Är det olagligt att streama?

2021-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Får man streama filmer på nätet? Jag har försökt ta reda på det men jag får ganska otydliga svar. Vissa säger ja och andra nej. Ifall det är otillåtet, vilket brott begår man och vad kan påföljden bli? Kan man också bli krävd på skadestånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar upphovsrättslagen (URL). Filmer brukar skyddas av 46§ URL och kallas där för framställningar. Framställaren av filmen har en ensamrätt till spridning, visning framställning och mångfaldigande av filmen. Framställaren har en uteslutande rätt att förfoga över sin upptagning genom att framställa exemplar av upptagningen, och göra upptagningen tillgänglig för allmänheten.

Ensamrätten utgör däremot inget hinder från att låta människor titta på framställning. Brottsligt kan det däremot vara om du kopierar filmen- det skulle kunna utgöra ett upphovsrättsbrott enligt upphovsrättslagen.

Nedladdning och streaming:
År 2017 tillkom ett avgörande från EU-domstolen där frågan om streaming berördes. Av många juridiskt kunniga har domen tolkats på så sätt att streaming inte är olagligt om man inte varit medveten om att filmen man tittat på varit olovligen tillhandahållen. Det krävs att man är medveten eller i vart fall har en stark misstanke om att det man tittar på är olagligt för att det ska utgöra ett brott.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1059)
2022-01-25 Varför kan olika företag få patent på vaccin som syftar till att bekämpa samma virus?
2022-01-22 Är det tillåtet att sälja plagg stickade efter annans mönster?
2022-01-22 Handarbete i förhållande till upphovsrätt och mönsterskydd
2022-01-19 Immaterialrättsligt skydd för spel

Alla besvarade frågor (98707)