Kan jag hyra ut ett rum i min bostadsrätt till en hemlös?

2021-03-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan jag hyra ut ett rum i min bostadsrätt till en hemlös?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om uthyrning av rum i bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen, som härefter kommer att benämnas som "BRL". Som utgångspunkt så krävs det inget tillstånd för att ha en inneboende i sin bostadsrätt. Däremot får det faktum att man har en inneboende inte medföra men för föreningen eller dess andra medlemmar ( 7 kap. 8 § BRL). Vad som menas med att medföra men är inte helt klart utan en bedömning får göras från fall till fall. Du kan således hyra ut ett rum i din bostadsrätt till en hemlös utan något tillstånd eller liknande. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Föreningens ansvar vid fel i vattenledningar

2021-03-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, jag har precis köpt en bostad nyprod. Efter knflytt har jag upptäckt att det finns otroligt mycket höga ljud i lägenheten, där det låter som att någon spolar toaletten i min lägenhet. Det måste vara någon vattenledning eller liknande men oj vad det låter i hela lägenheten. Hur går jag till väga och ligger inte detta ansvar att åtgärda hos BRF?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsrättshavaren har som huvudregel en skyldighet att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inget annat framgår av lagen eller av föreningens stadgar. Bostadsrättshavaren har däremot inte en skyldighet att ansvara för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten samt ventilationskanaler om det är bostadsrättsföreningen som har försett lägenheten med ledningarna/ventilationskanalerna. Det är även ett krav att ledningarna/ventilationskanalerna tjänar mer lägenheter än bara din. Allt detta framgår av 7 kap. 12 § bostadsrättslagen.I ditt fall Jag skulle således råda dig att ta kontakt med din bostadsrättsföreningen. Om det är som du anar, det vill säga att det är en vattenledning som det är fel på, så är det stor chans att det åligger bostadsrättsföreningen att reparera detta!Vänliga hälsningar,

Hyra ut bostadsrätt i andra hand

2021-03-22 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har precis köpt min första bostadsrätt, men planerat på att om några år plugga/åka ut och resa. Vad krävs för att jag ska få hyra ut min lägenhet i 2:a hand??
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av bostadsrättslagen (BRL).Du som äger en bostadsrätt får hyra ut din lägenhet i andrahand om bostadsrättsföreningen godkänner det (7:10 BRL). Om föreningen inte tillåter det kan du som vill hyra ut söka tillstånd i hyresnämnden (7:11 BRL). Om du hyr ut din lägenhet utan tillstånd riskerar du att förlora rätten till bostaden.För att få hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du ha "skäl" till det. Skäl som ofta är giltiga är till exempel om du ska prova att bo med din sambo, du ska hyra ut till närstående, du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadsläget. Att börja plugga på annan ort brukar också vara ett giltigt skäl.Det vanligaste är att tillstånd ges för 1 år men det går även att få tillstånd att hyra ut längre än så. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Köpa lägenhet utan inkomst eller lån?

2021-03-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag är en svensk medborgare som bor i Usa med min man som är amerikans medborgare sen 2014. Vi vill flytta tillbaka till Sverige, och vi skulle vilka köpa en lägenhet där rakt ut. (Cash). Min fråga är; kan man köpa lägenhet i Sverige utan inkomst? Vill vill köpa eget, och med en annan summan betala månadsavgiften tills jag hittar jobb, och sen söka uppehållstillstånd till min man. Vilk krav existerar för att köpa lägenhet utan att ta ut bostadslån eller banklån, för vi har pengarna redo. Tack för svar!
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar den är det en bostadsrätt du vill köpa. Det finns inget krav på att man ska ha någon inkomst eller att man måste ta lån, har du pengarna är det bara att betala. När man köper en bostadsrätt blir man egentligen inte ägare av lägenheten utan medlem i en bostadsrättsförening och får rätt att använda lägenheten. I praktiken är skillnaden dock inte särskilt stor. En bostadsrättsförening kan förvisso ställa upp krav för medlemskap i sina stadgar men jag har inte hört om att en bostadsrättsförening som ställer krav på inkomst (Bostadsrättslagen 2:1). Sammanfattningsvis så bör det bara vara för er att betala för lägenheten. Varken inkomst eller lån är ett krav enligt lagen. Jag hoppas det svarar på din fråga, du är självklart varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Kan jag tvingas flytta från bostadsrätt efter fester?

