Framkallning av annans bild för privat bruk

2020-09-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Får jag framkalla en bild som jag har hittat på Instagram för att hänga på väggen hemma hos mig själv? Bilden är i färg nu men jag hade isåfall framkallat den i svartvit.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (URL). Jag tolkar din fråga som att du vill framkalla ett fotografi för privat bruk. Ett fotografi kan vara upphovsrättsligt skyddat genom att antingen vara ett fotografiskt verk eller en fotografisk. Om fotografiet inte uppfyller det konstnärliga krav som ställs för fotografiskt verk (verkshöjd/originalitet), har samtliga fotografier ändå upphovsrättsligt skydd som fotografisk bild, detta skydd gäller i 50 år från att bilden togs. bild (1 § p.5 URL, 49a § URL).Upphovsmannens ensamrättDen som har framställt en fotografisk bild (tryckt på knappen) har en uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Denna rätt gäller oavsett om bilden används i ursprungligt skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas (alltså omfattas den bild du vill framkalla även om du ändrar färg).Framställning för privat brukDet finns undantag från regeln om upphovsmannens ensamrätt. Framställning för privat bruk av ett eller några få exemplar offentliggjorda verk är tillåtet (12 § URL). Vad som menas med privat bruk är att kopian enbart får användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen. I ditt fall är det alltså tillåtet att framkalla bilden, så länge du enbart gör det i syfte att ha bilden i hemmet.Sammanfattande svarDet är tillåtet att framkalla bilden om den enbart kommer att användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen.Med vänlig hälsning,

Känt varumärke på egengjord t-shirt

2020-09-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Om jag vill göra en t-shirt till min son med ett välkänt märke på, t ex Adidas med exakt samma utformning som deras logo, begår jag ett brott då? Och om det inte är ett brott, skulle det kunna ses annorlunda om jag publicerade ett foto på FB där han har den här tröjan på sig?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar det undrar du om det är brottsligt att antingen sätta ett känt varumärke på en egengjord t-shirt eller brottsligt att sedan låta t-shirten synas på ett foto som du publicerar på FB. Vad som blir aktuellt att titta på för att få svar på de frågorna är först om varumärket som du vill använda dig av har något skydd. Är varumärket skyddat blir frågan sedan om du skulle kunna göra ett intrång i det skyddet genom att du använder dig av varumärket på det sätt som du beskriver.Varumärkets skyddVälkända märken och logotyper är med största sannolikhet skyddade av varumärkesskydd enligt varumärkeslagen (VmL). Vad ett sådant skydd innebär är att den som har rätten till varumärket är den enda som får lov att använda varumärket i en näringsverksamhet. (1 kap. 10 § VmL).Så som reglerna är formulerade är varumärket bara skyddat mot att någon annan använder sig av varumärket i en näringsverksamhet. Det innebär att det är fritt fram för andra att använda sig av varumärket så länge användningen inte har någon koppling till en näringsverksamhet.SlutsatsEftersom den användningen du beskriver inte verkar ha någon koppling till en näringsverksamhet kan jag inte se några hinder för att du använder dig av varumärket så som du beskrivit.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller gällande kopiering av text i andras böcker?

2020-09-05 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag skriver just nu en bok inom personlig utveckling och har blivit inspirerad av en annan bok, skriven av en amerikansk författare. Det finns några råd han ger och även några teorier han har som jag är enig i som jag skulle vilja få med i min bok, det är alltså inga kända modeller eller metoder utan mer tips. Om jag använder dessa tips, räknas det då som plagiat? Exakt allt går inte att skriva om till mina egna ord, vad gäller gällande kopiering av text i andras böcker? Tack på förhand.
Frida Deivard |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer besvara frågan utifrån reglerna i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Ett litterärt verk är upphovsrättsligt skyddat om det är skapat av en människa och har verkshöjd alt. är originellt i den mening att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse, enligt 1 § URL. Det ställs krav på individuell särprägel, vilket innebär att verket ska han en så personlig eller säregen prägel att två av varandra oberoende personer inte ska kunna skapa två likadana verk. Om en författare har upphovsrättsligt skydd har hen en ensamrätt, ekonomiskt och ideellt skydd. Utan tillstånd från upphovsmannen får du inte kopiera text och publicera till allmänheten. Om någon gör det är det ett otillåtet intrång. Bevisbördan har upphovsmannen och det är svårt att bevisa att medveten/omedveten kopiering skett från just hens verk samt att det egna verket är tillräckligt originellt för att ens vara skyddat av URL.Om man bevisas göra intrång i annans upphovsrätt med uppsåt eller av grov oaktsamhet kan man straffas med böter eller fängelse i upp till två år enligt 53 § URL. Man kan även bli skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjande till annans upphovsskyddade verk enligt 54 § URL. Utifrån frågan kan jag inte besvara om boken du blivit inspirerad av har verkshöjd, men det är ett högt ställt krav och därför har jag svårt att tro det. Men som sagt kan jag inte ge dig ett säkert svar. Däremot kan jag informera om att det åtminstone är tillåtet att citera i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet enligt 22 § URL. Hoppas du är nöjd med svaret. Vänligen,

Är kundrecensioner som ligger publikt upphovsrättskyddade?

2020-09-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är kundrecensioner på tillexempel Amazon som ligger publikt upphovsrättskyddade?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar frågan som att du vill veta om kundrecensioner kan skyddas av upphovsrätt. Detta regleras i upphovsrättslagen. Även mycket kort text kan skyddas av upphovsrätt Litteräre verk skyddas enligt upphovsrättslagen. För att en text kan anses vara ett verk, måste texten uppnå "verkshöjd", vilket innebär att den måste ha visst mått av originalitet och personligt skapande för att skyddas av upphovsrättslagen (1 kap., 1 §, upphovsrättslagen). Enligt rättspraxis från EU kan även mycket korta litteräre verk skyddas av upphovsrätt. Därför är svaret att kundrecensioner kan vara skyddad av upphovsrätt. Detta påverkas inte av om texten ligger publikt.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Använda annans bilder i annons för lägenhet

2020-09-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Bilder som togs när min lägenhet såldes via mäklare används nu av köparen som lagt ut lgh till försäljning via blocket.Mina möbler och saker på fotot av fotot iannonsenJag sålde till nuvarande ägare 2017.Är dett ok? Jag blev förvånad, minst sagt!!
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar det undrar du om det är okej att personen som köpte din lägenhet nu använder sig av de foton som togs i samband med att du sålde din lägenhet. För att svara på den frågan gäller det att först ta reda på om bilderna har något skydd. Sedan gäller det att ta reda på om köparen gör något intrång i skydden genom att själv använda sig av bilderna.Fotografiernas skyddFotografier har ett starkt skydd enligt upphovsrättslagen (URL). Lite mer unika foton skyddas som fotografiska verk medan mindre unika foton skyddas som fotografiska bilder (1 § URL, 49a § URL). Alla foton blir skyddade automatiskt så fort bilderna blir tagna. Oavsett vilket skydd ett foto har finns det en rad saker som bara den som har skyddet har rätt att göra med fotot. Normalt är det personen som har tagit fotot som blir rättighetsinnehavare. Bland de ensamrätter som rättighetsinnehavaren får ingår att ingen annan, utan att ha fått tillåtelse, har rätt att göra fotot tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Ett sätt att göra fotot tillgängligt för allmänheten är genom att överföra fotot till allmänheten (2 § tredje stycket URL). Ett exempel på när man överför ett foto till allmänheten är när man lägger upp det på internet.SlutsatsKöparen har gjort ett intrång i upphovsrätten om köparen har lagt upp bilderna på internet utan att ha bett den som har rätt till bilderna om lov. Har köparen bett den som har rätt till bilderna om lov är det däremot okej att göra så som köparen har gjort. Det framgår inte riktigt av din fråga vem som har rätt till bilderna och därför kan jag tyvärr inte säga mer än så.Vill du gå vidare och få mer juridisk rådgivning angående din situation kan du boka en tid med vår juristbyrå. Det kan du göra här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det tillåtet att bränna och sälja CD-skivor?

2020-09-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Är det olagligt att bränna cd skivor och sälja de? Jag tänker att jag kan hjälpa folk bränna egna spellistor av musik och ta betalt för det. Men skulle det vara olagligt?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller kopior av musikaliska verk och regleras i lag om litterära och konstnärliga verk (här).I 12 § i ovan nämnd lag finns regler om framställning av ett fåtal exemplar för privat bruk, dvs. kopiering/bränning. För att ett verk ska få kopieras måste det till att börja med ha gjorts tillgängligt för allmänheten, enligt 8 §. Med det avses t.ex. att exemplar har framställts. En CD-skiva med verket anses vara tillgängligt för allmänheten.Enligt 12 § i ovan nämnd lag framgår att du får framställa ett fåtal exemplar för privat bruk. Med privat bruk avses familjen och den närmaste umgängeskretsen. Ett villkor är att framställningen (bränningen) sker från laglig kopia, dvs. att din CD-skiva inte är en piratkopia. Det är dock inte tillåtet att sälja vidare de brända skivorna till en större krets.Svaret på din fråga blir således ja, det är otillåtet att bränna CD-skivor i syfte att sälja dem till en större krets. Det är dock tillåtet att framställa ett fåtal exemplar för ditt egna, vänners eller familjens bruk.Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid ytterligare frågor!Vänligen,

Muntligt upphovsrättsavtal?

2020-09-05 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej.Jag har gett muntligt tillstånd att använda mina bilder på en förenings hemsida ( ej lösenord).Nu vill jag inte att bilderna skall finnas där längre. Är det bara be dom att ta bort bilderna ?Mvh
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i upphovsrättslagen (URL). Genom att ha tagit dessa bilder har du erhållit upphovsrätt till dem (URL 1§ 1st och 49a§). Det innebär att du har en ensamrätt att göra dessa bilder tillgängliga för allmänheten, t.ex genom en publik hemsida (URL 2§ 1st och 3 st 1p). Det finns undantag från denna ensamrätt men inget är aktuellt i ditt fall vad jag kan utläsa. Självklart kan man tillåta någon att använda ens verk som omfattas av upphovsrätten, vilket du gjort (URL 27§). Här råder avtalsfrihet gällande användningen, t.ex hur länge någon får använda ett verk. Eftersom du endast gett muntligt tillstånd tolkar jag det som att ni inte avtalat något specifikt. Enligt upphovsrättsliga principer ska otydligheter i avtal tolkas restriktivt och till upphovsmannen, i detta fall din, fördel. Det enda logiska är därför att tolka det som att du gett dem tillstånd att tills vidare använda dina bilder men att du kan ta tillbaka denna rätt. Svaret på din fråga blir alltså ja, du kan bara be dem ta bort bilderna. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Is it legal to sell items on Instagram and make money?

2020-08-31 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hey quick question, if I sell some stuff on Instagram for a hobby and make money, is it illegal?
Erika Redelius |Hello!Thank you for coming to Lawline with your question.You need to follow the terms and conditionsIt is not, in itself, illegal to sell things through Instagram and make money off of it. There is however a possibility that Instagram's user agreement says something different, or has special rules you need to follow, so reading the app's terms and conditions can hopefully answer your question when it comes to Instagram directly. It may depend on what you're sellingIt is also worth noting that not everything is legal to sell. This mostly applies to things that are somehow connected to copyrighted material, such as recreations of existing franchises, images and the like. If you want to sell a cross stitch of a bird that you made, that is completely fine for example. If you instead want to sell shirts with Disney characters printed on them, that likely constitutes copyright infringement.About paying taxes when earning money from a hobbyYou also have to pay taxes accordingly (10 kap 1 § 3 p. inkomstskattelagen). If your hobby crosses the line into something more professional rather than just a hobby (for example if you start working less on other jobs because of the store or if you are pursuing the hobby for income purposes rather than because it is your hobby) you will have to pay your income taxes from the selling as a business rather than a service (13 kap 1 § inkomstskattelagen).I hope this answered your question!Kindly,