Vad händer med mitt företag vid en eventuell skilsmässa?

2020-08-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag ska ärva 2 hus som jag tänker ha till uthyrning. Kommer antingen bli aktiebolag eller egen firma. Bara jag som kommer stå som ägare av firman men hur funkar det vid en ev skilsmässa?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan gäller vad som sker vid en eventuell skilsmässa. Således är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig lag.Det som inte är enskild egendom ingår i bodelningVid skilsmässa fördelas makarnas egendom genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningen innebär att makarnas egendom delas mellan varandra. Den egendom som ingår i bodelningen är makarnas giftorättsgods. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det här innebär att all egendom som inte är enskild, genom bland annat äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev, delas lika mellan er (7 kap. 2 § ÄktB). Din firma kommer således att utgöra giftorättsgods om den inte är enskild egendom.Utgångspunkten är att firmans värde delas mellan er vid en eventuell skilsmässaSom ovan nämnt är utgångspunkten att all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods. Det här innebär att om det inte framkommer specifikt att firman är enskild egendom kommer värdet av firman delas mellan er vid en eventuell skilsmässa.Före bodelningen får makarna räkna av giftorättsgods till den del som de har egna skulder vid tidpunkten för talan om äktenskapsskillnad. Ni får alltså täcka era respektive skulder med ert giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Om firman utgör giftorättsgods räknas skulderna för firman samt andra skulder av. Vad som, efter att skulderna avräknats, kvarstår av ert giftorättsgods delas hälften var (11 kap. 3 § ÄktB). Det är alltså värdet, efter skuldavräkning, som ingår i giftorättsgodset och som således kommer att delas. Detta tillsammans med värdet av annan egendom, efter skuldavräkning. Observera att det här inte nödvändigtvis leder till att du mister själva företaget. Du kan nämligen ge pengar eller annan giftorättsgods för att täcka din makes/makas del av värdet av den totala summan av giftorättsgodset.Du kan göra firman till enskild egendom genom äktenskapsförordOm du skulle vilja att värdet av firman inte ska delas mellan er vid en eventuell skilsmässa behöver du göra firman till enskild egendom. Det kan du göra i form av ett äktenskapsförord som beskriver att firman i fråga utgör enskild egendom, vilket innebär att du kommer att få behålla firman vid en eventuell skilsmässa. För upprättande av äktenskapsförord kan jag rekommendera vår avtalstjänst. Där kan du enkelt och till ett fast pris skapa ett juridiskt korrekt äktenskapsförord.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?

2020-07-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som skulle hända om jag skiljer mig? Vi har varsitt boende.Han äger en jordbruksfastighet och jag en bostadsrätt inköpt 2013 för 700.000.
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).Jag tolkar din fråga som att du framförallt funderar över de ekonomiska delarna av att skilja sig och kommer därför att fokusera på dessa i mitt svar.BodelningOm du skulle skilja dig ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). En bodelning går kortfattat till så att båda makarnas giftorättsgods läggs ihop och efter att eventuella skulder dragits av så delas värdet sedan lika mellan er makar (11 kap. 2 § och 3 § ÄktB). Giftorättsgods kan förklaras som den egendom som antingen tillhör dig eller din make och som inte är s.k. enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som gjorts till enskild, antingen genom äktenskapsförord eller genom tredje mans förordnande, t.ex. ett i samband med gåva eller ett testamente.För att återkoppla lite till din situation så ska era boenden, din mans jordbruksfastighet och din bostadsrätt samt eventuell annan egendom läggas samman. Sedan kommer eventuella skulder dras av för att till sist dela allt giftorättsgods, dvs. er egendom som inte är enskild egendom mellan er två.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ska enskilda firman ingå i bodelningen?

