Immaterialrättsligt skydd för spel

Jag har fått ett sånt där Eureka ögonblick som man bara får en gång per liv i bästa fall. Jag satt och tittade på ett fint Svenskt tävlingsprogram på TV och helt plötslig såg jag ett helt nytt spel som jag skulle vilja finnas att köpa för att ha det trevlig med mina vänner, barn och gamla under gemensamma stunder på sommaren. Jag vill här beskriva det som roligare än Bouel, Kubb eller liknande spel.

Min fråga här är hur ska jag kunna gå vidare och skydda min ide och ta den till tillverkning så att jag tryggt kan tjäna pengar.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör immaterialrättens område som handlar om rättigheter man inte kan ta på. Då jag inte vet hur spelet kommer att se ut och utformas kan jag endast redogöra för vad det finns för olika skyddsalternativ. Något att tänka på är att spelet i sig som en helhet eventuellt inte kan skyddas, men däremot kan delar av det så som utformningen av en spelpjäs eller spelets namn skyddas.

Upphovsrätt

Upphovsrättens skydd uppstår vid verkets skapande och det krävs ingen registrering. Idéer skyddas inte utan det är dess konkreta form, då skyddet omfattar konstnärliga och litterära verk (1 kap.1 § upphovsrättslagen, URL). Ett spel eller en del av spelet skulle kunna gå under bestämmelsens sjunde punkt, "verk som kommit till uttryck på annat sätt". Kravet som uppställs är originalitet, vilket kräver att verket kommit till uttryck genom kreativa och egna val för att uppnå en personlig prägel. Skyddet ger upphovspersonen en ensamrätt att förfoga över verket, t.ex. bjuda ut till försäljning (1 kap. 2 § URL).

Mönsterskydd

Mönsterskydd, även kallat designskydd omfattar mönster, produkt och sammansatt produkt. Det utgör endast ett utseendeskydd och inte funktion (1 § mönsterskyddslagen, ML). Skyddsförutsättningarna är att det ska vara en nyhet, d.v.s. det ska inte finnas något liknande på marknaden, samt att det ska ha särprägel ( 2 § första och andra stycket ML). Detta bedöms utifrån ett helhetsintryck från en kunnig användare utifrån vad det är för typ av produkt (spel) , den kunnige användares kunskaper om liknande produkter (kunskap om spel) och formgivarens grad av frihet. Det får inte finnas något hinder i form av att designens utformning beror på dess funktion (4 a § ML) eller övriga hinder som exempelvis att det redan finns identiska mönster på marknaden (4 § ML) .Om designen uppfyller dessa krav kan den registreras inom EU eller nationell hos patent och registreringsverket, PRV, (9 § ML). Mönsterskyddet ger skaparen en ensamrätt att förfoga över designen (1 a § ML).

Varumärkesskydd

Ett varumärke kan vara allt ifrån ett tecken, ord, figurer, färger m.m. (1 kap. 4 § varumärkeslagen, VML). Kravet är att det ska ha särskiljningsförmåga (1 kap. 5 § VML) vilket bedöms utifrån en helhetsbedömning utifrån genomsnittskonsumentens uppfattning. Varumärket kan i sådana fall registreras hos PRV (2 kap. 1 § VML). Det går även att registrera varumärket internationellt efter registrering i Sverige (5 kap. 2 § VML). Varumärkesskyddet ger en ensamrätt att använda sig utav varumärket (1 kap. 6 § VML).

Sammanfattningsvis

Beroende på vilken del av spelet du vill skydda finns det som jag ovan beskrivit flera potentiella sätt att skydda det på, men skyddet kommer troligtvis endast avse delar av spelet och inte spelet som helhet då ovanstående skydd inte omfattar funktionen. Det enda skydd som finns för funktion är patent, men det framgår uttryckligen i lagen att patent inte kan tas på spel (1 kap. 1 § patentlagen). Då jag inte vet hur spelet kommer att se ut, gå ut på, vad det ska heta etc. är det svårt för mig att göra en bedömning om vilket form av skydd som skulle passa bäst i ditt fall. Vid försäljning av varor är det vanligt att ha något som kännetecknar ens produkter, ett varumärke, och då det framgår att du vill tjäna pengar på spelet kan varumärkesskydd eventuellt passa i ditt fall. Jag skulle därför rekommendera dig att först och främst se över vad det är specifikt du vill skydda i spelet för att sedan avgöra vilket skydd som skulle passa ditt spel bäst. PRV:s hemsida är förövrigt väldigt bra och pedagogisk för vägledning angående val av immaterialrättsligt skydd.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000