Kan man göra sitt barn arvlöst genom testamente till förmån för barnbarn?

2021-08-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mormor säger att hon vill att jag (barnbarn) ska ärva allt efter henne. Min mamma (mormors enda barn) kan väl inte bli arvslös? Bör mormor skriva ett testamente där det står att jag ska ärva hennes tillgångar?
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Biologiska barn kallas inom arvsrätten för bröstarvingar och dem kan aldrig bli arvlösa, 2:1 ärvdabalken. Om din mamma är ensambarn kommer hon som utgångspunkt att ärva allt av din mormor. Det som bröstarvingar ärver kallas arvslott, är man ensambarn äger man hela kvarlåtenskapen, är man två syskon ärver man hälften var osv. Bröstarvingar ärver alltid minst hälften av arvslotten oavsett hur den som avlider testamenterar, detta kallas laglotten. Så oavsett hur din mormor gör för att du ska ärva så kommer din mamma ha rätt till hälften av din mormors kvarlåtenskap, 7:1 ärvdabalken.

Hur blir det vid bodelning om fastighet skrivits över på endast en av makarna?

2021-06-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, min syster var gift och de hade ett hus tillsammans. 2015 skrev maken över villan på min syster. 2017 sålde då min syster villan. Och flyttade till en hyreslägenhet och maken flyttade till eget äldreboende januari 2018. Dom var fortfarande gifta. Maken avled nyligen. Dom har två gemensamma barn. Och maken hade 2 barn innan.Kan dom kräva arv efter husförsäljningen 2017? Det stod på min syster.Tacksam för svar
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enskild egendom eller giftorättsgods Som utgångspunkt är alla egendomar i ett äktenskap giftorättsgods, dvs gemensamma oavsett vem som på papper står som ägare utan det hjälper endast i ett senare avseende vid bodelning, att det kan ge förtur till att få egendomen på sin lott, 7:1-2 jämte 11:7 äktenskapsbalken. För att egendom inte ska bli gemensam krävs det att makarna skriver ett äktenskapsförord som skickas in till skatteverket eller att någon av makarna ärver eller mottar en gåva där givaren har angett att gåvan eller arvet ska vara mottagarens enskilda egendom. Äktenskapsförord ska som nämnts skickas in till skatteverket, som jag tolkar det du skriver är det inte ett äktenskapsförord som makarna skrivit på.Gåvor mellan makarMakarna har under äktenskapet hand om sin egna egendom vilket innebär att under äktenskapet kan makarna både till andra mellan även mellan, varandra ge gåvor vilket det verkar som maken i detta fall hade avsikt att göra, 1:3 jämte 8:1 ÄktB. För att en gåva ska bli giltig mellan makar ställs det dock vissa krav och för fast egendom finns det krav på skriftlig handling. Det vill säga att din syster och hennes avlidna make upprättade någon form av gåvobrev som de båda undertecknat och där det framgår uppgifter om vilken fastighet som ska överlåtas, 4:29 jordabalken. Så detta beror på hur du menar att sin systers make skrev över fastigheten på din syster. Om gåvan är giltigt fullbordadI detta fall kommer gåvan att undantas så de pengar som din syster fick vid försäljningen kommer inte att räknas med som giftorättsgods och därav ingen andel av försäljningen kommer tillfalla makens egna barn, 8:1 ÄktB.Arv- om gåvan inte giltigt fullbordad Deras gemensamma barn kommer att få vänta att få ut sitt arv tills din syster avlidit om inte din syster önskar ge dem förskott, 3:1 ärvdabalken. Makens egna barn har rätt att ärva sin pappa direkt men kan undantagsvis till förmån för din syster avstå att ta ut arvet nu och vänta tills din syster också avlidit, 3:2 jämte 3:9 ÄB. Avstår den avlidna makens barn arvet så kommer det nu efter makens död ske en bouppdelning mellan din syster och han för att se vilken andel av boet som systerns man ska tillräknas, så när din syster avlider kommer makens egna barn att få ut den procent av boet som tillhörde deras pappa vid bodelning, denna summa kan ju ha ändrats under de år din syster är ensam efterlevande make vilket makens barn endast i liten utsträckning kan invända mot, men det finns visst utrymme om t.ex. sin syster gett bort en större gåva som minskar arvet avsevärt, 3:3 ÄB. När din syster avlidit kommer dock eftersom hon stod som ensam ägare, deras gemensamma barn ha förtur att få huset på deras arvslott men som sagt av de omständigheter som framgår kommer husets värde att räknas med vid bodelning och inte undantas till din systers förmån, 3:5 ÄB. SammanfattningJag hade gett dig rådet att först och främst ta reda på, på vilket sätt din syster menar att huset skrevs över på henne eftersom det är av betydelse. Efter att tagit reda på så mer omständigheter klargörs hade jag vänt mig till en av juristerna på Lawline eller om du vill anlita en annan familjejurist som kan se över handlingen och dess innebörd. Finns det ingen giltig överlåtelse från din systers make finns det ju möjlighet att trots det vända sig till makens barn för att försöka hitta en överenskommelse, de kanske var medvetna om deras pappas avsikt att ge sin fru huset och därav kommer stödja att efterleva den viljan oavsett vilka skriftliga handlingar som finns. Hoppas detta var svar och vägledning på din fråga!Med vänlig hälsning

Värdering av förskott på arv

2021-05-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och min make har två vuxna barn. Vi har genom gåvobrev överlåtit vår sommarstuga på vår son. Inför upprättandet av gåvobrev och testamente anlitade vi en (pensionerad) mäklare som värderade stugan till 65000 kr, marknadsvärde. Det rör sig om en enkel stuga på ofri grund. Enligt testamentet ska stugan betraktas som ett förskott på arv och avräknas från sonens arvslott då vi avlider. Med detta är vår dotter inte alls nöjd. Hon har på eget bevåg anlitat en annan mäklarfirma som värderat stugan till 750.000 kr. Således skiljer de två värderingarna sig markant åt. Frågan är nu vad som är rätt och hur detta ska kunna avgöras. Kan jag och maken själva värdera stugan, för vi tycker att båda värderingarna är felaktiga, den ena för låg och den andra alldeles för hög. Enligt testamentet och gåvobrevet är ju det hela redan avgjort och giltigt, men denna "affär" riskerar förhållandet med vår dotter och att vi aldrig mer kommer att få träffa våra barnbarn. Sonen är villig att justera upp värdet från 65000 vilket han också tycker är orimligt lågt. Hur ska vi kunna ställa allt till rätta?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Det finns inget direkt juridiskt svar på er fråga, utan ni har möjlighet att själva avtala om värderingen. De faktorer som kan bli aktuella för situationen är som ni själva nämner förskottet på arv till sonen, och hur högt det värderas samt eventuellt skattemässiga konsekvenser beroende på upplägget kring gåvan. Just eftersom värderingarna skiljer sig åt så markant hade jag gett er rådet att värdera stugan igen, det känns orimligt att det skulle finnas en värdeskillnad på ca 700 000 kronor. Ni kan absolut själva värdera stugan, det är upp till er. Som nämnt så är gåvobrevet och testamentet redan giltigt upprättat men svårigheten ligger i att göra båda barnen nöjda och därav anser jag det aktuellt att upprätta nya dokument. Detta antingen med hjälp av en till oberoende värdering av en tredje mäklare eller att ni sätter er ner tillsammans med barnen och gemensamt försöker nå en överenskommelse om vad ni tycker är en rimlig värdering. Hoppas detta var svar på er fråga!Med vänlig hälsning

Förskott på arv

2021-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mormor avled nyligen och det är min syster och jag samt två mostrar som står som arvtagare.När mormor sålde sitt hus "lade hon in pengarna" i en lägenhet som står skriven på en av mostrarna. Finns det någon chans att få en del av lägenhetens värde i arv eller är det helt uteslutet? Hoppas att ni förstår frågeställningen. Mvh Maria
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns absolut en chans att ta del av det värdet som investerats i din mosters lägenhet. Den summa som investerats i lägenheten kommer som utgångspunkt att ses som förskott på din mosters arv om inte annat har avtalats. Detta innebär att beroende på hur stor kvarlåtenskap din mormor har så kommer värdet som investerats, räknas med i kvarlåtenskapen, för att sedan dras bort på din mosters arvslott, 6:1 ärvdabalken. Exempel: Om ni är 4 arvtagerskor (A,B,C,D) och din moster redan (A) har tagit ut 50 000 och dödsboet har ett värde på 150 000, så skulle ni som utgångspunkt få dela på det dvs 150 000/4. Har dock A redan fått pengar i förväg genom investeringen i lägenheten så ska det ses som förskott och boets värde ska ökas med förskottets värde dvs 50 000, så istället får ni 200 000 att dela på dvs 200 000/4. Varje arvtagerska ska vardera få 50 000. Eftersom A redan fått ut ett förskott på 50 000 får hon inga ytterligare pengar vid själva bodelningen mellan er utan hon har redan fått sitt arv. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Hur blir det med arv om det finns ett särkullbarn?

