Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?

2020-10-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har skrivit en låttext, där är en rad är ett citat från en annan låt.Textraden är så här: och "aldrig ska jag sluta älska dig".Får man använda sig av en kort rad som använts tidigare. Går det att säga att just den textraden hör till en annan sång, eller kan jag använda mig av det?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta om textraden "aldrig ska jag sluta älska dig" isolerat set kan vara skyddad av upphovsrätt. Därför är upphovsrättslagen (URL) tillämplig lag. Vad krävs för upphovsrättsligt skydd Litteräre och konstnärliga verk skyddas av upphovsrätt redan vid skapandet. Med andra ord uppkommer det upphovsrättsliga skydd helt automatisk (1 kap., 1 § URL). För att uppnå upphovsrättsligt skydd måste föremålet uppnå "verkshöjd", vilket innebär att det måste finnas ett visst mått av originalitet och särprägel.När ett verk är upphovsrättsligt skyddad har upphovsmannen en ideell och ekonomisk ensamrätt till verket (1 kap., 2 och 3 § URL). Men om en text, eller enstaka ord, saknar originalitet faller det utanför det upphovsrättsliga skyddet. Det är inte omöjligt att även enstaka ord kan skyddas av upphovsrätt men det beror på om orden i sitt sammanhang uttrycker originalitet och särprägel. Citat Om du vill citera ett annat verk måste du göra det i enlighet med god sed och endast i den omfattning som motiveras av ändamålet (2 kap., 22 § URL). I så fall måste upphovsmannens namn måste framgå (1 kap., 3 § URL). Detta verkar vara en krånglig lösning i en låttext. I ditt fall Tyvärr går det aldrig att ge ett svart/vitt svar på sådana frågor.Om du vill vara på den säkra sidan kan du omformulera meningen litegrann. Det kan vara en bra lösning för dig, eftersom du i så fall kan sluta oroa dig kring detta. Min bedömning är att orden "aldrig ska jag sluta älska dig" isolerat set har en vardaglig prägel och torde sakna verkshöjd. Om min bedömning är korrekt kan du fritt använda orden, eftersom de då inte skyddas av upphovsrätt.Tänk på att bedömningen kan bli en annan om du till exempel skriver en låt som även på annat sätt är lik en annan persons originallåt. Man får helt enkelt göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet, där även melodin och den resterande text kan beaktas. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Bild på mig i någon annans reklam

2020-10-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan!Jag upptäckte något för nån vecka sen, jag åkte upp bakom en skåpbil som hade en massa reklam på sig från ett lopp jag deltog i för typ 3 år sen. Och bakluckan pryddes med enbart en stor bild på mig där jag tar mig över ett hinder, (en rätt stor bild). Borde inte jag blivit förfrågad? Känns inte rätt så här I efterhand. Hur går jag tillväga för att driva en eventuell rättssak?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Som jag uppfattar det undrar du om det är okej att någon annans reklam innehåller en stor bild på dig utan att du blivit tillfrågad. Du undrar även hur du kan gå till väga för att driva en eventuell rättssak.Vad som gäller i ditt fall finns reglerat i lagen om namn och bild i reklam (namn- och bildlagen). Här under går jag igenom vad den lagen säger. Slutligen går jag också igenom hur du kan gå vidare med ärendet.Namn- och bildlagenEn näringsidkare får inte använda en annan persons namn eller bild i marknadsföring utan personens samtycke (1 § namn- och bildlagen). Med andra ord måste en näringsidkare fråga en person om lov innan personens namn eller bild används i reklam.Om en näringsidkare ändå använder någon annans namn eller bild i reklam på ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt sätt ska näringsidkaren dömas till böter (2 § namn- och bildlagen). Näringsidkaren är dessutom alltid skyldig att utge skäligt vederlag till personen vars namn eller bild har använts. Utöver det skäliga vederlaget kan personen också få ersättning för annan skada som uppstått på grund av agerandet. Den extra ersättningen förutsätter till skillnad från det skäliga vederlaget att näringsidkaren agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet. (3 § namn- och bildlagen).Vidare hjälpI ditt fall har någon använt din bild i reklam utan att be dig om lov. Du har därför åtminstone rätt att få skäligt vederlag av näringsidkaren som står bakom reklamen. I första hand skulle du kunna försöka få till en överenskommelse direkt med företaget angående vederlag men om det inte funkar finns alltid möjligheten att föra en talan i rätten. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med vår juristbyrå för att få vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till tavlor som jag säljer?