2021-03-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Kan styrelsen tvinga mig som bostadsrättsägare att flytta från min bostadsrätt om jag har stört grannarna som i sin tur klagade till styrelsen på att det var högljutt i lägenheten på grund av fest vid tre tillfällen på 20 månader. I vilka fall har de juridiskt rätt att utfärda varningar? Har man rätt som bostadsrättsägare att ha musiken högre än till 22:00 i vissa fall. Jag har fått tre varningar på grund av tre fester som min son hade hemma. Nu menar de att de ska hysa ut mig. Kan jag bestrida detta?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrättsinnehavare är skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte störs (7 kap. 9 § bostadsrättslagen).Om en bostadsrättsförening vill förverka bostadsrätten och säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning, det som du refererar till som hysa ut, så är det möjligt för föreningen att göra (7 kap. 18 § femte punkten bostadsrättslagen). Till skydd för bostadsrättsinnehavare finns det ett väsentlighetskrav och att mindre störningar därför inte leder till att bostadsrätten förloras (7 kap. 19 § bostadsrättslagen).I ditt fallI ditt fall låter det som att det varit upprepade störningar och föreningen har också sagt till dig som bostadsrättshavare att sluta med störningarna. Föreningen har gett dig en tillsägelse och om föreningen har skickat en kopia på tillsägelsen till socialnämnden är det möjligt för föreningen att säga upp din bostadsrätt (7 kap. 9 § andra stycket andra punkten bostadsrättslagen).Det är svårt att ge en bedömning utan att veta mer detaljer i ditt fall men det har både varit upprepade störningar, sent på kvällen samt efter tillsägelser och det tyder på att föreningen har rätt att säga upp dig.Du har alltid möjlighet att bestrida föreningens uppsägning i domstol och vi på Lawline har möjlighet att hjälpa dig med en sådan process. Du kan boka tid med en av våra jurister här: https://lawline.se/boka. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vad betraktas som störning i en bostadsrätt?

2021-03-24 i Bostadsrätt
FRÅGA |Grannfamiljens barn skriker högt inne och ute samt smäller på sopnedkasten och hoppar på golven så att det stör enormt flera gånger per dag. Alla grannbarnen samlas hemma hos denna familj vilket förstärker störningen och det liknar barnkalas varje dag. Familjen som bodde där tidigare med barn störde inte alls på detta sätt. Jag är svårt sjuk och detta har sedan länge försämrat min hälsa avsevärt. De har även sin torkumlare igång sent in på nätterna, ibland så sent som till kl 3-4.I föreningens boendehandbok står bla: 5. BULLER OCH STÖRNINGAR Tänk på detta när ni vistas i trapphus och innergård. • Tänk på att borrande, hamrande och tvättmaskiner kan störa och skapa irritation.• Informera barn om att ljudnivån på innergården inte får bli för hög, samt att sopnedkast inte får användas som trummor.Vid bekräftad störning, då störningsjouren varit på besök, kan du som ansvarig bostadsrättsinnehavare/hyresgäst bli debiterad kostnaden för utryckningen.Den som stör vid upprepade tillfällen och inte rättar sig efter uppmaningar om rättelse kan i allvarligaste fall komma att bli uppsagd från sin lägenhet.När jag frågade styrelsen vad de kan göra sa de att det finns inget de kan göra.Stämmer detta verkligen? (obs jag är hyresgäst i en BRF)
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor avseende störningar och vilken levnadsmiljö du som boende i en bostadsrätt har rätt till återfinns i bostadsrättslagen (1991:614) (BRL). Jag har dock lite svårt att greppa huruvida du hyr en bostadsrätt i andrahand (iom att du refererar till dig som hyresgäst) eller om du är faktisk innehavare av bostadsrätten, så jag kommer bara redogöra för lagens reglering i det generella fallet. Vad betraktas som en störning?I 7 kap. 9 § BRL stadgas att när bostadsrättshavare använder lägenheten ska hen se till så de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras levnadsmiljö på ett sådant sätt som inte skäligen bör tålas. Om sådana störningar ändock uppstår, ska föreningen ge bostadsrättshavare en tillsägelse att upphöra med störningarna omedelbart samt underrätta socialnämnden i berörd kommun om störningarna. Vad kan du göra i din situation?Jag vet alldeles för lite om omständigheterna och störningarnas omfattning och dylikt för att kunna dra någon direkt slutsats om huruvida det bör omfattas av ovan nämnda lagrum. Däremot beskriver du det själv som att din levnadsmiljö och hälsa har försämrats till följd av det du betraktar som störningar, varför du förslagsvis skulle kunna ta ytterligare en diskussion med föreningen om huruvida de kan ge din granne en tillsägelse. Om du dessutom har stöd i boendehandboken som du redogör för ovan, borde det åtminstone kunna räcka för en tillsägelse avseende det som återfinns i den. Hoppas detta inbringade lite mer klarhet i situationen, och om inte är du såklart välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,

Vilka regler gäller för hyra av parkeringsplats i en bostadsrättsförening?