2021-07-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Jag är gift och det finns ett barn som inte är gemensamt. Hur/Vad händer med det som min make och jag äger, d.v.s. bostad och annat om jag går bort? Ärver min son allt i och med att vi är gifta, eller måste det upprättas någon form av testamente för att sonen ska ärva?Min make har sin mor i livet, och en bror.Tack på förhand!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som ingår i bodelningenÄr ni gifta så är utgångspunkten att allt ni äger oavsett vem som står på köpekontrakt och liknande, är bådas tillgångar och utgör giftorättsgods. Detta innebär att ni vid en bodelning skulle alla era tillgångar ingå och ni skulle dela lika på deras värde så länge det inte är enskild egendom, 7:1 äktenskapsbalken. Enskild egendom blir det genom att ni skriver äktenskapsförord, eller någon er mottar en gåva eller ett arv där givaren angett att det ska bli mottagarens enskilda egendom.Vem som ärver – om person med bröstarvinge avlider förstFörst att ärva är bröstarvingar och i detta fall är det bara du som har en bröstarvinge, 2:1 ärvdabalken. Om du dör är din son särkullbarn och det är de enda arvingarna som har rätt att begära ut sitt arv direkt efter din död. Han har också valet att avstå till fördel för din make och vänta tills din make också gått bort för att få ut sitt arv, 3:1 1st jämte 3:9 ÄB. Vad han då ärver är vad som vid en bodelning anses tillhöra dig, har ni ingen enskild egendom så är det i stort sett hälften av era gemensamma tillgångar. Om person med särkullbarn avlider förstOm din make istället går bort innan dig kommer du som den efterlevande maka att ärva honom och arvingarna på hans sida får vänta på sitt arv tills du avlidit. Eftersom din make inte har några barn får man se till nästa arvsklass, och då är hans mamma först att ärva sin son, 2:2 ÄB. Detta innebär att det kommer göras en bodelning om din make går bort där det framgår hur mycket han ägde vid sin bortgång. När du senare kommer gå bort kommer både din son och din makes mamma ha rätt att ärva efter dig. Hade ni inga enskilda egendomar så ägde ni ju 50% var av alla era tillgångar, då är det 50% av vad som kvarstår när du går bort, med vissa undantag (3:4 t.ex om du ökat boets värde), som din makes mamma får ut som arv.Betydelse av testamenteVill ni komma runt detta och att din son ska ärva er båda så kan ni precis som du nämner upprätta ett testamente. I detta testamente kan ni skriva att det är din son som ska ärva din make vid hans bortgång. Den arvsklass som inte kan göras helt arvlös är endast bröstarvingar, så om din make skriver testamente att din son ska ärva honom så kan hans mamma och bror inte invända. Ifall de skulle invända är genom klandra testamentet genom att påstå att din make inte var vid sitt sinnes fulla bruk när han skrev testamentet till exempel. Ska ett testamente upprättas får ni se till att alla formaliakrav är uppfyllda, som att det ska vara bevittnat av två personer då din make skriver under med mer, se 10 kap ärvdabalken. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur regleras förskott på arv?

