Vad gör jag om försäkringskassan drar in min sjukpenning?

Hej,

Jag har varit arbetslös och under tiden så fick jag en operation i högra handen där handen skar upp på två olika ställen. Dels för karpaltulnnel och dels för triggerfinner. Jag fick många stygn i handen och läkaren sa att jag skulle vila och kunde använda handen efter sjuksskrivningen den 4 januari. Operationen gjordes den 24 november. Jag sjukskrev mig och fick besked efter sjukskrivningen att jan inte skulle få sjukpenning då läkaren hade sagt till försäkringskassan att jag kunde ta lättare arbete och var därav inte berättigad till sjukskrivning. Detta var inte vad läkaren sagt till mig vid operationen, då var det viktigt med vilan handen.. Detta kom dels efter sjukskrivningen och sen kan jag fråga mig vad för jobb man kan ta med högra handen i bandage när jag dessutom är högerhänt. Vad gäller ? Skulle jag ha fortsatt sökt arbete och varit arbetslös trots att jag inte kunde ta arbete? Eller har jag rätt att få sjukpenning och hur ska man gå tillväga för att överklaga detta på rätt sätt? Jag har fått ett arbete där jag kunde börja direkt efter sjukskrivningen vilket jag har gjort, men jag fick inte jobba under sjukskrivningen då företaget inte ville ta den risk som det kan innebära att anställa och låta en som är sjukskriven arbeta.

Tacksam för förklaring och råd i detta.

Med vänlig hälsning S

Lawline svarar

Hejsan!

Jag tolkar att din fråga är om du kommer att få sjukpenning de 4 dagar in på januari. Det förefaller i de omständigheter som du har skrivit att du har fått sjukpenning från den 24 november till den 31 december men inte fått sjukpenning för de 4 sista dagarna i januari. Du har därmed efter 4 januari börjat jobba igen.

Aktuell lag: Socialförsäkringsbalken.

Grunden för rätten till sjukpenning är att du har en sjukdom/skada som sätter ned din arbetsförmåga enligt 27kap 2§ SFB. Som bevismedel ska ett sjukintyg komma in, har du ett sjukintyg som står att du har förlorad arbetsförmåga så ska du få sjukpenning från försäkringskassan, 27 kap 25§ SFB. För att ändra sjukpenningsdatumet så måste det finnas ett nytt läkarintyg vilket det förefaller inte finnas i detta fall. Som sjukperiod, alltså den perioden du har rätt till sjukpenning, kan härledas till den tid det står i sjukintyget. Det förefaller märkligt att försäkringskassan skulle neka dig sjukpenning de fyra sista dagarna i januari (1 januari till 4 januari) då du enligt socialförsäkringsbalken har rätt till detta och att enligt sjukintyget står att du ska få det.

Du kan överklaga detta beslut, det står hur du ska gå tillväga i deras beslut att inte ge dig sjukpenning hur du ska överklaga. Sannolikt så kommer det endast ge en rättelse, alltså att de "rättar" ett uppenbart fel enligt 113 kap 3§ SFB. Annars så omprövar de hela beslutet, alltså att de ser över alla omständigheter i målet och anledningen till deras beslut. Om detta inte ändras så kan du överklaga till förvaltningsrätten (domstol) vilket också bör stå längst ner i deras beslut.

***
Jag vill även tillägga med denna ändring att du överklagar till försäkringskassan direkt, antingen genom mejl eller brev, de ska senare göra en rättelse eller en omprövning, om du vill bestrida deras omprövning av ärendet så ska du fortsätta att överklaga till försäkringskassan. Försäkringskassan kommer efter denna överklagan att överlämna ärendet till domstolen.

Innan du överklagar detta så rekommenderar jag att du tittar på dina utbetalningar som du har fått från försäkringskassan och dubbelkollar att hela perioden inte redan är betalt.

Har du några funderingar eller är det några oklarheter i mitt svar så får du gärna höra av dig till Binh.Tran@lawline.se så ska jag försöka förtydliga detta.

Med vänliga hälsningar

Binh TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo