arv vid nygifte?

2020-08-13 i Efterarv
FRÅGA |Min mamma dog 1981 när jag bara var 8 år. Min far gifte sedan om sig hur fungerar det den dag då min far avlider?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). När din mor dog så upplöstes äktenskapet med din far och bodelning skedde (ÄktB 1:5 och 9:1). Beroende på om de hade äktenskapsförord eller liknande så ingick det mesta av deras egendom i denna. Din far fick hälften av vad som ingick och din mammas s.k dödsbo - en sorts juridisk enhet som agerar åt en avliden - fick hälften (ÄktB 11:3). Jag utgår från att din mamma inte hade testamente eller några särkullbarn. Det innebär att din far ärvde allt som din mammas dödsbo fick i bodelningen (ÄB 3:1). Dock är det du som egentligen var "först i kön" till arvet såsom bröstarvinge (ÄB 2:1). Det innebär att du kommer ha rätt till s.k efterarv den dag din far avlider. Efterarv innebär att du har rätt till en viss del av vad din far efterlämnar sig oavsett hur han testamenterar eller hur hans familjeförhållanden ser ut i övrigt. Närmare bestämt har du rätt till hälften av vad han lämnar efter sig (ÄB 3:2 1st). Du kan ha rätt till mer eller mindre än hälften ifall det som din far ärvde från din mor utgjorde mer/mindre än hälften av hans totala förmögenhet - utgjorde arvet 60% av hans totala förmögenhet har du rätt till 60% av hans tillgångar när han dör (ÄB 3:2 3st). Det finns vissa specialbestämmelser som reglerar förändringar i värde av din fars tillgångar. Jag nämner de viktigaste översiktligt eftersom det är svårt att gå in på djupet utan fler detaljer. Du är skyddad från att din far ger gåvor som är till nackdel för din rätt att få efterarv (ÄB 3:3). En värdeökning av tillgångarna fördelas lika mellan vanligt arv och efterarv så länge det inte går att visa att ökningen är en effekt av arv, gåva eller lön, då tillfaller ökningen delen som utgör "vanligt" arv (ÄB 3:4). En betydligt viktigare specialregel nu när din far är omgift är att efterav ska undantas från bodelning ifall äktenskapet upplöses. Detta gäller både ifall äktenskapet upplöses på grund av skilsmässa eller på grund av att din far dör (ÄB 3:6). Du är alltså skyddad från att din fars nya fru får en del av arvet efter din mor. Skulle din far dö skulle alltså ditt efterarv delas ut till dig först och sedan skulle en vanlig bodelning. I bodelningen skulle som utgångspunkt din fars dödsbo och hans fru dela lika på tillgångarna som är kvar efter att ditt efterav betalats ut (ÄktB 11:3). Eftersom de var gifta är utgångspunkten återigen att den nya frun ärver din far. Dock har du som särkullbarn i förhållande till henne rätt att få ut ditt arv trots detta (ÄB 3:1). Du får alltså först ditt efterarv, sedan sker bodelning och sist får du ditt "vanliga" arv. Ifall din far inte skrivit testamente och inte heller har några andra barn betyder det att du får alla de tillgångar som hans dödsbo fick vid bodelningen. Du har alltid rätt till din s.k laglott vilket är hälften av vad du skulle få i normala fall - dvs allt ifall din far inte har några andra barn (ÄB 7:1). Jag hoppas du fått svar på din fråga. Jag är medveten om att jag talat i väldigt generella termer eftersom jag inte hade många detaljer att utgå ifrån. Ifall du har fler frågor är du självklart välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Arv för särkullbarn?

