FrågaOFFENTLIG RÄTTFörsäkringskassan13/02/2020

Jag kan inte återgå till min arbetsplats pga. skada/sjukdom

Vad händer om min läkare anser att jag inte kan återgå till min nuvarande arbetsplats? Jag är kommunalt anställd

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Läkarens intyg utgör ofta en stor del av bedömningen som Försäkringskassan gör när de bedömer om du ska ha sjukpenning eller sjukersättning (27 kap 25 § Socialförsäkringsbalken). Det du behöver visa för dem, bl.a. genom att visa upp läkarintyget, är att din arbetsförmåga är nedsatt till sådan grad att du inte kan arbeta så som du gjorde tidigare.

Försäkringskassan har väldigt bra och pedagogiska sidor om sjukersättning och sjukpenning. Du kan ansöka om båda. Skillnaden mellan dem är att den ena gäller tillsvidare, om man anser att den sjuka/skadade inte kommer kunna återgå till arbetet inom överskädlig framtid, och tillfällig ersättning till den sjuka/skadade läker.

Informationen hitta du på försäkringskassans hemsida.

Sjukersättning(tillsvidare)

Sjukpenning(tillfällig)

Lagreglerna som reglerar sjukförsäkringens olika former hittar du i 23-47 kap Socialförsäkringsbalken. Särskilt i 27 kap 46-51 § Socialförsäkringsbalken finns regler om vad man kan kräva av den som ansöker om utbetalning.

Jag rekommenderar att du kontaktar Försäkringskassan för att få en individuell bedämning av den typ som du behöver.


Jag hoppas du har fått den hjälp du söker,

Med vänlig hälsning,

Adam NovakRådgivare
Hittade du inte det du sökte?