Får man ha en hyresrätt samtidigt som man äger ett hus?

2021-07-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Kan man ha en hyresrätt samtidigt som man äger ett hus och låta sitt barn på 16 /17 år bo i hyresrätten ( tills hon är myndig )
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingenting i lagen som hindrar en från att äga ett hus och samtidigt behålla en hyresrätt. Du kan således hyra en lägenhet samtidigt som du äger ett hus. Det finns vidare även inga bestämmelser som hindrar en förälder från att hyra en lägenhet för att låta sina barn bo i den. Däremot får hyresvärden bestämma om man vill tillåta att en förälder hyr en lägenhet till sitt barn på detta sätt. En del hyresvärdar har inga problem med att förälder hyr lägenheter åt sina barn medan andra inte tillåter det. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

Kan jag säga upp hyresavtalet trots att en uppsägning redan har gjorts av hyresvärden?

2021-07-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd har 3 mån uppsägning och jag har en.Om min hyresvärd säger upp vårt avtal kan jag då under denna uppsägning säga upp avtalet också fast från min sida. Så att det således kortas ner till en månad istället för tre?Mvh
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har ett förstahandskontrakt i en hyresrätt varför 12 kap. jordabalken (hyreslagen) är tillämplig. Vad jag förstår har du en kortare uppsägningstid enligt ert hyresavtal än de tre månaderna som följer av lag (4 § första stycket punkt 1 hyreslagen). Ett sådant avtalsvillkor är giltigt då det är till din (hyresgästens) fördel (1 § femte stycket hyreslagen). Hyreslagen har nämligen till syfte att skydda hyresgästen.Om du säger upp hyresavtalet har du rätt till din mer förmånliga uppsägningstid, då denna är juridiskt bindande. Din uppsägningstid på en månad påverkas alltså inte av att en uppsägning redan har gjorts av hyresvärden. Således har du rätt att flytta ut en månad efter att du har meddelat att du vill flytta. Tänk på att du måste få ett skriftligt erkännande av din uppsägning om du säger upp avtalet muntligen (8 § första stycket hyreslagen).Skulle det istället röra sig om ett andrahandskontrakt gäller en månads uppsägningstid redan enligt lag (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Du har alltså även i det avseendet rätt att flytta ut en månad efter att du har sagt upp hyresavtalet . Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Hyresvärds betalningskrav

2021-07-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, I dec och feb var jag 4 resp 6 dagar sen med min hyresinbetalning. Nu hotar min hyresvärd med att ta ut ränta på detta pga att jag nu vill göra ett hyresavdrag på 307 kronor för att jag varit utan tvättmaskin i 2 veckor i juni månad. Har han rätt att göra såhär och i så fall, hur långt efter kan han komma med dessa hoten? Jag har dessutom sagt upp min lägenhet och nu när han börjar tjura såhär, är jag rädd att han ska ta upp "fel" på lgh som inte jag orsakat, utan fanns här redan innan jag flyttade in, men tyvärr var jag inte smart nog att dokumentera detta. PS, jag lägger ner mitt krav på hyresavdrag för jag tycker det inte är värt att bråka om, men han är väl inte smart nog att göra detsamma)Tacksam för hjälpMvh Missnöjd hyresgäst
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och hyresvärden kan kräva att den andre betalar i två årEnligt hyreslagen måste hyresvärden väcka talan inom 2 från det att du lämnat lägenheten (12 kap. 61 § jordabalken). Efter två år kan han alltså inte längre tvinga igenom ett betalningsföreläggande. Det samma gäller för dig och ditt krav på 307 kr. Hyresvärdens krav på dröjsmålsränta Om det inte framgår annat i ditt avtal med hyresvärden har hyresvärden, vid sen betalning, rätt att ta ut ränta (s.k. dröjsmålsränta) (3 § första stycket räntelagen). Räntesatsen är då 8 % med nuvarande referensränta på 0 % (6 § räntelagen). Har du en hyra på 10 000 blir den sammanlagda dröjsmålsräntan för de 10 dagar du var sen med hyran 22 kr. Uträknat enligt följande. 0,08x10 000=800800x10/365=21,91Har hyresvärden i avtalet inte angett att en annan räntesats på dröjsmålsräntan kommer utgå är det räntelagens ränta som gäller. Lägenhetens skick Du som hyresgäst ska väl vårda lägenheten och är enligt hyreslagen också skyldig att ersätta skada som du själv orsakat (12 kap. 24 § hyreslagen). Hyresvärden måste kunna bevisa att skadan uppkom under hyrestiden för att du ska vara ersättningsskyldig. Finner domstolen att skadan uppkommit efter att du har flyttat in i lägenheten måste hyresvärden i utgångspunkten också visa att du orsakat skadan. Normalt slitage räknas inte som skador i lägenheten, såsom vissa märken på golv och vägg. Det kan vara klokt att ändå fotografera lägenheten nu så att hyresvärden inte kan komma med några felaktiga påståenden i efterhand. Du kan även höra om det finns ett protokoll efter förra besiktningen. Hoppas att du fick hjälp med dina funderingar!

Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.

2021-07-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Har man ångerrätt på hyresavtal? Vi vill säga upp ett avtal på en lägenhet med inflyttning 1 februari 2022 (nybygge), då kräver fastighetsägaren tre månadshyror. Kan detta vara rätt?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall man kan säga upp sitt hyresavtal innan tillträde och om fastighetsägaren då har rätt att kräva tre månadshyror.Utgångspunkten vid hyresavtal är att de inte finns någon ångerrätt utan att avtalet måste sägas upp för att sluta gälla (12 kap 3 § JB). Uppsägningstiden är generellt tre månader from tillträdesdagen och gäller oavsett om man flyttat in i bostaden eller ej - den börjar i vanlig ordning löpa den dag då uppsägningen sker, oberoende av om tillträde skett (12 kap. 4 § 1 st JB). Detta innebär dessvärre att fastighetsägaren har rätt i hans påstående att hen kan kräva tre månadshyror.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hyresvillkor vid uthyrning av bostadsrätt: vad gäller?

2021-07-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har ett andrahandskontrakt på en mindre bostadsrätt på Gotland, bostaden är möblerad och hyran ligger strax under 7000 kronor per månad. I kontraktet har hyresvärden skrivit att jag under varje sommar ska betala en extra månadshyra, vilket jag också gjort de senaste två somrarna. Den extra hyran under sommaren motiveras med att hyresvärden förlorar pengar på att låta mig bo kvar under sommaren och inte hyra ut till turister (korttidsuthyrning av bostäder genererar väldigt mycket pengar här under sommaren). Min fråga är om sommarens extra månadshyra är inom lagens ramar? Jag har googlat på frågan men inte hittat någon som varit med om en liknande uppgörelse.
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fallet gäller det uthyrning av en bostadsrätt. Du nämner att du har ett andrahandskontrakt. Jag kommer ge ett svar som avser både det fallet att du hyr direkt av bostadsrättsägaren och det fallet att du hyr i andra hand av en annan hyresgäst som hyr direkt av bostadsrättsägaren.HYR DIREKT AV BOSTADSRÄTTSÄGARENOm du hyr direkt av ägaren och om bostaden är antingen1. den första bostaden som bostadsägaren hyr uteller2. den enda bostaden som bostadsägaren hyr ut så blir hyreslagen således tillämplig men i den mån annat framgår av privatuthyrningslagen så har privatuthyrningslagen företräde. Det som är reglerat avseende hyran är att hyran ska till sitt belopp vara bestämt i hyresavtalet (19 § hyreslagen), vilket det i detta fallet är. Du nämner däremot att under sommaren blir hyran högre. Om du vill begära en ändring av hyresvillkoren så kan du skriftligen meddela din hyresvärd detta. Om ni efter det inte kan träffa en överenskommelse så kan du vända dig till hyresnämnden och ansöka om ändring av hyresvillkoren. hyresnämnden ska då fastställa hyran till ett belopp som inte är påtagligt högre än kapitalkostnaderna och driftskostnaderna för bostaden (4 § första och andra stycket privatuthyrningslagen). En hyra ska anses vara "påtagligt högre" om den överstiger kostnaderna för bostaden med fem procent eller mer, detta framgår av rättsfallet RH 2017:34.HYR I ANDRA HAND Om du däremot hyr i andra hand av en annan hyresgäst som hyr direkt av bostadsrättsägaren så gäller istället enbart hyreslagen. Då gäller som ovan nämnt att hyran till sitt belopp ska vara reglerad i avtalet (19 § hyreslagen). Vill du begära en ändring av hyresvillkoren så ska du skriftligen meddela detta till din hyresvärd. Om ni inte kan träffa en överenskommelse om hyran så kan du vända dig till hyresnämnden även här och begära en ändring av hyresvillkoren. Sådan ansökan till hyresnämnden får göras tidigast en månad efter att din hyresvärd har meddelats om din begäran (54 § första stycket hyreslagen). Vänliga hälsningar,

Ansvarar hyresvärden för att sätta upp namn på postlådan?

2021-07-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Min son flyttat in i ny hyresrätt. Värden hävdar att var hyresgäst ska sätta deras namn på postlådan. Tycker det verkar mycket konstig. Är de inte ansvariga för detta??
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som bär ansvaret för att sätta upp namn på postlådan. Svaret på din fråga regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Just detta kapitel i Jordabalken berör enbart hyra och brukar därför även kallas "hyreslagen". Enligt 12 kap. 9 § JB och 12 kap. 15 § JB har en hyresvärd underhållsskyldighet. Det innebär att hyresvärden ska se till att lägenheten är i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, både vid tiden för inflytt och under hela tiden som hyresgästen hyr lägenheten. Eftersom det är fråga om en bostadslägenhet som hyrs ut så bör därför hyresvärden ansvara för att hyresgästernas namn står på postfacken eftersom hyresgästen inte annars kan ta emot sin post. Alltså är det hyresvärden som enligt sin underhållsskyldighet ska ansvara för att sätta upp namnen på postlådan. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på lawline igen! Med vänlig hälsning,

Andrahandsuthyrning vid studier på annan ort

2021-07-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag ska hyra ut min lägenhet i andrahand med motiveringen studier på annan ort.. det som saken tillhör är att jag bor i Hägersten nu (Solberga/Älvsjö) och ska plugga på Bosön (Lidingö) Anledningen att jag behöver bo på campus är för att pendlingen är MINST 1h + 10 min med dåliga kommunikationer, så det är inte lätt att ta sig fram och tillbaka. Vi har tidiga dagar med väldigt mycket träning vilket gör att campus blir avgörande. Är det troligt att dom ger avslag för att dom anser att Lidingö tillhör Stockholm och att jag likväl kan pendla?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att du måste ha hyresvärdens tillstånd för att få hyra ut din lägenhet i andra hand, 12 kap 39 § 1 st JB. Undantag gäller om hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och Hyresnämnden kan då lämna tillstånd för andrahandsuthyrningen. Som beaktansvärda skäl räknas bland annat ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller därmed jämförbara förhållanden, 12 kap. 40 § 1-2 st.JB. I ditt fall blir frågan om det verkligen uppfyller rekvisitet "på annan ort". I kommentaren till lagstiftningen så anges en riktlinje om 8-10 mil och cirka en och en halv timmes enkel resväg. Det är därför möjligt att du får avslag på din begäran med hänvisning till att det är inom pendlingsavstånd och inte "på annan ort" i juridisk mening.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Uträkning av 3 månaders uppsägning

2021-07-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Dear team!Kindly i had a contract for a rental apartment and in the contract the owner stated 3 month notice before i can leave, so i send the notice of leaving the apartment at 02-05-2021, However the owner wants me to pay until the end of August 2021, as he wants to consider the notice from 31-05-2021, meanwhile he don't want to pay the deposit back, so what should i do please?
Yodit Eshete |Hi! Thank you for turning to lawline with your question.According to 12 chapter 5 § JB a tenant has the right to terminate a lease with three months notice, 12 kap. 5 § JB. The lease ceases at the end/"turn" of the month earliest after three months from the termination. Therefore you have to count three months from 02-05-2021 which is 02-08-2021 and then add that full month since the lease ceases at the end of each month. If you have any other questions, feel free to get back to us at Lawline.Kind regards,