2020-10-03 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag är konstnär och säljer tavlor. Behöver jag skriva något form av kvitto/avtal för att behålla rätten till att fritt använda motivet av en såld originalmålning till tex vykort eller andra tryckta prints? Eller innefattas det automatiskt i upphovsrätten? Förstår det som att det skyddar mina verk så att ingen annan kan kopiera även om de köpt originalverket, stämmer det? Stort tack!
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Jag uppfattar det som att du undrar över hur upphovsrätten skyddar originalmålningar som du har målat men som du sedan säljer vidare. Du undrar också över vad du respektive de som köpt dina originalverk får göra med tavlorna. Här under går jag igenom vad som gäller för dig och dina tavlor enligt upphovsrättslagen (URL).Tavlornas upphovsrättsskyddNär du målar en tavla och den är något sånär unik blir den automatiskt skyddad av upphovsrätt (1 § URL). Skyddet för tavlan gäller för dig som har målat tavlan. Även om du säljer vidare tavlan är det fortfarande du som behåller skyddet. Det är bara om du specifikt har avtalat om att någon annan ska ta över skyddet som du blir av med det.Skyddet för tavlorna består av ett antal ensamrätter. Ensamrätterna innebär att det bara är du som har rätten till en tavla som får göra vissa saker med den. Bland ensamrätterna ingår bland annat att andra inte får framställa fler exemplar av tavlan genom att kopiera den (2 § URL).Viktigt att notera är att det även finns en del inskränkningar i ensamrätterna. Det betyder att det finns situationer där det faktiskt är okej för andra att göra sådant som det egentligen bara är du som ensamrättsinnehavare som har rätt att göra. Ett exempel på en sådan inskränkning är att det är okej för någon som har tillgång till ett exemplar av tavlan att göra en kopia av den om kopian bara ska användas för privat bruk (12 § URL).Din situationOm du inte avtalar om något annat har du kvar ensamrätterna till dina tavlor när du säljer dem. Efter att du har sålt en originalmålning kan du därför fortfarande använda motivet till din målning precis hur du vill.Precis som du skriver stämmer det också att de som köper originalverk från dig inte får kopiera verken hur som helst. Det är bara om en köpare kopierar en av dina tavlor för privat bruk som det är tillåtet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad var det viktiga i NJA 1999 s. 749?

2020-09-30 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Tja jag har snöat in på gamla fall från 90-talet och jag hittade det här fallet (NJA 1999 s.749) från 1999 som jag anser är väldigt intressant och jag tycker att det är väldigt svåra ord och har lite svårt att förstå vad det är som faktiskt händer och vad domarna säger. Skulle ni kunna försöka förklara fallet, domskälet och domslutet på en lite enklare nivå?? Mvh//
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer ta upp det väsentliga i domen och försöka förklara vad som var viktigt. Fallet handlar om en tidskrift som använde sig av någon annans bild, där på bilen var det annan person (A) ett textstycke, prisuppgifter och tidskriftens logotyp. Tidskriften hade inte inhämtat A:s samtycke för att använda sig av bilden som baksida för den publicerade tidningen. A ville inte vara med i tidningen då det framstod som att A hade ett betalt samarbete med tidskriften. A ansåg att hen hade lidit skada på grund av tidningen, då det var en viss typ av vuxentidning och A jobbade med bland annat barnprogram. Frågan i fallet var om det ansågs vara inom tidningens rätt att bruka sin tryckfrihet eller om det föll inom reklam och lagen om namn och bild i reklam var tillämpbar. Tingsrätten ansåg att baksidan inte föll in inom tryckfriheten. Då domstolen kunde se ett rent kommersiellt budskap och karaktär där syftet var att uppmana att köpa tidningen. Tingsrätten dömde att det var brott mot lagen om namn och bild i reklam till böter och att tidskriften ska betala ersättningen till A. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Högsta domstolen anförde att reklam i tryckt skrift faller i och för sig under tryckfrihetsförordningen men att det går att ingripa om den tryckta skriften har en utpräglat kommersiell natur, alltså att syftet med skriften är att marknadsföra och tjäna pengar. Då vid en bedömning av baksidan av tidningen ansåg HD att det var en framställning som hade en utpräglat kommersiell natur. Då på bilden ser man A läsa tidningen, en text som uppmanar att köpa tidningen samt prislistan på hur mycket tidningen kostar. HD fastställde Hovrättens dom. Det viktiga i detta fall var att se hur långt någons tryckfrihet enligt tryckfrihetsförordningen som är svensk grundlag och när det faller inom lagen om namn och bild i reklam som begränsar ens tryckfrihet. Då det blir av större viktigt när det kommer till begräsningar av en grundlag. Domstolen ansåg att när det går att se en rent kommersiell natur som exempel att det uppmuntras att köpa tidningen så går det att inskränka tryckfriheten. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Får konstnären använda motivet till tavlan jag köpt?

