom två månader från det att du tog del av beslutet.Om inte heller omprövningen går ens väg kan man överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Detta måste dock ske inom tre veckor från det att man tog del av det omprövade beslutet. Som jag förstår dig så har du inte begärt omprövning eller överklagat beslutet från september 2017 och det är därför för sent att "ge sig på" det beslutet. Däremot kan du göra en ny ansökan och om denna inte godkänts, ompröva och eventuellt även överklaga beslutet. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!