2020-08-10 i Särkullbarn
FRÅGA |Hejsan, Min mamma givk bort här i våras, hon hade gift om sig för 15 år sen, och jag är särkullbarn. Jag hade en bror som gick bort för 20 år sen. Det finns inga övriga arvtagare, och min bror hade inga barn. Vad blir mitt arv?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är lite klurigt att besvara exakt vad du kommer få i arv, men tanke på att jag inte har kännedom om din mors tillgångar eller om hon skrivit ett testamente. Jag kommer därför ge dig generell vägledning om vad som gäller för särkullbarns arv när det inte finns ett testamente inblandat. Eftersom din bror inte finns kvar i livet och det inte finns andra arvtagare innebär detta att det är du som är ensam arvtagare (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Din mammas make har dock rätt till hälften av kvarlåtenskapen (3 kapitlet 1 § 1 stycket ärvdabalken). Hennes make kommer ärva hälften av deras giftorättsgods, dvs alla deras gemensamma tillgångar (7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Som gifta är huvudregeln att all är gemensamt om det inte finns äktenskapsförord eller att vissa tillgångar är särskilt föreskrivna som enskild egendom (7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken). Om det inte finns någon enskild egendom innebär detta att alla tillhörigheter delas upp; hälften får han och hälften får du. Det bör också beaktas att som efterlevande make är man berättigad ett värde på fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet (3 kapitlet 1 § 2 stycket ärvdabalken). Om de tillgångar som han får efter din mammas död inte är lika mycket som de fyra prisbasbeloppen har han rätt att kräva ut dessa, vilket i sin tur kommer minska storleken på det arv som du skulle få. Om det finns ett testamente kan detta dock förändras. Genom testamente kan din mamma fördela sitt arv på annat sätt; detta kan leda till att du inte får hälften av arvet (9 kapitlet 1 § ärvdabalken). Som arvtagare har du dock alltid rätt till din laglott, dvs hälften av din arvslott (7 kapitlet 1 § ärvdabalken). Det innebär att om det inte finns ett testamente ska du få 50% av hennes tillgångar och hennes make ska få 50%. Om du inte har fått 50% på grund av att hon testamenterat bort vissa av sina tillgångar har du i vart fall rätt till 25% av hennes tillgångar. För att få dessa måste du påkalla jämkning av testamentet (7 kapitlet 3 § ärvdabalken). Hoppas att jag har kunnat ge dig lite vägledning om hur det går till med arv för särkullbarn. Med vänlig hälsning,

Hur fördelas efterarv?

2020-08-06 i Efterarv
FRÅGA |Hej ! A och B är gifta utan barn inget äktenskapsförord /enskild egendom.A avled för ca 25 år sedan. När nu B avlidit delas kvarlåtenskapen 50/50 mellan de två släktgren eller utgår man från bouppteckningen efter A och värdet som angavs dör ? Förmögenheten har ökat avsevärt för B genom eget arbete /sparande. Skall den värdeökningen automatiskt delas 50/50 vid bodelningen efter B.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).Den legala arvsordningenVem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).Efterlevande makes arvsrättOm den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB).Detta innebär i ditt exempel att när A avled gjordes en bodelning mellan A:s dödsbo och B. Hur bodelningar går till regleras i äktenskapsbalken. Eftersom din fråga inte berör en bodelning kommer jag inte gå närmre in på hur en sådan går till. Det som tillföll B i bodelningen var dennes och det som tillföll A:s dödsbo utgjorde arvet efter denne. Eftersom den efterlevande maken ärver allt ärvde B all A:s egendom med fri förfoganderätt. Detta innebär att B hade rätt att använda egendomen så som hen önskar, men får inte testamentera bort den. Detta eftersom A:s arvingar i första och andra arvsklassen har så kallad efterarvsrätt. Detta innebär att de har rätt att få ut arv efter A då även B avlider.Fördelningen av efterarvFör att fördela efterarvet behöver man titta på bodelningen som gjordes mellan A och B då A avled. Så stor del av B:s totala tillgångar efter bodelningen och arvsskiftet efter A som arvet efter A utgjorde, så stor del av B:s kvarlåtenskap ska fördelas som efterarv till A:s efterarvingar (3 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att om A och B vid bodelningen erhöll 50 kr var, och B då ärvde A:s 50 kr, hade B efter bodelningen och arvsskiftet totalt 100 kr. Hälften av dessa 100 kr var arv efter A, alltså ska hälften av B:s kvarlåtenskap då B avlider fördelas som efterarv till A:s efterarvingar. Om fördelningen efter bodelningen och arvsskiftet var någon annan än hälften är det denna fördelning som gäller (3 kap. 2 § tredje stycket ÄB).Det finns även regler för hur situationen ska hanteras om boets värde ökat efter den först avlidne makens död. Om det kan visas att ökningen av värdet beror på arv, gåva eller förvärvsarbete ska denna så kallade förkovran reserveras för den efterlevandes arvingar, och inte tillfalla den först avlidnes efterarvingar (3 kap. 4 § ÄB).SlutsatsSvaret på din fråga är alltså att man vid fördelningen av efterarvet utgår ifrån bodelningen som gjordes då A avled. Om boet ökat i värde genom till exempel förvärvsarbete ska denna förkovran endast tillfalla den efterlevande makens arvingar, och värdeökningen ska alltså inte automatiskt delas 50/50 mellan A och B:s arvingar.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan Sambon ärva varandra?

2020-07-31 i Sambo
FRÅGA |SAMBOLAGEN!Vi är två familjer Jag och mina barn och min nuvarande sambo och hans barn.Jag sålde min lägenhet för att flytta in till honom, vi funderar på att lägga mina pengar på en lägenhet i Spanien som jag kommer att stå skriven på. Om Jag inte missförstått allt så kommer han ha rätt till hälften av lägenheten då jag köpte den i egenskap av att vi skall kunna vistas där. Hur blir allt om någon av oss går bort?OM JAG AVLIDER: Då tillfaller 50% av min del mina barn och den andra delen min sambo?MIna barn äger då 25% av lägenheten i Spanien och han 75% ? Eller?Om HAN går bort, blir då lägenheten i Spanien min till 75% och hans barn 25% då jag ärver halva hans del?Hur blir det med villan jag flyttade in i som han redan ägde, kommer jag att ärva något i detta fall?Lika så undrar jag hur det blir med Hans bolag, det ena bolaget hade han när vi träffades och det andra är jag med och startar upp, jag är endast suppleant i bolaget.Borde jag skriva ett typ av Äktenskapsförord / enskild egendom? ( Allt mitt är mitt och allt hans är hans)Tack på förhand.
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja svara på din fråga genom att besvara om vad som anses som gemensam bostad enligt Sambolagen. Sedan kommer jag besvara vad som händer ifall någon av er avlider och vem som kommer ärva vad och hur mycket.Gemensamma bostadenPrecis som du skriver sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen. Dock måste vi först veta vad som kan vara gemensam bostad vilket framgår av 5 § Sambolagen. Denna paragraf nämner bland annat att bostaden ska är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Vidare kan vi utläsa i den 7 § Sambolagen att till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Jag har uppfattat din fråga så att det bostaden du köper i Spanien ska användas huvudsakligen för fritidsändamål och därmed kommer han inte ha rätt till hälften av lägenheten. Vem kommer ärva vad ifall någon av er gå bortHuvudregeln är att om den avlidne har barn så ärver dessa. Om den avlidne har flera barn så delas arvet lika mellan dessa, 2kap. 1 § ÄB.Sambon kommer inte ärva något, men eftersom ni är sambor ska en bodelning göras mellan dem, 8 § första stycket sambolagen. Dock måste den efterlevande sambon begära att en bodelning ska genomföras senast när bouppteckning förrättas för att bodelningen ska äga rum, 8 § andra stycket sambolagen. Om den efterlevande inte begär en sådan bodelning kommer det heller inte att ske någon bodelning. Om ingen bodelning sker kommer den efterlevande sambo att behålla vad den äger och barnen får förälders tillhörigheter. Sådant som ägs tillsammans får ni försöka komma överens om hur det ska fördelas. Sammanfattningsvis så kommer inte någon av er ärva något från den andra utan det är endast bodelningen som gäller. Mitt förslag är att ni skriver en samboavtal och en testamente så ni kan specificera hur det ska gälla ifall ni samboförhållandet upphör eller någon av er går bort. Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver du ytterligare hjälp och rådgivning är ni välkomna att kontakta någon av Lawlines jurister.Med vänlig hälsning/

Vem ärver, make eller särkullbarn?

