Sälja kopior av kända varumärken?

2021-11-20 i Immaterialrätt
FRÅGA
eftersom jag ar god kännedom om branchen,funderar jag på att ta in kopior på kända varumärken(möbler-Lampor) och sälja på Tradera eller enskild irma.Gör jag mig skyldig,till något olagligt?Tacksa för svarhälsn
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Får man importera kopior och sälja vidare?

Det finns olika immaterialrättsliga skydd som möbler och lampor kan tänkas ha. Framförallt blir varumärkesskydd (i varumärkeslagen, VmL) och mönsterskydd (i mönsterskyddslagen, ML) aktuellt. Eftersom du inte anger specifikt vilka möbler det rör sig om kan jag inte bedöma vilka skydd just dessa har. Trots detta kan man med stor sannolikhet anta att de i vart fall har varumärkesskydd, antingen genom inarbetning eller genom registrering (1 kap. 6 och 7 § VmL). Om du importerar kopior och säljer vidare så gör du dig därför skyldig till varumärkesintrång, vilket i sin tur gör att du kan bli dömd för varumärkesbrott (1 kap. 10 § och 8 kap. 1 § VmL). Motsvarande regler finns för mönsterskydd (5 § ML).

För att överhuvudtaget omfattas av varumärkesskydd krävs det dock att föremålet i fråga har en specifik form och därmed särskiljningsförmåga (1 kap. 4 och 5 § VmL). För att kunna registrera ett mönster och därmed erhålla ensamrätt krävs det att mönstret är nytt och särpräglat (2 § ML). Med andra ord måste det röra sig om möbler som på, ett eller annat sätt, särskiljer sig från "det vanliga". Eftersom du anger att det är kopior av kända varumärken utgår jag dock ifrån att så är fallet.

Hur kan du gå till väga för att veta vad som gäller i ditt fall?

För att få mönsterskydd krävs registrering (1 a § ML). Varumärkesskydd kan fås genom registrering eller inarbetning (1 kap. 6 och 7 § VmL). För att veta om det finns något registrerat mönster- eller varumärkesskydd kan du söka i Patent- och registreringsverkets databaser. Kommer du fram till att inget sådant finns registrerat får du bedöma om varumärkesskydd på grund av inarbetning finns. Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området (1 kap. 7 § VmL). Detta innebär med andra ord att man får bedöma om omsättningskretsen känner igen vilket företag som ligger bakom möbeln om de endast får se möbeln, det vill säga utan märken etc. Om svaret blir ja får du avstå från att sälja kopior av möblerna, eftersom du då begår ett varumärkesintrång.

Sammanfattning och råd

Troligtvis kommer du inte kunna importera kopior och sälja vidare dem. Har de något immaterialrättsligt skydd kommer detta att utgöra ett intrång. För att undersöka vad som mer specifikt gäller för de möbler du har i åtanke kan du besöka Patent- och registreringsverkets hemsida för att söka på om det finns några registrerade skydd. Finns det inte får du gå vidare och bedöma om varumärkesskydd istället finns på grund av inarbetning. Når du slutsatsen att inga immateriella rättigheter föreligger finns det dock inga hinder mot att sälja "kopiorna".

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1059)
2022-01-25 Varför kan olika företag få patent på vaccin som syftar till att bekämpa samma virus?
2022-01-22 Är det tillåtet att sälja plagg stickade efter annans mönster?
2022-01-22 Handarbete i förhållande till upphovsrätt och mönsterskydd
2022-01-19 Immaterialrättsligt skydd för spel

Alla besvarade frågor (98652)