Nytt äktenskapsförord vid arv som ska utgöra enskild egendom?

2021-06-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Jag och min man har träffats senare i livet och har barn på var sitt håll. När vi gifte oss gjorde vi ett äktenskapsförord då jag köpte in mig i min mans hus och som vi bodelade. Nu har jag och min bror ärvt ett sommarhus och detta ska vi bodela med vår respektive maka/make. Behöver vi (jag och min man) skicka in ett nytt äktenskapsförord med uppdaterat datum eller fungerar det gamla från 2018? Behöver min bror och hans fru som bara har gemensamma barn göra ett äktenskapsförord som skickas till skattemyndigheten innan bodelningsdokumentet och gåvobrevet skickas in?Hälsar kristina
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Äktenskapsförord är till för att bestämma huruvida viss egendom eller all egendom ska utgöra enskild egendom. Enskild egendom innebär att den inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning som giftorättsgods, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.Behöver ni ett nytt äktenskapsförord?Om ni behöver ett nytt äktenskapsförord beror på hur ert nuvarande äktenskapsförord är utformat. Man kan nämligen utforma äktenskapsförord på olika sätt. Nedan kommer jag förklara två olika utformningar av äktenskapsförord, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.- Makarna kan föreskriva att viss specifik egendom ska vara den ena makens enskilda egendom. Äktenskapsförordet gäller då för egendom som tillhör någon av makarna vid tidpunkten när äktenskapsförordet skrivs.- Äktenskapsförordet kan också utformas på sådant sätt att det föreskriver att egendom som kommer att tillfalla ena makenska vara dennes enskilda. Detta alternativ avser alltså även framtida egendom, såsom sommarhuset.Om ni i ert äktenskapsförord föreskrivit att egendom som kommer att tillfalla någon av er i framtiden ska utgöra enskild egendom kan sommarhuset komma att omfattas. Om ni i äktenskapsförordet däremot bestämt egendomsförhållandena gällande enbart den egendom ni hade vid tidpunkten när ni upprättade äktenskapsförordet så kommer sommarhuset inte att omfattas.Ert äktenskapsförord gäller tills ni tar tillbaka det eller skriver ett nytt som ersätter det gamla.Behöver din bror och hans fru upprätta ett äktenskapsförord?Jag förstår det som att tanken är att sommarhuset ska vara din och din brors enskilda egendom. Äktenskapsförordet avseende sommarstugan kommer för din bror innebära att vid händelse av en skilsmässa kommer sommarhuset inte räknas in som en del av giftorättsgodset, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken.Ett äktenskapsförord kan upprättas även i efterhand, alltså efter att ni blivit ägare till sommarhuset. Det enda krav som uppställs är att äktenskapsförordet är skriftligt, undertecknat och ingivet till Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Det är alltså inte nödvändigt att äktenskapsförordet upprättas på förhand, men det är mindre tidskrävande att göra detta på förhand.Vad gäller gåvobrevet som du nämner i din fråga förstår jag inte riktigt vad du menar men förhoppningsvis så ger ovan svar tillräcklig vägledning för dig i hur ni ska gå tillväga.Hoppas detta var svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att återkomma alternativt kontakta våra jurister.Med vänliga hälsningar,

Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?