2020-08-12 i Make
FRÅGA |Min mor har blivit änka. Det finns inga gemensamma barn. Den avlidne har en son. inga testamenten eller äktenskapsförord finns. Stämmer det då att min mor äger hälften av boet vilket hon i så fall erhåller vid bodelning och den avlidnes halva oavkortat går till hans son?
Mikael Kihlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid ena makens död ska bodelning genomförasDå din mors make avlidit är deras äktenskap i juridisk mening upplöst och makarnas egendom ska därmed fördelas mellan dem genom en bodelning. Bodelningen görs med utgångspunkt i de egendomsförhållande för den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2§ äktenskapsbalken).Observera att din mor har rätt att bestämma att en bodelning inte ska genomföras eller att bodelningen ska begränsas till att endast en viss kvotdel av vardera makarnas giftorättsgods ska ingå i bodelningen (12 kap. 2§ äktenskapsbalken).Ärvdabalken reglerar hur arvet ska fördelasAv din fråga framgår det att varken äktenskapsförord eller något testamente existerar. Därför är det ärvdabalkens regler som ska tillämpas i din fråga om vem eller vilka som har rätt till arvet och i hur stor utsträckning den rätten är.Den avlidne makens son som inte är din mors barn är ett så kallat särkullbarn. Ett särkullbarn ärver all egendom som den avlidne maken lämnar efter sig (efter att en bodelning genomförts), såvida inte särkullbarnet frånsäger sig denna rätt till förmån för din mor. Din mor har dock rätt till, i egenskap av efterlevande make, minst egendom av ett värde av fyra prisbasbelopp enligt den nivå som gäller vid tiden för dödsfallet. För att denna rätten ska inträda för din mor krävs det att hennes enskilda egendom samt den egendomen som hon fick efter bodelningen inte redan överstiger fyra prisbasbelopp (3 kap. 1§ ärvdabalken). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor.SammanfattningsvisUnder förutsättning att den avlidne makens son inte avsäger sig sin arvsrätt till förmån för din mor så gäller följande: Din mor kan ta del av egendom från sin avlidne make genom bodelning men som huvudregel inte genom arv. Arvet, efter att eventuell bodelning genomförts, tillfaller i sin helhet den avlidne makens son. Undantagsvis kan din mor få ta del av arvet omden avlidne makens son avsäger sig sin arvsrätt till förmån för din mor eller,din mor efter en eventuell bodelning inte har egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Vad ärver efterlevande make och vad gäller för kapitalförsäkringar?

2020-08-10 i Make
FRÅGA |Hej!Vi är en familj på 5 personer. Jag har två särkullbarn och min man har ett särkullbarn. Vi har inga barn gemensamt. Vi är gifta.Vi äger ett hus och ett fritidshus gemensamt.Jag har en kapitalförsäkring med barn som förmånstagare.Jag har ett Investeringssparkonto som är tänkt att vara till min pension.Vi har även en varsin livförsäkring tecknat på varandras liv på ett belopp som motsvarar husets värde delat på 2.Vad händer exempelvis om min man avlider? vilka tillgångar ska delas och hur?Vad räknas som giftorättsgods? Är det bra att ha kapitalet i en kapitalförsäkring för att skydda pengarna från hans barn och det inte ska räknas in i giftorättsgodset.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga så som att du undrar hur arvet kommer fördelas vi händelse av att din make avlider. Dessutom hur uppdelningen mellan giftorättsgods och enskild egendom ser ut. För att svara på din fråga kommer jag översiktligt redogöra för den legala arvsordningen samt hur egendomen delas upp vid ena makens frånfälle. Din fråga regleras i äktenskapsbalken (Äktb) samt ärvdabalken (ÄB). Vad är den legala arvsordningen och hur fördelas dödsboet om det saknas testamente?Den legala arvsordningen är den ordning som anhöriga till den avlidne ärver. Den legala arvsordningen definierar vilka som är berättigade att ärva och hur mycket. Den legala arvsordningen består av arvsklasser som kan vara exempelvis bröstarvingar, syskon, föräldrar eller mor- och farföräldrar. Om det finns flera arvtagare i samma arvsklass delar de lika på kvarlåtenskapen, det framgår av den s.k likadelningsprincipen. Den legala arvsordningen använder man sig av då det saknas testamente som fördelar arvet annorlunda. Det är endast de arvsklasserna som omnämns i lag som kan ärva enligt den legala arvsordningen. Ett testamente kan däremot förordna egendom utanför de arvsklasser som framkommer av den legala arvsordningen. Vad händer om din make avlider?Om ena maken avlider tillfaller hela dennes kvarlåtenskap den efterlevande makan (3 kapitlet. 1 § ÄB). Om den avlidne maken har bröstarvingar har dessa rätt att ta ut sin laglott ur sin förälders kvarlåtenskap direkt (3 kapitlet 1 § ÄB). Den avlidne makens bröstarvingar kan välja att avstå från sin laglott och istället bli berättigade efterarv när den efterlevande maken går bort (3 kapitlet. 9 § ÄB). Vilka tillgångar ska delas och hur sker indelningen av egendomen?När den ena maken går bort ska en bodelning göras för att först kunna konstatera vad som ska ingå i dennes dödsbo. Således måste giftorättsgodset delas. Enligt huvudregeln råder vardera av makarna över sina tillgångar och skulder (1 kapitlet. 3 § Äktb). Undantaget är sådan egendom som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kapitlet. 1 § äktb). Enskild egendom är definierat i 7 kapitlet. 2 § äktb och kan sammanfattningsvis sägas vara sådan egendom som den ena maken fått med villkoret att den ska vara enskild (ex genom testamente eller annan handling). Egendom kan även göras enskild genom äktenskapsförord (7 kapitlet. 3 § äktb). En kapitalförsäkring ska som huvudregel ingå i bodelningen och det är därför viktigt att denne görs till enskild egendom genom äktenskapsförord. Om det är så att kapitalförsäkringstagaren går bort kommer försäkringen tillfalla förmånstagaren (20 kapitlet. 5 §andra stycket ÄB samt 14 kapitlet. 7 § försäkringsavtalslagen). Giftorättsgodset ska delas lika i en bodelning mellan makarna (11 kapitlet. 3 § äktb). SlutsatsOm din man avlider kommer alltså du ärva hela boet med undantag för om hans bröstarvingar vill ha ut sin laglott direkt. Giftorättsgods delas som huvudregel lika, det finns en möjlighet att undanta egendom från att bli giftorättsgods genom äktenskapsförord. Att placera pengarna i en kapitalförsäkring tillförsäkrar förmånstagaren pengar vid ditt eventuella frånfälle. Vid en bodelning kommer kapitalförsäkringen utgöra giftorättsgods, därför är det viktigt att ni genom äktenskapsförord gör denne till enskild egendom. Om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här:https://lawline.se/bokaHoppas du fått svar på din fråga, MVH

