Arvsrätt när man har fransk förälder?

2021-08-29 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |När det gäller lagen om arvsrätt, gäller reglerna i Sverige likadant i Frankrike?Min pappa är fransman och han är omgift med en kvinna från Madagaskar sedan flera år. De har inga barn. Jag är hans enda barn och jag bor i Sverige sedan 1976. Han är född X och jag undrar vad som gäller om han skulle avlida idag när det gäller arvsrätten? Ärver hans fru i första hand eller har jag rätt till min barndel först? Och jag undrar också om myndigheten i Frankrike kontaktar mig automatiskt vid hans dödsfall el hur får jag reda på det?? Vi har lite sporadisk kontakt på internet men inte så mycket!!
Amanda Sivander |Vilket lands lag ska tillämpas?Vilket lands lag som ska tillämpas när arvet fördelas framgår i EU:s arvsförordning. I EU:s arvsförordning regleras vilket lands domstolar som får besluta i frågor om arvet och vilket lands lag som då ska tillämpas. Förordningen reglerar hur domar om arv och andra arvsavgöranden erkänns och verkställs i ett annat EU-land. Vidare infördes ett europeiskt arvsintyg, som underlättar för arvingar och boutredningsmän att styrka sin ställning i andra EU-länder. Huvudregeln är att arvet ska fördelas i enlighet med det landets lag där den avlidne hade sin hemvist (artikel 21 arvsförordning). Utifrån uppgifterna i din fråga så utgår jag ifrån att din pappa har hemvist i Frankrike samt är fransk medborgare, därmed så kommer fransk lag att tillämpas på arvet. Hur kommer arvet att fördelas enligt fransk lag? Jag kan tyvärr inte uttala mig med säkerhet i hur fransk rätt skulle tillämpas. Svensk rätt och fransk rätt skiljer sig åt när det rör sig om fördelningen av arv. En likhet är mellan fransk och svensk rätt är att barn har rätt till sin laglott. Du kan läsa mer här om hur arv fördelas enligt fransk rätt, jag tyckte att denna webbsida var informativ. Kontaktar fransk myndighet vid dödsfall?Enligt den information jag hittade så kommer franska konsulära tjänster i landet där du befinner dig kontaktas för att sedan informera dig om dödsfall (du kan läsa mer här). Jag hoppas att detta var till hjälp och välkommen åter med fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Kan man testamentera allt till en sambo? Krävs namnförtydligande eller personnummer från testamentsvittnena för att ett testamente ska vara giltigt?

2021-04-20 i Testamente
FRÅGA |Min avlidna faster har skrivit testamenterat att all kvarlåtenskap ska gå till hennes sambo. Hon har inga barn men har tre syskon i livet, Kan man testamentera allt till en sambo, borde inte de har rätt till en del av arvet? Testamentet är bevittnat av två personer men ingen namnförtydligande eller personnummer på dessa två finns med, borde det inte finnas med för att testamentet skall vara giltigt?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Jag kommer att börja med att svara på din fråga angående om man kan testamentera allt till en sambo. Sedan kommer att jag besvara din fråga om vad som krävs för att ett testamente ska vara giltig. För att svara på båda frågorna så kommer jag att använda mig av Ärvdabalken (ÄB) som reglerar arvsrätt och testamente. Kan man testamentera allt till en sambo?Som utgångspunkt så ärver inte sambor varandra, detta kan dock frångås genom ett testamente. En person är fri att testamentera bort allt de äger till vem dem vill, till exempel sin sambo i detta fall, så länge personen inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv). Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen (2 kap 1 § ÄB). De som tillhör första arvsklassen är den enda arvsklassen som inte kan göras helt arvlös, man kan alltså inte testamentera bort all sin egendom till någon annan om man har bröstarvingar då de alltid har rätt till sin arvslott (7 kap 1 § ÄB). Syskon till den avlidne tillhör den andra arvsklassen (2 kap 2 § ÄB). Syskonen faller därmed inte under första arvsklassen och har därför inte en rätt till arv, utan allt kan testamenteras till sambon. Vad krävs för att testamentet skall vara giltigt?Formkraven vid testamenteFör att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda, om formkraven inte är uppfyllda så är testamente ogiltigt (13 kap 1 § ÄB). Formkraven för att ett testamente ska vara giltigt är (enligt 10 kap 1 § ÄB):Den ska vara skriftligI samtidig närvaro av två vittnen så ska testatorn underteckna handlingenVittnena behöver känna till att de bevittnar ett testamente men inte testamentets innehållUndertecknande av testamentet ska även ske av vittnenaSaknaden av namnförtydligande och personnummer För att lättare i framtiden kunna bevisa att allting har gått till på rätt sätt vid testamentets upprättande så är ett ytterligare råd att bland annat vittnenas namnförtydligande och personnummer även antecknas på testamentet. Syftet med råden är att det ska vara lättare att kunna identifiera vittnena (10 kap 2 § ÄB). Detta är dock endast praktiska råd och inte ett absolut krav som leder till att testamentet förklaras ogiltigt. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente så har du möjlighet att ta hjälp av våra kunniga jurister här på Lawline här. Med vänlig hälsning,

Arvsrätt när föräldrar är sambos

2021-05-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Min pappa och mamma är skilda och lever idag som sambos istället. (Lång historia) men dom är tillsammans och lever idag ihop igen fast som sambos. Min mamma flyttade tillbaka in i min pappas hus efter att han köpte ut henne. Vad händer om min pappa går bort? Min mamma har även ett barn sedan tidigare alltså finns ett särkullbarn. Vilka kommer ärva min pappa om något händer honom?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Ärvdabalken (ÄB). Till att börja med, eftersom dina föräldrar inte längre är gifta så blir inte längre Ärvdabalkens regler angående arvsrätt mellan makar tillämpliga. Som utgångspunkt så ärver inte sambor varandra, detta kan dock frångås genom ett testamente. Därmed, om dina föräldrar vill att den andre ska ärva egendom vid den andres bortgång så kan dem upprätta ett testamente. Dock kan man inte testamentera bort all sin egendom till någon annan om man har bröstarvingar (barn, barnbarn osv) då de alltid har rätt till sin arvslott (7 kap 1 § ÄB). Det betyder att om din pappa skulle gå bort utan att något testamente har upprättats så är det endast du som är hans bröstarvinge (hans barn) som ärver (2 kap 1 § ÄB). Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,