2021-06-09 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej.Vi är två särkullbarn efter vår far som avled 2003, i testamentet från 1979 fanns förteckning över personliga tillhörigheter i hemmet vilka vi erhöll efter bouppteckningen (gjord av Fonus) .Lösöret (utöver personliga tillhörigheter värderades till 1000:-.)Den gemensamt ägda bostadsrätten nämns ej vare sig i testamentet eller i bouppteckningen.I testamentet skrivs att den som, överlever den andre skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt. Om bröstarvingar kräver laglott skall den regleras ( vilket delvis gjordes utom lgh samt gemensamma ägodelar)Nu kommer den efterlevande att flytta in på äldreboende och lägenheten kommer att säljas.Hur fungerar detta juridiskt?Har vi fått det vi ska ha eller har vi någon del i försäljningen av lägenheten?Tacksam för svar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte av er fråga om er far var gift men jag utgår från att så var fallet. När den avlidne är gift gäller enligt 3 kap. 1 § ÄB att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Som du säger så har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott med en gång. Man har också rätt att avstå från den rätten och i stället vänta till dess att den efterlevande maken dör och få den del av arvet som utgörs av den första förälderns bodelning. Detta måste man dock ange vid tiden för förälderns död. Det verkar lite oklart varför bostadsrätten inte upptogs i bouppteckningen. Testamentet var ju ganska gammalt och det kan ju vara så att ändringar i ägandet gjordes därefter, exempelvis att bostadsrätten var enskild egendom till följd av ett äktenskapsförord eller gåva enligt äktenskapsbalken 7 kap. 2 §. I det fallet hade den inte tagits med i den bodelning som görs när ena parten dör eftersom den inte är giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Både äktenskapsförord och gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket. Det kan även vara just testamentet som är problemet i kråksången. En person kan försöka skriva bort exempelvis särkullbarns arvsrätt i ett testamente och det är då upp till särkullbarnen att klandra testamentet och begära jämkning enligt 7 kap. 3 § ÄB för att få ut sin laglott (vilket uppgår till hälften av arvslotten, alltså det totala som arvingen skulle ärvt). Den rätten går man dock miste om, om man inte klandrar inom sex månader från det att man fått vetskap om testamentets innebörd. Det kan också vara så att det är ett resultat av bodelningen. En efterlevande make har alltid rätt till tre gånger det prisbasbelopp som gällde för tiden vid bortgången enligt 3 kap. 1 § ÄB. Även rena fel kan ju förekomma vid en bouppteckning och dessvärre så ska sådana fel i en bouppteckning påtalas inom en månad från det att bouppteckningen förrättats enligt 20 kap. 10 § ÄB. I det fallet görs en till bouppteckning eftersom det kan förändra fördelningen av arvet. Därför gäller det att vara med och insatt om man är dödsbodelägare. Som ni förstår finns det några anledningar till varför det är svårt att besvara frågan i ert specifika fall, det krävs mer information och dokumentation för att ge ett bättre svar åt er! Förhoppningsvis har ni fått någon hjälp på vägen och kan leta vidare i eran dokumentation! Med vänlig hälsning,

Fördela bostadsrätt och möbler genom testamente

2021-05-31 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag är en omgift kvinna med barn och min nya man har barn.Min ena fråga är om någon av oss dör räknas våra bankkonto ihop vid bodelning när särkullebarnen ska ha ut sin arvslott?Kan man skriva ett testamente på att den som blir kvar vid en make/ makas bortgång får behålla lösöre såsom möbler och bil?Vi ska nu också köpa en bostadsrätt och jag förstår att särkullebarnen har rätt till sin arvslott vid bodelning. Kan man på något sätt underlätta för den partner som blir kvar efter en avlidit att kunna behålla boendet?Mvh
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att du har två huvudsakliga frågor. Den första är vilka tillgångar som kommer omfattas av en bodelning och den andra är huruvida det är möjligt att testamentera egendom såsom möbler och bostadsrätten. Svaret på dessa frågor återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).Hur sker en bodelning?När ett äktenskap upplöses, exempelvis när ena maken går bort, så ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Typiskt sett så omvandlas giftorättsgods till enskild egendom genom att makarna förordnar om detta genom ett äktenskapsförord. Att detta är möjligt framgår av 7 kap. 1 §, st. 1 p. 1 ÄktB.Jag kommer utgå från att ni inte har upprättat något äktenskapsförord och att all egendom är giftorättsgods. Detta innebär följaktligen att all er egendom kommer ingå i bodelningen och fördelas 50/50 mellan dödsboet efter den avlidne maken och den efterlevande maken. Detta inkluderar även pengarna på era respektive bankkonton.Går det att fördela bostadsrätten och möbler till den ena maken?Det är viktigt att påpeka att det inte är äganderätten som giftorättsgods och enskild egendom gör anspråk på, utan det är helt enkelt huruvida egendomen ska ingå vid en bodelning. Så ni kan alltså inte upprätta ett äktenskapsförord som fördelar huset mellan er.Däremot så är det möjligt att upprätta ett testamente där den ena maken testamenterar sin andel av bostaden till den andra maken vid ett eventuellt dödsfall. På detta sätt kan ni försäkra er att den efterlevande maken kommer kunna fortsätta bo i bostaden tillsammans med barnen.För hjälp med att upprätta testamentet så rekommenderar jag dig att kolla in möjligheterna att köpa och utforma ett testamente genom Lawline. Annars kan du alltid kontakta Lawline och boka tid för juridisk rådgivning på denna sida.Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barn

2021-05-29 i Efterarv
FRÅGA |Min och min brors pappa dog 2012. Min mamma bodde kvar i villan tills nu då hon flyttat till ett demensboende. Mamma har även en dotter sen tidigare äktenskap. Mina föräldrar var gifta och inget äktenskapsförord finns. Jag och min bror fick en mindre summa ( pappas sparkonto pengar) som vi delade på 3 med mamma när han dog. Jag undrar vad som händer nu när huset säljs. Sätts allt in på mammas konto så att hon får högre avgift på boendet eller får jag och min bror ut 1/4 var av försäljningen direkt. Eller får vi när mamma en dag går bort dela det som finns kvar i tre lika delar med vår halvsyster? Hur löser jag detta vid husförsäljningen? Är det något man tar upp med mäklaren eller banken? Jag är helt okunnig i alla såna här frågor.
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Reglerna som är aktuella för denna fråga finns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar frågan som att du undrar när du och din bror ska få ut din pappas arv.Vad som hände när din pappa gick bortEtt äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning mellan makarnas gemensamma giftorättsgods göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Den efterlevande maken får då häften av det gemensamma giftorättsgodset med full äganderätt. Den andra halvan går till den avlidnes makens dödsbo och det beloppet tillsammans med eventuell enskild egendom är alltså det arv som ska fördelas efter din pappas bortgång (hans kvarlåtenskap).Om han inte upprättat något testamente följer hans arv den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen ärver bröstarvingar det vill säga barn till den avlidne kvarlåtenskapen. Utifrån frågan förstår jag det som att din pappa hade två barn. Det skulle i så fall betyda att du och din bror är din pappas bröstarvingar (2 kap. 1 § första stycket ÄB).Efterlevande makes arvsrätt går för bröstarvingars arvsrättI och med att dina föräldrar var gifta vid din pappas död har din mamma rätt till att ärva sin man i egenskap av efterlevande maka (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det innebär att din mamma ärver din pappas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt innan du och din bror som är gemensamma barn till dina föräldrar ärver (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Med fri förfoganderätt menas att din mamma fritt kan disponera egendomen men hon får inte testamentera bort eller vidta handlingar utan tillbörlig hänsyn mot arvingar som har rätt till efterarv, till exempel ge bort delar av arvet som gåva till andra än arvingar (3 kap. 3 § första stycket ÄB). Det är först när din mamma har avlidit som din pappas arv ska fördelas till gemensamma barn (bröstarvingars rätt till efterarv) (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Det är också då som din mammas kvarlåtenskap ska delas upp mellan hennes bröstarvingar (i detta fall hennes tre barn).Efterarvets storlekEfterarv är egentligen bröstarvingars rätt till en kvotdel av den avlidne makens kvarlåtenskap. Kvotdelen beräknas genom att man dividerar den del som din mamma ärvde av din pappa, med den totala förmögenheten din mamma hade efter arvet.Exempel på hur det kan se ut:A dör och efterlämnar 200 000 i kvarlåtenskap som tillfaller hustrun B. B har då totalt 400 000 i total förmögenhet. 200 000/400 000 ger en kvotdel på 1/2. När B dör lämnar hon en kvarlåtenskap på 300 000. Det man gör då är att ta samma kvotdel och dividerar med den senare avlidna makens totala förmögenhetsmassa. I exemplet betyder det att 1/2 av 300 000 = 150 000 kronor i efterarv. Efterarvet ska fördelas till bröstarvingarna mellan A och B innan B kvarlåtenskap fördelas mellan hennes bröstarvingar. I ditt fall innebär det att du och din bror först får dela lika på 150 000 kr som är arvet efter er pappa. Sedan får du, din bror och er halvsyster dela lika på resterande 150 000 kr som är arvet efter din mamma.SammanfattningI er situation innebär detta att du och din bror inte kommer få efterarvet från din pappas kvarlåtenskap förrän er mamma har gått bort. Alltså sker inget när din mamma säljer huset utan det är först när din mamma avlider som din pappas kvarlåtenskap och din mammas kvarlåtenskap ska fördelas. När du fördelar din pappas kvarlåtenskap ska arvet delas lika mellan dig och din bror. När din mammas arv ska fördelas så kommer det delas lika mellan hennes tre barn (du, din bror och din halvsyster).Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?

2021-06-14 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej,Min pappa har gått bort och nu skall en bouppteckning göras. Jag och mina 2 systrar är särkullsbarn. Vi skall kräva vår arvs/laglott. Det finns en bil som var skriven på pappas fru! Skall värdet av den räknas in i pappas tillgångar? Samma fråga vad gäller fonder som står i hans frus namn. (köpta under deras äktenskap, pengarna till fonderna har dragits från min fars konton.Om så är fallet vilken paragraf kan jag hänvisa till? Det fanns inget testamente eller äktenskapsförord!Vi är inte nöjda med förslaget till bouppteckning och hävdar att alla tillgångar och skulder skall fördelas like enligt Äktb 7:1 och 7:2, dvs värde av bil och fonder skall fördelas lika!Hans efterlevande maka har begärt att få behålla sitt giftorättsgods enligt Äktb 12:2 hur appliceras detta på bouppteckning respektive arvskifte?Har uppställningen i beteckningen koppling till vilka tillgångar och skulder som fördelas i arvsskiftet?Tack på förhand!
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledning och förtydligandeJag förstår din fråga på följande vis. Du och dina systrar är särkullebarn, din pappa har avlidit och ni vill nu kräva eran arvslott direkt vid arvsskiftet efter er pappa. Problemet för er är emellertid att efterlevande make valt behålla sitt giftorättsgods vid bodelning. Vad 12 kap. 12 § äktenskapsbalken (ÄktB) får för betydelse för dig Den situation du beskriver i din fråga är vanligt förekommande när efterlevande make har mer giftorättsgods än den avlidna maken samt att den avlidna maken har särkullebarn. I dessa situationer är det alltså inte sällan att efterlevande make väljer att använda sig av 12 kap 12 § första stycket Äktb för att viss del av dennes giftorättsgods inte ska tillfalla särkullebarn. I praktiken innebär denna regel att någon delning av din pappas och efterlevande makes tillgångar inte sker. Det som den efterlevande maken äger, kommer således inte att ingå i någon bodelning. Har uppställningen i beteckningen koppling till vilka tillgångar och skulder som fördelas i arvsskiftet? Eftersom det framgår av din fråga att efterlevande make alltså har begärt att få behålla sitt giftorättsgods så sker praktiskt taget inte den vanliga hälftendelningen. Detta får betydelse för ditt arv! De tillgångar och skulder som din pappa och den efterlevande maken hade vid dödsdagen (jfr 11 kap. 2 § första stycket ÄktB) ska upptas i bouppteckningen, men som jag förklarade ovan, så kommer endast de tillgångar som din pappa ägde, det vill säga varken bilen eller fonden, vara möjligt för dig att ärva. De tillgångar som upptas, det vill säga det som du kan ärva, kan särkullebarn kräva att få ut direkt (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Sammanfattning Min bedömning av situationen är alltså att någon hälftendelning av din pappas och efterlevande makes giftorättsgods inte kommer ske, vilket i förlängningen innebär att värdet av exempelvis bilen eller fonden kommer inte att räknas in i din pappas tillgångar. Hoppas du fick svar på din fråga!

hur fördelas kvarlåtenskapen när den avlidne var gift och hade barn?

2021-05-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, vem ärver vad och hur ser % fördelningen ut när en make avlider och de har ett gemensamt barn och det finns 2st bröstarvingar till fadern inga testamenten finns. Låt oss anta att det finns ett hus hur ser procentfördelningen ut för alla barn och makan?Och hur mycket har var och en rätt till i en bodelning om inga testamenten och enskild egendom finns.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det är en person som går bort, som är gift och har ett barn med den efterlevande makan, och två barn sedan tidigare med en annan person. Hur ser fördelningen ut?Som utgångspunkt ärver inte makar varandra, om det inte finns testamente. Efterlevande maka har alltså ingen egen arvsrätt, eller egen andel. Om den som avlider är gift tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken om det finns gemensamma barn (3 kap. 1§ 1st. Ärvdabalken, ÄB). Hur mycket den efterlevande maken ärver beror på hur mycket tillgångar som finns i boet. Utgångspunkten är att efterlevande make endast ärver framför gemensamma barn, och har då inte en egen andel utan ärver det gemensamma barnets andel. Detta innebär att eventuella särkullbarn (barn som den avlidne har med någon annan) ärver direkt vid bortgången av den första maken (föräldern). Utan ett testamente ska arvet fördelas lika mellan dennes arvingar. Detta innebär att varje bröstarvinge får vardera 1/3 (om den avlidne har tre barn). Det görs alltså ingen skillnad på hur mycket man ärver, mellan särkullbarn och gemensamma barn i detta läge. Skillnaden ligger istället i när barnen får del av arvet. Ett gemensamt barn måste som utgångspunkt vänta på sitt arv tills även den andra föräldern går bort, medan särkullbarn får sitt arv direkt. Ett undantag från detta är dock om efterlevande make inte får tillräckligt med tillgångar vid bodelningen (3 kap. 1§ 2st. ÄB). Efterlevande make har rätt att få ut fyra prisbasbelopp (ett belopp som fastställs av regeringen varje år). För år 2021 är det 47 600 kr. Om maken går bort år 2021 har efterlevande make alltså rätt att få ut 190 400 kr (inkl. enskild egendom + gemensamma barns arvsandelar). Får efterlevande make ut mindre än detta ärver alltså efterlevande make särkullbarnens andel upp till denna summa. Särkullbarnen ger upp lika mycket vardera, och får resten av sin andel när efterlevande make gått bort. Om efterlevande make istället får ut mer än denna summa, ärver särkullbarnen sina delar direkt. Det gemensamma barnet får i vilket fall vänta tills efterlevande make gått bort för att få ut sin 1/3. BodelningVid en bodelning ingår giftorättsgods (10 kap. 1§ Äktenskapsbalken). När en gift person dör ska en bodelning göras, och då delas giftorättsgodset lika dem emellan. Finns det enskild egendom ska detta inte ingå, utan läggs till varje parts tillgångar efter bodelningen. Den avlidnes kvarlåtenskap (det som arvingarna ärver) består alltså i det som denne fått genom bodelningen (hälften av giftorättsgodset) plus eventuell enskild egendom. Det är detta som sedan fördelas på arvingar lika, alltså 1/3 i detta fall. Efterlevande make får hälften av giftorättsgodset genom bodelningen och sin egen enskilda egendom. Den avlidne makens kvarlåtenskap ska fördelas på dennes arvingar lika, men enligt reglerna ovan. Ett eventuellt hus räknas sannolikt som giftorättsgods om det inte finns äktenskapsförord som säger annat, och då delas husets värde på två vid bodelningen, och tillfaller vardera make med lika del. Barnen får således dela lika på halva husets värde.SammanfattningsvisDen avlidnes barn ärver vardera 1/3 av kvarlåtenskapen (om det finns tre barn). Om två personer har 600 000 kr i giftorättsgods, och ingen enskild egendom, delas detta på hälften när en person dör. Den avlidnes del blir då 300 000 kr, och då ärver dennes barn (om den har tre barn) vardera 100 000 kr. Ett testamente kan ändra andelsfördelningen. En efterlevande make har ingen egen arvsrätt, vilket innebär att den avlidnes kvarlåtenskap inte ska delas på fyra i detta fall, utan endast på dennes bröstarvingar, alltså tre. Den efterlevande maken ärver dock med fri förfoganderätt före det gemensamma barnet (1/3) som får ut sin andel först när efterlevande make gått bort. Efterlevande make ärver även före eventuella särkullbarn, upp till den summa som ovan angetts. Täcks denna summa får särkullbarnen ut sin vardera del (1/3 var) direkt när dennes förälder går bort. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Min make har en son, hur fördelas arvet när min make avlider?

2021-05-30 i Särkullbarn
FRÅGA |Min make har en son från ett tidigare förhållande som maken inte har träffat på 5 år men betalar underhåll till. Vi har 1 gemensamt barn. Vi är gifta. Äger 1 villa 50/50 tillsammans. Vi har i skrivandets stund 2 husvagnar, 1 bil och 1 båt men samtliga står i makens namn. Villan, 1 bil och 1 husvagn har vi gemensamma lån på.Vad händer om min make avlider?Vad ärver makens son och när?Är det bättre eller enklare för mig om de flesta ägodelar står i mitt namn?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att allt giftorättsgods delas lika vid en bodelningOm din make avlider före dig sker först en bodelning och sedan en arvsutdelning. När du och din make ingick ett äktenskap förvandlades all er egendom till giftorättsgods om ni inte har upprättat något äktenskapsförord (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset kommer som huvudregel att delas lika mellan dig och din make vid exempelvis dödsfall (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Det innebär att värdet på all era tillgångar, inklusive egendom som gemensam bostad och bil osv, kommer att delas lika mellan er. Att ägodelar står i din eller din makes namn spelar därför ingen större roll. Din makes kvarlåtenskap ska dock tillfalla dig också om han inte skulle ha en egen son (3 kap. 1 § första stycket ÄB).Din makes son har rätt till din makes tillgångar vid hans avlidandeDin makes son från ett tidigare förhållande är ett s.k, särkullsbarn. Ett särkullsbarn har möjligheten att begära ut dennes berättigade arv när dennes förälder avlider. Det innebär att din makes son kan din makes tillgångar vid tidpunkten av hans bortfall. Din makes son kan dock avstå sin rätt till kvarlåtenskapen (3 kap. 1§ första stycket ÄB, 3 kap. 9 § ÄB). Du får då fri förfoganderätt till hans del av arvet. Avslutningsvis sker först en bodelning mellan dig och din make och sedan sker en arvsutdelning av din makes kvarlåtenskap. Vid en bodelning är huvudregeln att ni delar lika på tillgångarna. Din makes son, om han nu är enda barnet som din make har, ärver det som är kvar av din makes kvarlåtenskap efter bodelningen. Din makes son kan välja att avstå från sitt arv till din fördel. Det är inte bättre eller enklare om ägodelarna står i ditt namn eftersom det rör sig om giftorättsgods, dvs gemensam egendom.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Avtal om enskild egendoms giltighet gentemot särskullsbarn