Har jag rätt till hälften av min frus arv?

2020-08-03 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |har jag som gift rätt till hälften av min frus arv på 4000000 kronor
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar utgår jag från att det inte finns något äktenskapsförord mellan er. Detta eftersom jag inte fått någon information om det.Tillämplig lag är äktenskapsbalken (ÄktB).Varje make råder över sin egendomVar och en äger sin egen egendom, även vid äktenskap (1 kap. 3 § ÄktB). Din och din frus egendom är således åtskilda. Det att ni är tillsammans betyder inte att era egendomar även är den andres. Du har alltså ingen rätt till hennes arv i nuläget. Detta oaktat att hon förstås kan skänka hälften av sitt arv till dig om hon så önskar.Du kan ha rätt till hennes egendom vid bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas respektive egendom delas upp mellan varandra, vilket kallas bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Det är då som makarnas egendom delas. Notera, som ovan nämnt, att fram till bodelningen är er respektive egendom er egen. Frågan uppstår då huruvida du har rätt till hälften av din frus arv vid en bodelning. Här blir det avgörande hur arvet sett ut.Vid ingående av ett äktenskap erhåller makarna en så kallad giftorätt. Detta ska inte förknippas med äganderätt. Giftorätt är en rätt till hälften av sin makes egendom vid bodelningen. Att egendom är giftorättsgods innebär alltså att du som make har ett latent anspråk på hälften av giftorättsgodset vid bodelningen. Rättigheten uppstår således först vid bodelningen (11 kap. 3 § ÄktB). All giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Värdet av all er giftorättsgods adderas och fördelas lika mellan er. Notera emellertid att enskild egendom inte är giftorättsgods och ingår således inte i bodelningen. För att egendom ska vara enskild ska detta särskilt framkomma. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Din frus arv kan utgöra enskild egendom och kommer, om så är fallet, inte att ingå i en framtida bodelning. Arvet är enskild egendom om det framkommer av ett testamente att arvet ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket, tredje punkten ÄktB). Hur det ser ut i ditt fallDet här betyder att om det inte finns något testamente som nämner att arvet ska vara enskild egendom kommer arvet att ingå i en framtida bodelning, vilket betyder att du kommer att ha rätt till hälften av din frus egendom vid en eventuell bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Arv - biologiska föräldrar som inte varit delaktiga i barns liv.

2020-07-31 i Laglott
FRÅGA |HejSkulle höra om min biologiska far skulle gå bort som jag eller min syster inte har haft någon kontakt med under nästan hela våran uppväxt, kan det vara så att vi inte får ärva något ifrån honom? Han är sambo / gift och har en son med henne.Ärver man även att man inte har någon kontakt med sin förälder eller kan dom skriva att man inte får ärva av dem.?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar huruvida barn som inte har någon anknytning till sina biologiska föräldrar ärver de eller inte.Generellt gäller att er biologiska far kan skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord med sin partner för att reglera hur mycket och till vem hans egendom ska tillfalla vid en eventuell upplösning. Likaså gäller för den kvarlåtenskap som finns att delas ut vid ett arvskifte, med undantag för den laglott bröstarvingar har rätt att få ut (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten agerar alltså som en minimigräns för vad barn kan ärva av sina föräldrar. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,