Kan min förälder göra mig arvslös genom att ge bort sina tillgångar ?

2018-10-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, Min far är gift med en annan kvinna som inte är min mor. Han har skrivit över fastigheten på henne för att göra mig arvlös och hon har gett till fastigheten till deras två söner för att jag ska bli arvlös. Kan han göra så att jag blir arvlös? Fastigheten är värd 1,7 miljoner
Paulina Ceylan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Laglottsskyddet för bröstarvingar är väldigt stark enligt de svenska reglerna. Självklart kan din pappa förbruka sina tillgångar som han vill utan några begränsningar, men för att inte kunna kringgå svenska reglerna har bröstarvingar ett så kallat förstärkt laglottsskydd i 7 kap. 4 § Ärvdabalken. För att kunna tillämpa 7 kap. 4 § ärvdabalken måste gåvan likställas med ett testamente, det innebär att det måste vara fråga om dödsbäddsgåvor, exempelvis att gåvan har skänkts i samband med att din pappa är nära döden eller att han trodde att han var nära döden eller i fråga om gåvor som inte är betungande för din pappa, exempelvis att han ger bort egendom med villkor om att han ska kunna bo kvar i fastigheten så länge han är vid liv. Om din pappa har gett en sådan gåva kan bröstarvingen kräva tillbaka en del av gåvan, förutsättningen är att laglotten har kränkts. För ta reda på detta räknar man kvarlåtenskapen som om gåvan inte hade skett.Om det inte rör sig om någon av dessa gåvor kan du som bröstarvinge inte göra så mycket åt detta. Detta innebär alltså att om det rör sig om dödsbäddsgåvor eller gåvor som inte är betungande för din pappa kan du som bröstarvinge kräva en del av gåvan enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken. Om det inte rör sig om någon av dessa gåvor har du därmed inte möjlighet att påverka detta eftersom att det var din pappas ny hustru som fick den. Om det hade varit din pappas andra barn som fick gåvan direkt hade det räknats som förskott på arv istället och att det hade avräknat på så vis. Jag vill även tillägga att din pappa kanske inte bara hade fastigheten som tillgång, utan möjligtvis även annan egendom som du då kommer att få ärva vid hans bortgång. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

kan jag göra min far arvlös?

2018-09-30 i Testamente
FRÅGA |Jag är en ensamstående mamma med en 8-årig son. Hans pappa har aldrig haft någon vårdnad eller ens sett sonen och har aldrig brytt sig om honom. Däremot bor min mamma (dvs mormor till min son) med oss. I mitt testamente tillfaller allt min son om jag avlider. Däremot har jag problem att förstå hur jag ska göra om min son skulle avlida efter mig men före mormor. Som jag förstår kommer hans far att ärva allt trots att de har aldrig ens träffats och han har aldrig hjälpt oss med något. Vilket innebär att min mamma som tar hand om min son kommer att bli utan någonting trots att arvet kommer ursprungligen från mig. Finns det någon möjlighet att mina tillgångar som sonen ärver går till mormor och inte till den helt främmande person (vilket sonens pappa är egentligen) och hans familj utan att de stannar på min sida?
Paulina Ceylan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självklart kan din son göra sina pappa arvlös. Det gör han genom att skriva ett testamente där han anger hur han vill fördela sin kvarlåtenskap. I ett testamente kan han helt själv bestämma hur han vill fördela sin kvarlåtenskap, den enda begränsningen som finns är att han inte kan göra sina bröstarvingar arvlösa (om han när han blir äldre får några). För att ett testamente ska vara giltigt finns det formkrav som ska vara uppfyllda, dessa hittar du i 10 kap. ärvdabalken.