2021-05-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Min mamma är gift med min pappa, och min pappa har barn sedan tidigare (särkullsbarn). Min pappa gick i pension i förtid och hans tillgångar är ganska små i jämförelse med min mamma som fortfarande arbetat långt upp i pensionen. Nu har min mamma investerat sina pengar i ett hus och en lägenhet (hon äger 100%). Mina föräldrar har skrivit ett äktenskapsförord på detta att båda bostäderna är enskild egendom (min mammas) och utöver det så har min mamma även testamenterat huset till mig, under förutsättning att min pappa får bo kvar så länge han vill om hon skulle gå bort innan honom. Men nu börjar vi undra hur fördelningen kommer att praktiskt se ut om någon av de går bort. Det båda mina föräldrar är måna om är att det som min mamma har tjänat och hennes tillgångar fördelas mellan oss tre (det som är testamenterat till mig) utan att behöva fördelas till mina halvsyskon. 1. Finns det risk vid bodelning vid min pappas bortgång, att tillgångarna (inkl min mammas enskilda) fördelas mellan min mamma och mina halvsyskon?Så hon blir av med det hon tänkt leva på under sin resterande pension. 2. Som vi förstått det så ärver maken även enskild egendom, som vid min mammas bortgång vilket gör att tillgångarna fördelas till mina halvsyskon vid pappas bortgång.Hur kan vi förhindra detta? Det handlar inte om att halvsyskonen inte ska få ut sin laglott utan att de ärver min far (och deras mor) och jag ärver min mor. Räcker det med äktenskapsförord och testamente?
Harald Myrenfors |1. När en person går bort i ett äktenskap så genomförs en bodelning på grund av bortgång och man utgår då från de ekonomiska förhållanden som rådde dagen då personen gick bort, se 9 kap. 2 § äktenskapsbalk (1987:230) (hädanefter ÄktB). Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska all giftorättsgods ingå i bodelningen, således inte enskild egendom. Så som ni har förklarat i er fråga har era föräldrar avtalat om att diverse av er mors tillgångar är betecknade som enskild egendom enligt 7. Kap 3 § ÄktB och denna egendom omfattas således inte av giftorättsgodset. Makarnas gemensamma giftorättsgods delas sedan på hälften efter eventuella avdrag avseende skulder enligt 11. Kap 3 § ÄktB. Era halvsyskon ärver sedan tillsammans med er från er gemensamma fars giftorättsgods och övriga tillgångar enligt 2 kap. 1 § ärvdabalk (1958:637) (hädanefter ÄB). Bland dessa tillgångar omfattas inte er mors enskilda egendom.2. Det ni hävdar under fråga 2 stämmer till viss del. Er far skulle i detta scenario ärva samtliga av er mors tillgångar, men endast hälften av giftorättsgodset med full äganderätt och resterande hälften av giftorättsgodset samt er mors enskilda egendom med fri förfogande rätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att er far skulle förfoga över egendomen och att ni skulle få ut ert arv från er mor först efter att er far gått bort. Fri förfogande rätt innebär att den efterlevande maken inte får väsentligt minska kvarlåtenskapen från den avlidna maken eller testamentera bort det, se 3 kap. 2-3 §§ ÄB. Man räknar på hur stor andel er mors kvarlåtenskap utgör av er fars totala tillgångar. Procentsatsen appliceras sedan på er fars totala tillgångar vid hans bortgång. Vid er fars bortgång ärver ni alltså tidigare nämnd procentsats av er fars tillgångar i efterarv adderat med eventuell laglott eller testamente. Detta kan alltså innebära att efterarvet från er mor kan ha ökat respektive minskat. Efterarvet från er mor kommer således slutligen inte tillfalla era halvsyskon.Enligt min mening behöver ni således inte ändra något i ert juridiska upplägg för att få er önskan. Jag vill dock slutligen påminna om att för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att de uppfyller formkraven i 7 kap. 3 § ÄktB.Hoppas att ni känner att er fråga har besvarats och skulle det föreligga några oklarheter är ni välkomna att höra av er på nytt.