2021-03-22 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vilka regler gäller för hyra av P-plats i en bostadsrättsförening? Hyrestid, uppsägning m.m.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna vad gäller hyra av parkeringsplats i en bostadsrättsförening kan se olika ut beroende på vilken bostadsrättsförening det är. StadgarnaStadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler som beslutas av föreningsstämman, det högsta beslutande organet inom en bostadsrättsförening. 9 kapitlet 5 § bostadsrättslagen fastslår vad som måste finnas med i bostadsrättsföreningens stadgar. Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan stämman dock besluta om att införa ytterligare punkter som ska reglera bostadsrättsföreningen, exempelvis hur föreningen ska fördela sina parkeringsplatser. Om det då till exempel står att varje lägenhet har rätt att nyttja ett visst antal parkeringsplatser eller att det föreligger två månaders uppsägningstid är styrelsen skyldig att rätta sig efter detta.Om frågan om parkeringsplatser inte finns reglerat i stadgarna är det upp till styrelsen i varje enskild bostadsrättsförening att skapa egna regler och rutiner för uthyrning av garage- och parkeringsplatser. Det bör då finnas en tydlig policy för nyttjande så att samtliga intresserade vet vad som gäller. NyttjanderättsavtalStyrelsen kan även välja att upplåta parkeringsplatser till de boende mot betalning, och då upprättas ett nyttjanderättsavtal där reglerna i 8 kapitlet jordabalken gäller i tillämpliga delar (en upplåtelse av parkering utomhus är i juridisk mening ett så kallat lägenhetsarrende enligt 8 kap. 1 § JB). Då får du istället se till detta avtal, där alla viktiga regler ska finnas med.Jag rekommenderar att du kollar upp stadgarna i den specifika bostadsrättsföreningen och eventuellt ser över huruvida det föreligger en policy som just reglerar regler och frågor vad gäller uthyrning av p-plats. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Kräva skadestånd för fel i bostadsrätt efter utfästelse från mäklare?

2021-03-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min fästmö har precis köpt en bostadsrätt.Under vår visning så ser vi att det finns en klack mitt i vardagsrummet, som vi frågar mäklaren varför det är där? Vi undrar vad som finns under klacken och berättar att vi önskar sänka klacken så golvet blir jämt. Om den inte går att sänka är vi inte intresserade av bostaden.Mäklaren berättar övertygande om att det endast är luft under klacken och den byggdes med tanke på det estetiska. Vid den informationen köpte vi lägenheten.När vi nu brutit upp golvet upptäcker vi att det är betong under hela ytan på 4 kvm som vi måste bila bort. Kan vi kräva skadestånd för detta?Vems ansvar ligger det på?Tack!
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig regleringVid köp av bostadsrätt gäller inte samma regler som för köp av fastighet. Bostadsrättsköp regleras av köplagen (1990:931). Vid köp av bostadsrätt föreskrivs ofta i kontraktet att lägenheten säljs i "befintligt skick", 19 § KöpL. Däremot kan lägenheten ändå anses vara behäftad med fel om lägenheten avviker från uppgifter som säljaren lämnat före köpet, 19 § 1 stycket 1 punkten KöpL. Som du säkert är medveten om, så har även ni som köpare en undersökningsplikt vilken är relativt långtgående. I 20 § KöpL föreskrivs att köparen inte får åberopa sådana fel som han måste ha antas ha känt till vid köpet. Har ni före köpet undersökt lägenheten eller inte följt säljarens uppmaning att undersöka den, får ni inte åberopa sådana fel som ni borde ha märkt vid en sådan undersökning, så länge som säljaren inte har handlat i strid mot "tro och heder". Ditt fall Det här innebär alltså som huvudregel att ni inte kan åberopa felet eftersom ni troligast skulle märkt att klacken inte bestod av luft ifall ni noggrant hade undersökt klacken närmare. Däremot verkar ju anledning till att ni inte undersökte klacken närmare varit att mäklaren intygade om att det var frågan luft. Säljaren ansvarar för garantier och utfästelser denne uttalat däremot inte för mer allmänna utfästelser. Det som kan anses vara komplicerat i ert fall är faktumet att det var mäklaren som uttalat detta och inte säljaren. Mäklare har inte ansvar för bostadens skick eller fel, men mäklaren ska upplysa om fel som de är medvetna om. En mäklare kan bli skadeståndsskyldig om mäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnat felaktig uppgift, 25 § Fastighetsmäklarlagen (2011:66). I så fall kan mäklaren senare kräva tillbaka skadeståndet från köparen, om denne t.ex. var den som förmedlade den felaktiga uppgiften om klacken. Jag vill dock påpeka att det inte är säkert att ni kan kräva skadestånd eftersom den starka huvudregeln gäller, att ni har en långtgående undersökningsplikt. På din information verkar det som att klacken var synlig, att således kolla upp klacken självmant krävs alltså som tydlig huvudregel. Undantag som begränsar eran undersökningsplikt kan dock som nämnt göras vid vissa tydliga utfästelser om bostadens beskaffenhet. Nämnvärt är däremot även att andra faktorer än de jag har nämnt kan inverka på utfallet i din situation, t.ex. ev. påföljdsklausuler som finns i köpekontraktet. SlutsatsDet jag skulle rekommendera dig är att snarast höra av dig till säljaren och mäklaren och berätta om det som har inträffat. Reklamationsfristen är två år men du bör reklamera så snabbt som möjligt eftersom du redan upptäckt felet. På så sätt kanske det går att lösa utan att dra igång en eventuell rättslig tvist. Om du skulle vilja är du varmt välkommen att återigen kontakt oss genom våra betaltjänster för att få en mer utförligt bedömning utifrån alla omständigheter. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH