Hindrar gåva bostadsbidrag?

2020-01-15 i Försäkringskassan
FRÅGA
Om jag vill ge min dotter en gåva med gåvobrev påverkas hennes bostadsbidrag då gåvan gäller pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Gåvor räknas inte in i den inkomst som läggs till grund för bostadsbidrag. Gåvan i sig kommer inte orsaka problem med bostadsbidragets summa. Alla de inräknade inkomster finns i Socialförsäkringsbalken (97 kap 2 § SFB).

Är gåvan mycket stor kommer den dock leda till minskat bostadsbidrag indirekt. Om den bidragstagande har en större förmögenhet än 100 000 kr kommer 15% av den delen av förmögenheten som överstiger 100 000 kr räknas som inkomst (97 kap 6 § SFB). Detta leder till minskade bidrag.

Nedkortat kan jag svara så här: Gåvan kommer leda till minskade bostadsbidrag om gåvan ökar mottagarens förmögenhet till över 100 000 kr.

Jag hoppas du har fått den information du söker

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?