Spela musik i hyresrätt

Hej, Jag bor i en hyresrätt. Min granne störs av mitt gitarrspel med motivationen att de är lyhörda väggar. Hen tycker de är för högt och hen gillar inte musiken jag spelar. Hon hotar med anmälan till hyresbolaget så fort jag spelar gitarr. Jag spelar, två-tre gånger i månaden, alltid dagtid och helger runt 14:30 - 16:30 med minimal volym på en förstärkare liten som en fotboll. Bör jag vara orolig för återkommande anmälningar dvs kan detta leda till vräkning? Eller bör hen skäligen tåla detta trotts lyhörda väggar? Dialog mellan hen och mig hjälpte inte. Jag störde. Jag som hyresgäst måste kunna leva ett normalt liv

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar kring hur mycket musik man får spela i sin hyresrätt.


Enligt 12 kap. 25 § Jordabalken måste man som hyresgäst se till att ens omgivning inte utsätts för störningar som kan vara antingen skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö i en sådan utsträckning att det inte bör tålas. Störningarna får helt enkelt inte vara för stora. Vad räknas då som en "för stor störning"? Här gör man endast en bedömning av hur människor i allmänhet uppfattar störningen. Under dagen får de övriga boende räkna med att andra hyresgäster gör ljud och spelar musik. Om ljudet är väldigt högt, särskilt störande eller sker under långa tider rör det sig inte längre om en tillfälligt övergående störning och bryter då mot paragrafen. Att en person är särskilt känslig tas inte i beaktning. 


Så som du beskrivit din användning av gitarren utgör det inte någon störning enligt lagens mening. Att din granne inte tycker om musiken eller är särskilt känslig påverkar inte bedömningen. Att era väggar är väldigt tunna skulle kunna göra att ditt musik spelande uppfattas mer störande. Din beskrivning verkar dock vara att du spelar både tyst och sällan. Detta måste tålas av dina grannar. 


Kan hyresvärden ge dig en varning eller säga upp hyreskontraktet?
Om det förekommer störningar har hyresvärden rätt att ge dig en tillsägelse för att se till att störningar upphör (12 kap. 25 § andra stycket JB). Enligt min bedömning inte har förekommit några störningar i ditt fall har hyresvärden inte rätt att ge dig någon tillsägelse. Det finns därför inte heller någon grund för hyresvärden att säga upp ditt hyreskontrakt (12 kap. 42 § första stycket 6 JB).


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänliga hälsningar, 

Jacob ÅbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000