2021-05-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Vi har 2 vuxna barn. Ett av barnen skall nu köpa fastighet. Det hela går ihop ekonomiskt för familjen. De behöver lån av 100 000 för att komma ner i amorteringskostnaderna. Jag och min man har nu tänkt att ge sonen 100 000. Antar att vi behöver skriva ngt på det (förtida arv?). Vill informera vår dotter. Hon är inte i nuläget i behov av "lån". Vi har inte mycket pengar (ca 1,5 miljoner på banken). Äger bostad värd ca 6 miljoner. Vi är i 65-70 års åldern pensionärer.Vänligen "vill göra rätt"
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Som utgångspunkt kommer tillgångar som ges till era barn under er livstid räknas som förskott på arv om ni inte avtalar om annat, 6:1 ärvdabalken. Men för att det inte ska uppstå några oklarheter eller eventuell osämja hade jag gett er rådet att som ni själva nämner upprätta ett gåvobrev till sonen där ni skriver att gåvan ska räknas som förskott på arvet. Jag hade också gett er rådet att informera er dotter så hon också är insatt. Överlag inom arvsrätten har ni rätt att komma överens om hur ni vill att arvet ska fördelas, om ni inte reglerar något så kommer era barn, dvs bröstarvingar, att ärva er hälften var. Med förskottet till er son på 100 000, så kommer den summan sedan att dras bort från hans arvslott vid arvskiftet då han redan fått ut den andelen av arvet. Det är också endast era bröstarvingar (om ni inte testamenterat något av er kvarlåtenskap till utomstånde) som skulle kunna klandra arvsskiftet, med andra ord, så länge ni är överens kan ni i stor utsträckning välja hur ni vill fördela era tillgångar. Hoppas detta var svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Om god man också är bröstarvinge?

2021-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA |HejJag är God man till min mamma som har en långt gången demens. Hon äger en kolonistuga i mkt dåligt skick, som hon fått ärva efter min mormor och morfar. Den ska nu säljas då hon inte har förmåga att sköta den längre. Jag har fått den värderad av två oberoende mäklare. Den ena värderade den till 100.000 kr och den andra till 120.000 kr (stugan i sig tycker de kan rivas men värderingen gäller odlingsmöjligheterna) . Om min mamma hade varit frisk och velat göra sig av med stugan hade hon med största sannolikhet skänkt eller sålt den till en symbolisk summa till min äldsta son som är snickare. Förstår att han inte bara kan ta över stugan nu men vad är ett lämpligt pris att köpa den för? Är det 110.000 kr? Det kan ju hända att vi inte ens skulle kunna sälja den privat till det priset med tanke på stugans dåliga skick. Låt säga att vi bara får 80.000 kr, skulle sonen då få köpa det för samma pris? Känns ej aktuellt att låta mäklare sköta försäljningen med tanke på att de tar ca 25.000-30.000 för att sälja det.Tacksam för svar.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är du och dina syskon som kommer att ärva från er mamma som utgångspunkt, så länge hon inte testamenterat annorlunda. Detta innebär att det är ert intresse som det ska tas hänsyn till. En god man ska alltid handla i huvudmannens intresse. En utomstående god man ska inte sälja stugan till underpris eftersom detta hade minskat din mammas kvarlåtenskap till nackdel för er som ska ärva. Men i detta fall är du som bröstarvinge också god man. Jag hade gett dig rådet att ni syskon sätter er ner och diskuterar hur ni vill göra med stugan. Du anger själv att din mammas önskan sannolikt hade velat ge eller låta din bror köpa stugan för symbolisk summa. Förutom din intresset att din mammas ekonomi ska skötas så det finns täckning för hennes utgifter, kommer ert intresse som bröstarvingar därefter att egendomar inte avhänts till utomstående t.ex.. Ni kan välja om ni kommer överens att din bror får stugan och du får motsvarande summa i pengar eller så är det kanske det är någon annan ägodel som har känslomässigt värde för dig. Om han får stugan gratis eller för symbolisk summa så kommer det att ses som ett förskott på hans arv och stugans värde kommer att dras av från hans arvslott när din mamma sedan går bort, 6:1 ärvdabalken.Ni behöver inte anlita en mäklare för försäljningen utan de som skulle kunna ifrågasätta vad du gör med din mammas kvarlåtenskap är endast arvingarna. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?

2021-03-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur kan mina 3 barn, som bor på stora avstånd från mig, göra om jag, änka, plötsligt dör med de kostnader som finns på mitt hus, då ingen av dem kan klara av dessa under en längre tid. Det kan ju ta tid innan en försäljning kan genomföras.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall kommer pengarna att tas från dödsboet (från andra tillgångar än fastigheten) under denna period tills det att fastigheten sålts. Dina barn som dödsbodelägare är inte själva ansvariga att betala hyra utan bara se till så att räkningar betalas ur dödsboet. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,