2020-10-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har köpt en tavla, av en mindre lokal konstnär. Det finns bara den i original, inga tryck. Nu har jag fått veta att tavlan har blivit ett skivomslag. Jag har inte fått ngn information av konstnären om detta. Har konstnären rätt att göra så utan mitt tillstånd?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar om det är okej att konstnären som målat en tavla du köpt använder tavlan till ett skivomslag. Vad som gäller i ditt fall beror på den upphovsrätt som skyddar tavlan enligt upphovsrättslagen (URL). Här under går jag igenom vilket upphovsrättsskydd tavlan har och slutligen vad som gäller i just din situation.Tavlans upphovsrättsskyddNär en tavla målas blir den automatiskt skyddad upphovsrättsligt som ett konstnärligt verk (1 § URL). Vad skyddet innebär är att konstnären som målat tavlan får en rad ensamrätter till tavlan. Ensamrätterna innebär bland annat att ingen annan utan konstnärens samtycke får framställa fler exemplar av tavlan eller göra tavlan tillgänglig för allmänheten (2 § URL).I regel är det konstnären som har kvar ensamrätterna till en tavla även om tavlan blir såld vidare. För att köparen av tavlan ska ta över de ensamrätter som finns för tavlan måste konstnären och köparen särskilt ha avtalat om det.Din situationSom jag uppfattar det har du och konstnären inte avtalat om att du ska ta över ensamrätterna till tavlan. Om det stämmer är det fortfarande konstnären som har ensamrätt att bestämma över om tavlan ska bli ett skivomslag. Därför behöver konstnären inte heller ditt tillstånd.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man använda sig av ett företags logga?

2020-10-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en ide om att använda mig av ett företags logga som tryck på tröjor. Rättare sagt så är det inte företagets logga utan någonting som brukar vara tryckt på deras produkter. Hur och var kan jag kolla om jag får använda den loggan/bilden? Vad är det som gäller för loggor? Upphovsrätt? Copyright? Tack på förhand!
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett företags logga är oftast varumärkesskyddat. Regler om varumärkesskydd finns i varumärkeslagen (VML). Skyddet innebär att ingen annan än innehavaren får använda varumärket i näringsverksamhet. Vill man använda ett varumärke som är skyddat måste man få tillstånd av innehavaren (1:10 VML). Använder man varumärket utan innehavarens tillåtelse (varumärkesintrång) kan man göra sig skyldig till varumärkesbrott och riskerar att betala böter eller fängelse i högst 2 år (8:1 VML). Utöver det kan man bli skadeståndsskyldig mot den som har ensamrätten (8:4 VML).Patent- och registreringsverket (PRV) har databaser där du kan söka för att se om något är immaterialrättsligt skyddat. Länken till PRV:s databaser finner du här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Upphovsrätt till fotografiskt verk

2020-10-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejOm jag fotograferar ett ramat fotoverk som ex sitter på vägg ute i offentlig miljö som någon annan kreatör skapat och det speglar sig andra detaljer i dennes verk ( ex gående personer som skuggor ) får jag då fotografera det och använda det nya fotot som mitt?jag tillför det ursprungliga fotot och det blir ju ej som orginalet.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lagDin fråga berör upphovsrätt vilket regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, vilken jag härefter kommer förkorta som URL. Är fotoverket upphovsrättsskyddat? Man kan få upphovsrätt till ett fotografiskt verk (1 § första stycket 5 punkten URL). Det krävs dock att det är ett "verk" enligt lagens mening, vilket man brukar definiera som att det ska framstå objektivt och precist. Utöver detta måste verket vara skyddsvärt, och för att fastställa huruvida så är fallet brukar man tala om att det ska vara originellt och ha en viss verkshöjd. Lite förenklat kan det beskrivas som att verket ska ge uttryck för skaparens personlighet och kreativitet. Uppfyller inte fotografiet dessa kriterier får skaparen ändå en ensamrätt till att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten, oavsett om det sker i ursprungligt eller ändrat skick och oberoende av vilken teknik som då används (49 a § URL). Får man fotografera ett verk och använda det som sitt? Upphovsrätt ger skaparen en ensamrätt till att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Om du endast ska använda det nya fotot som ditt eget, det vill säga för privat bruk, så är det dock inget som hindras av upphovsrätten (12 § URL). För att framställning av exemplar för privat bruk ska vara tillåtet krävs det att verket är offentliggjort, vilket innebär att det lovligen ska ha gjorts tillgängligt för allmänheten (12 och 8 § URL). I och med att du anger att verket finns på en offentlig plats är det således okej. Du anger även att du ämnar att ändra verket delvis, men även om det till viss del är bearbetat så utgör det förmodligen ett intrång i skaparens upphovsrätt (2 § URL). Det krävs nämligen relativt mycket för att ett bearbetat fotoverk ska anses bearbetat i den bemärkelsen att det blir ett självständigt verk som efterbildaren får upphovsrätt till (4 § URL). Sammanfattning Oavsett om fotoverket uppfyller kriterierna för upphovsrätt eller inte så omfattas skaparen av en ensamrätt. Denna gör att man inte hur som helst får efterbilda och sprida verket. Det kommer således räknas som intrång i ensamrätten om du sprider verket även om det är lite bearbetat. Det finns dock inga hinder mot att du framställer ett exemplar och använder för privat bruk. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag importera kända varumärken för att sedan sälja dem vidare?

2020-09-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. jag undrar om jag kan importera kända varumärken och sedan sälja dom till ett lägre pris än återförsäljare för respektive varumärke? Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet och vilken lag är tillämplig?Här är det frågan om du på ett lagligt sätt kan importera kända varumärken till Sverige för att sedan sälja dessa vidare. Bestämmelser kring varumärken kan du finna i varumärkeslagen (VmL). Finns det ett varumärkesskydd?Ett varumärkesskydd innebär att innehavaren av kännetecknet har en ensamrätt att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt eller förväxlingsbart med det skyddade. Ensamrätten till ett varumärke uppkommer antingen genom registrering eller inarbetning (1 kap. 6-7 §§ VmL). Jag utgår från att de kända varumärkena som du nämner är skyddade. Det här gör att varumärkesinnehavarna kan hindra andra från att använda identiska eller förväxlingsbara kännetecken (1 kap. 10 § VmL). Som användning räknas bland annat att importera och sälja varor med varumärkena i fråga (1 kap. 10 § 2 stycket VmL). Att du avser att importera identiska varumärken kan därför vara otillåtet, förutsatt att du inte inhämtat varumärkesinnehavarnas samtycke. Det kan därför resultera i du gör dig skyldig till varumärkesintrång och riskerar skadestånd, böter eller fängelse (8 kap. 1 § VmL). Kan jag importera och sälja varumärkesskyddade varor?Det finns ett undantag som medför att du lagligen kan importera och sälja varumärkesskyddade varor om dessa blivit satta på marknaden inom EES-området med varumärkesinnehavarens samtycke (1 kap. 12 § VmL). Det här brukar kallas att varumärkesrätten har konsumerats. På så sätt kan du alltså sälja vidare de kända varumärkena med förutsättning att de blivit satta på marknaden med rättighetsinnehavarens tillstånd. Att de har satts ut på marknaden betyder t.ex att en vara med varumärket har överlåtis till någon inom EES, antingen i butik eller via e-handel.Hoppas att du fick din fråga besvarad och om du skulle behöva vidare rådgivning i ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning.Kontaktuppgifter till vår telefonrådgivning:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,