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag och min ex make skildes i november och nu som först vill han kräva en bodelning då jag och Vera dotter bor kvar i hemmet. Jag har ensam vårdnad. Han hade och har ett boende även på annan ort. Jag startade en enskild firma innan skilsmässan. Idag kräver han hälften av värdet av företaget. Jag gick med back förra året alltså 2019. Jag tog lån till oss innan vi gifte oss då han inte var kreditvärdighet vilket han efter skilsmässan vägrar betala på. Jag har under äktenskap också tagit ett kreditlån till oss. Finns inga pengar i bolaget eller besparingar. Kan han kräva hälften av värdet av inventarierna och hälften av bohaget?Mvh Mia
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din situation skildes du och din make i november och att din ex make först nu begär bodelning. I bodelningen kräver han hälften av värdet av din enskilda firma (inventarierna och bohaget) samt vägrar betala det lån som du under äktenskapet upptog för er båda.Kan ex-maken begära bodelning nu?Makars äktenskapsskillnad och bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning skall alltid äga rum efter skilsmässa (9 kap. 1 § ÄktB). Det finns således inget sista datum som bodelning ska ske. Din ex-make har således rätt att kräva bodelning nu eftersom det ska ske. Det finns dock ett undantag från regeln och det är om makarna endast har enskild egendom, vilket kräver att de har äktenskapsförord (9 kap. 1 § 1 st. 2 m. ÄktB). Då du inte har nämt något sådant, utgår jag från att att ni har giftorättsgemenskap, alltså egendom som ska delas upp vid en bodelning (inte enskild egendom). Den dag som man utgår från vid bodelningen är hur egendomsförhållandena såg ut på den dagen talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Detta är det största incitamentet varför man brukar vilja att bodelning ska ske så snabbt som möjligt då ekonomiska förhållanden kan förändras snabbt. Att du har gått med ekonomisk förlust under det föregående året, är tyvärr ingen omständighet som påverkar bodelningen. Vad ska ingå i bodelningen?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som inte är föreskriven att vara enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Däremot finns det egendom som till sin natur är enskild egendom (se 7 kap. 2 § ÄktB). Däremot är en enskild firma per se, inte sådan egendom och det framgår inte heller av din fråga om det finns sådana omständigheter. Huvudregeln blir alltså gällande – värdet av den enskilda firman ska ingå i bodelningen. I praktiken innebär det att den enskilda firman kommer upptas som en tillgång på din sida. Det gör att din ex-make har rätt till hälften av värdet av enskilda firman. Däremot är det när bodelningen är klar, det vill säga när man har klarlagt vilka nettotillgångar som finns (alltså efter avdrag för skulder, återkommer till det) som man kan se om du faktiskt behöver ge häften av bolaget eller inte. Efter bodelningen ska tillgångarna fördelas mellan makarna, så att varje make får så mycket den har rätt till enligt bodelningen. En make ska i första hand ha sin egen egendom på sin lott, på din del (11 kap. 7 § ÄktB). Det betyder att även om din make har rätt till hälften av värdet av din enskilda firma, betyder det inte att han automatisk kommer faktiskt få hälften av bolaget (såsom inventarier) utan du kan istället välja att ersätta honom för den delen med pengar (11 kap. 9 § ÄktB).SkuldernaHuvudregeln är att var make ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det gör att det inte sker en automatisk delning av skulder, bara för att man är gifta. Detta gäller självklart endast de skulder som fanns då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Vid en bodelning ska var makes giftorättsgods (egendom som ska ingå i bodelningen) först täcka de skulder som maken har (11 kap. 2 § ÄktB). Därefter lägger man ihop dessa giftorättgodssnetton för att sedan dela på häften. Det är den korta förklaringen hur en bodelning går till. ExempelMake A har tillgångar på 1.000.000 kr och skulder på 500.000 kr och make B har tillgångar på 800.000 kr och skulder som uppgår till 200.000 kr. Make A:s netto: (avdrag för skulder: 1.000.000 kr minus 500 000 = 500.000 kr Make B:s netto: 800.000 kr minus 200.000 kr = 600.000. Dessa nettovärden läggs ihop och sedan delas på häften. Resultatet är vad varje make har rätt till. I exemplet blir det alltså 500.000 kr + 600.000kr = 1.100.000 kr vilket blir 550.000 kr vardera. Effekten av detta blir att en skulderna täcks först. I ditt fall gör att du inte behöver oroa dig för lånet – du kommer först få täckning av lånet, sedan lika del av överskottet. Som du kan se i exempel hade make A störst tillgångar men även störst skulder vilket gjorde att i slutändan blev make B skyldig make A 50.000 kr för att makarna ska ha lika del ur giftorättgodsnettot. SammanfattningDin enskilda firma kommer behöva upptas i bodelningen även om du i slutändan, beroende på era enskilda skulder, kan ersätta den delen med pengar. Gällande lånen och övriga skulder, kommer de först täckas innan giftorättgodsnettot delas. Om du önskar hjälp med bodelningen, är mitt tips att kontakta Lawlines juristbyrå här.Hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig för dig!

Vem har rätt till egendom vid äktenskapsskillnad

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Min nuvarande partner skiljde sig i februari och de skrev på papper. De hade skrivit äktenskapsförord så allt de hade med sig in i förhållandet behöll de själva. Men nu har även föredetta frun sagt att det även gäller de som de köpt under tiden då min nuvarande partner har skulder hos kronofogden. Men d har tex köpt en båt, en tv och kolonistuga som min partner var med att betala på. Är det rätt att han inte får något då? Tycker detta låter lite märkligt så tänkte måste ställa frågan och då redan skilsmässan gått igenom kan man väl ta upp detta och be någon kolla på detta då det inte är så många månader sedan de skrev på skilsmässan.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?Reglerna om äktenskapsskillnad hittar vi i äktenskapsbalken, som följande kommer att benämnas som "ÄktB". När ett äktenskap upplöses ska det ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelning är en fördelning mellan makars egendom och i bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1§ ÄktB). Dvs. allt förutom den egendom som de har gjort enskild genom antingen äktenskapsförord eller om någon av dem exempelvis fått en gåva med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda. I din nuvarande partens fall finns det ett äktenskapsförord som säger att allt det hade med sig in i förhållandet ska utgöra enskild egendom, detta betyder att allting som de köpt under tiden de varit gifta ska utgöra giftorättsgods. Din nuvarande partner har alltså rätt till hälften av det som de köpt under tiden de varit gifta. Vad gäller om någon av makarna har skulder?Själva bodelningen går sedan till på så sätt att man först beräknar makarnas andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Efter att man beräknat båda makarnas andel gör man avdrag för eventuella skulder från respektive makes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Varje make står enligt huvudregeln alltså för sina egna skulder (1 kap 3§ ÄktB). Det som sedan blir över från respektive make räknas ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Efter detta ska en lottläggning ske, dvs. man avgör vem som får vad och egendomen fördelas mellan makarna (11 kap. 7 § ÄktB). Eftersom din nuvarande partner och hans exfru inte verkar vara överens om hur egendomen ska fördelas kan de anlita en bodelningsförättare hos tingsrätten som hjälper dem att fördela egendomen. Det finns vidare ingen tidsgräns i lagen för hur långt efter er skilsmässa de kan kräva att en bodelning ska ske. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom ingår i en bodelning och ingår egendom man fått efter man väckt talan om skilsmässa?

2020-08-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och mina 2 kusiner och deras pappa har spelat på lotto tillsammans i 35 år. Nu blev det äntligen en stor vinst. Har min fru del av det nu när vi ska skiljas?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om egendom mellan makar och äktenskapsupplösning (dvs när man skiljer sig) samt bodelning som blir aktuellt vid skilsmässa, återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som att inget äktenskapsförord har upprättats mellan dig och din maka. Därför blir bestämmelserna i ÄktB tillämpliga. I mitt svar till dig kommer jag redogöra för vad som händer med makars egendom när ett äktenskap upplöses och hur makarnas egendom då kommer att fördelas enligt bestämmelserna i lagen.Bodelning Vid en bodelning ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådan egendom som varje make tidigare avtalat om i ett äktenskapsförord eller testamente, eller sådan egendom som den ene maken fått genom gåva eller testamente, med förbehållet att det skulle vara den enes makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB).Det finns dock andra fall där egendom kan vara enskild, se (7 kap. 2 § ÄktB).Vilken egendom ingår vid en bodelning?Beroende på om sakerna du nämner i frågan var enskild egendom eller inte blir svaret olika. Om det var enskild egendom kommer sakerna inte ingå i en bodelning. Om det däremot inte är enskild egendom, utan giftorättsgods kommer sakerna ingå i en bodelning. Bodelning ska göras utifrån de egendomsförhållanden som rådde när talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs. när någon av makarna skickade in talan om äktenskapsupplösning till tingsrätt. Egendom, exempelvis pengar, i från lotto i ditt fall kommer alltså inte räknas in i bodelningen - under förutsättning att det skedde efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs. den dag då ansökan skickades in till tingsrätten från någon av er (9 kap. 2 § ÄktB.)Vad får undantas i en bodelning?En make får i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål som denne uteslutande använt för sitt personliga bruk, samt fått genom personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB). Alltså om du har saker som uteslutande endast har använts av dig personligen, eller att du har fått dem som personlig present, kan det finnas en möjlighet att du vid en bodelning kan få undanta dessa saker.Undantaget från denna bestämmelse är om det ekonomiska värdet på den egendom som den ena maken använt för personligt bruk och vill undanta är oskäligt. Vad som är skäligt att undanta vid en bodelning görs efter en bedömning i varje enskilt fall. Där man bl.a. tittar på makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt. Huvudregeln vid en bodelning är annars att makarna får hälften var av giftorättsgodset (11 kap. 3 § ÄktB).Värt att tillägga är att varje make har rätt att få önska att ha kvar sin egen egendom, eller delar av denna vid en bodelning som huvudregel (11 kap. 7 § ÄktB). I ditt fall kan du alltså önska att få behålla de saker du nämnt, ska vara dina egna vid en bodelning, så som vinsten på lotto.SammanfattningAll egendom som inte är enskild egendom ska ingå i en bodelning, även sådan egendom makarna hade innan de ingick äktenskap. Annat blir förhållandet om makarna under äktenskapet skrev ett äktenskapsförord eller testamente där man kom överens om att viss egendom skulle vara enskild eller om egendomen som fanns med hos ena maken innan äktenskapet kom från ett arv eller testamente med villkoret att det skulle vara dennes enskilda egendom. Slutligen har vardera make rätt att undanta kläder och andra föremål som använts uteslutande för enskilt bruk, samt personliga presenter. I ditt fall är det möjligt att pengarna du vann på lotto kommer vara din enskilda egendom och alltså inte ingå vid en framtida bodelning - men det förutsätter att det skedde efter det att ansökan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätt. Man utgår alltså från egendomsförhållanden innan talan om äktenskapsskillnad väcktes; egendom som tillkommit den ena maken, räknat från den dag då ansökan skickades in till tingsrätten kommer alltså tillhöra den maken och inte delas mellan makarna. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.

2020-07-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man har snart varit gifta i fem år. Vi har två gemensamma barn och jag har tre sedan innan. Han säger nu att han vill gå isär. Han har startat 2 företag under vårat förhållande ( 7 år sammanlagt) Jag jobbar 100 % också men inom kommunalt. Nu vill han att jag skriver på ett äkenskapsord innan vi skiljer oss , där det står att allt han förvärvat ska han få. Han ägde huset när vi blev tillsammans men jag står nu med på huset och vi betalar alla räkningar gemensamt men han står på bilarna och husbilen . Har jag inte rätt till något vid skilsmässa eftersom jag inte står på bila/ husbil? Men betalat hälften! Är äkenskapsordet rimligt? Jag ligger i den typiska kvinnofälla med mindre inkomst och all vab och föräldraledigt. Han har inte tagit någon dag och kan jobba extra mm
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Utan att veta mer än vad som framgår av din fråga, framstår äktenskapsordet som orimligt. I mitt svar har jag förklarat varför genom att redogöra för vad som ska ingå i en bodelning och hur den ska gå till. I slutet av mitt svar har jag även gett ett exempel på hur en bodelning med förhållanden likt era kan se ut. Svaret blev ganska långt, så läs igenom det noga och återkoppla gärna om du har några frågor.Några begrepp och utgångspunkter1. För att undvika förvirring kan det vara bra att redan nu klargöra vissa begrepp och utgångspunkter. Fördelning av egendom mellan makar efter en skilsmässa kallas för bodelning. Egendom som fördelas i en bodelning kallas för giftorättsgods (ÄktB 10 kap 1 §). Giftorättsgodset, eller rättare sagt värdet på giftorättsgodset, ska delas lika mellan makarna (ÄktB 11 kap 3 §).Ni har alltså rätt till hälften var i bodelningen2. Varje make äger själv sin egendom och ansvarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap 3 §).Vem som har köpt eller äger något har dock en liten betydelse för om något ska räknas som giftorättsgods och ingå i bodelningen eller inte. Vem som äger giftorättsgodset som fördelas i bodelningen har betydelse endast om någon av makarna har skulder. Den skuldsatte får nämligen täcka sina skulder med sitt eget giftorättsgods (hur detta fungerar framgår av exemplet nedan). Ibland får giftorättsgods som är väldigt personliga ägodelar för den ena maken undantas från bodelningen (se punkt 8). Därefter sker likadelningen av det resterande giftorättsgodset (ÄktB 11 kap 2 §). Ibland kan det vara svårt att avgöra vem som äger ett visst giftorättsgods, eftersom den som inte utåt framstår som ägaren kan ha en dold samäganderätt (mer om detta under punkt 10). 3. Enskild egendom, och personliga föremål behöver inte tas med i bodelningen över huvud taget. Vad är giftorättsgods?4. Om ni skriver ett äktenskapsförord bestämmer ni själva över vad som ska vara giftorättsgods och ingå i bodelningen, och vilken egendom som ska undantas bodelningen. Den undantagna egendomen blir då enskild egendom, och skyddas från den andra maken. Som jag förstår det har ni i nuläget inte skrivit något äktenskapsförord. Av den anledningen avgör äktenskapsbalken vad som ska ingå i bodelningen. 5. Giftorättsgods definieras som all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap 1 §).För att veta vad som är giftorättsgods måste vi alltså först ta reda på vad enskild egendom är för något. Det som interäknas upp i följande stycke ska alltså ingå i bodelningen. Punkterna 6.1-6 är lagtext och under varje punkt har jag skrivit en förklaring, i kursiv text, till vad lagtexten betyder.6. Enskild egendom är (ÄktB 7 kap 2 §):1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskilda. Eftersom ni ännu inte har skrivit ett äktenskapsförord är denna punkt inte aktuell. Skriver ni ett äktenskapsförord blir den egendom som ni tillsammans beslutar ska vara enskild, enskild egendom. Din make kan alltså inte ensam bestämma vad som ska, och inte ska, ingå i bodelningen.2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendom skall vara mottagarens enskildaa. Om du har fått en gåva av t.ex. din mor, och du fick den med villkoret att det skulle vara din enskilda egendom. Egendomen är då enskild och ska inte tas med i bodelningen. 3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskildaa. Om du eller din make har fått pengar eller egendom genom ett testamente, och det stod i testamentet att pengarna eller egendomen skulle bli din eller din makes enskilda egendom. Sådan egendom ska inte ingå i bodelningen.4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskildaa. denna punkt har samma innebörd som punkt 3, förutom att det är via arv istället för testamente.5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.a. Punkten har ungefär samma innebörd som punkt 2. Står du som förmånstagare på någon annans försäkring än din makes, och du har fått ut pengar ur den försäkringen, är pengarna dina enskilda. Detta gäller endast om pengarna utbetalades med det villkoret att de skulle vara dina enskilda. Det skulle t.ex. kunna vara fallet om du har fått ut pengar ur någon närståendes livförsäkring med villkoret att de skulle vara dina enskilda pengar.6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.a. Låt säga att du har fått 100,000 kr på något av sätten som beskrivs i punkterna 1-5 och denna egendom därför räknas som din enskilda. Om du använder dessa 100,000 kr till att köpa en bil, blir bilen istället din enskilda egendom. Samma sak gäller om du ärver en sommarstuga med villkoret att den ska vara din enskilda. Om du då säljer sommarstugan, och köper en bil för pengarna blir bilen din enskilda egendom. Samma sak gäller om du säljer stugan och behåller pengarna.7. Egendom som faller in under någon av dessa punkter är alltså enskild egendom och ska ingå i bodelningen. ALLT annat är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Företaget, huset, bilen och husbilen är alltså giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen (oavsett vem som står som ägare eller vem som har betalat)Giftorättsgods som kan undantas från bodelningen8. Innan bodelningen sker får varje make ta undan personliga saker från bodelningen (ÄktB 10 kap 2 §).Det handlar då om t.ex. kläder och andra föremål som ni använder för endast personligt bruk, eller har fått i present. Har du t.ex. en laptop eller något som bara du använder får du ta undan den från bodelningen, även fast det är giftorättsgods. Denna rätt att undanta personliga föremål gäller endast så länge det är skäligt. Om du eller din make äger en dyr bil eller liknande som endast en av er använder får den inte undantas bodelningen om det inte är skäligt. Det är inte skäligt om det skulle resultera i att den som fick bilen försattes i en överlägset bättre ekonomisk sits än den andra. 9. Som jag förstår dig har du betalat din del för både hus, bil och husbil. Dessa föremål kan alltså inte undantas från bodelningen, dels för att även du äger dem (dold samäganderätt), dels är de inte personliga föremål. Slutligen kan man ifrågasätta om det vore skäligt utifrån er, som du beskriver den, ojämna privatekonomi. Dessa föremål får alltså inte undantas bodelningen med stöd i ÄktB 10 kap 2 §.Dold samäganderätt10. Vem som äger ett specifikt giftorättsgods har som sagt störst betydelse om en make har skulder. Ofta står det klart vem som äger en specifik sak, andra gånger kan det vara mer oklart eftersom båda makarna inte alltid står som ägare. När en make utåt står som ägare på en fastighet, en bil eller liknande kan den andra maken nämligen vara dold samägare. För det krävs det att egendomen ska ha köpts för gemensamt bruk (1), maken som inte står som ägare ska ha bidragit ekonomiskt till köpet (2) och det ska ha funnits en gemensam vilja att egendomen skulle ägas gemensamt (3). Om de två första kriterierna är uppfyllda har man i praxis antagit att det tredje kriteriet, d v s att det har funnits en gemensam vilja att samäga egendomen, har varit uppfyllt.11. Om båda makarna äger ett visst giftorättsgods kan båda makarna avräkna skulder mot den egendomen, till skillnad från om endast en av makarna ägde föremålet. Vidare kan dold samäganderätt få betydelse för om ett visst giftorättsgods kan räknas som personligt och undantas bodelningen enligt resonemanget i punkt 8-9 ovan.Exempel på bodelningMakarnas ägodelarMake A:12. A har ett företag till ett värde av 1,000,000 kr. A står även som ägare på ett hus och A:s andel av huset är värt 500,000 kr. A har även en bil värd 200,000 kr som han har betalat 100,000 kr av och en husbil värd 300,000 kr som han har betalat 150,000 kr av. A har även köpt möbler till hushållet till ett värde av 100,000 kr. A har även 200,000 kr i sparpengar på banken och en motorcykel värd 150,000 kr som han har fått genom testamente av sin farfar med villkoret att det ska vara hans enskilda. A har även en skuld på företaget på 200,000 kr och en skuld till banken på 400,000 kr för lånet på huset.Make B:13. Även B står som ägare på huset och B:s andel är värd 500,000 kr. B har även betalat 100,000 kr för bilen och 150,000 kr för husbilen som makarna köpte gemensamt, men som A står som ägare på. B har även köpt möbler till huset för 40,000 kr. B har även 60,000 kr i sparpengar på banken och en CSN-skuld på 150,000 kr. B står även med på samma huslån på 400,000 kr.Makarnas giftorättsgodsMake A:14. A:s hus, företag, bil, husbil, möbler och sparpengar utgör inte enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 §, det är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Motorcykeln är däremot enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 § 3 p.,och ska inte ingå i bodelningen. A:s skulder får räknas av mot A:s egna giftorättsgods.Make B:15. B:s möbler och sparpengar är inte enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 §, det är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Eftersom kriterierna för dold samäganderätt är uppfyllda (se punkt 10), är B dold samägare till bil och husbil varför B bidrar med hälften av värdet på både bil och husbil till bodelningen. B är även skriven som ägare på huset och på det tillhörande banklånet. Av den anledningen bidrar även B med huset till bodelningen. B:s skulder får räknas av mot B:s egna giftorättsgods.Avräkning av skulderMake A16. A äger giftorättsgods till ett värde av 2,550,000 kr (½ hus, företag, ½ bil, ½ husbil, sparpengar och möbler). A har skulder på 400,000 kr (½ huslån och företagslån). A får därför avräkna 400,000 kr från sitt giftorättsgods. Kvar blir då giftorättsgods till ett värde av 2,150,000 kr. Make B17. B äger giftorättsgods till ett värde av 850,000 kr (½ bil, ½ husbil, ½ hus, sparpengar och möbler). B har skulder på 350,000 kr (CSN-lån och ½ huslån). B får därför avräkna 350,000 kr från sitt giftorättsgods. Kvar blir då giftorättsgods till ett värde av 500,000 kr.Fördelning18. Make A och B:s kvarvarande giftorättsgods ska nu läggas ihop och delas lika. 500,000 + 2,150,000 = 2,650,000. Delar man det lika blir det 2,650,000 / 2 = 1,325,000 kr. Detta innebär att makarna får 1,325,000 kr vardera.19. Lägger man ihop detta med vad som tilldelades vid skuldavräkningen ser fördelningen ut enligt följande:a. Make A: 1,350,000 + 400,000 = 2,350,000 kr (+ motorcykeln som utgjorde enskild egendom).b. Make B: 1,350,000 + 350,000 = 1,900,000 kr.Äktenskapsförord20. Det jag hittills har skrivit gäller om ni inte har ett äktenskapsförord. Om ni skriver ett äktenskapsförord kan ni själva bestämma vad som ska vara giftorättsgods och ingå i bodelningen, och vad som ska vara enskild egendom och inte ingår i bodelningen. Om makarna i exemplet ovan går samman och skriver ett äktenskapsförord där hus, bil, husbil och företag ska räknas som make A:s enskilda egendom blir utfallet givetvis inte lika jämställt. Reglernas syfte är bland annat att förhindrabodelningar där maken som utfört det obetalda arbetet i hemmet, ska hamna i en mycket sämre ekonomisk situation än maken som lönearbetat.Avslutande kommentar21. Utan att veta mer än vad som framgår av din fråga anser jag att du noga bör tänkta igenom om du vill skriva på ett äktenskapsförord eller inte. Det är nämligen inget som din make kan göra på egen hand eller efter en ansökan om skilsmässa har lämnats in till tingsrätten (ÄktB 9 kap 2 §).Låt det arbete som du har utfört med fler VAB-dagar och föräldraledighet rättvist återspeglas i bodelningen: även dessa har ett ekonomiskt värde eftersom din make sannolikt dragit nytta av din insats.Hoppas du fick svar på din fråga.

Vilken egendom ingår i bodelningen vid skilsmässa?

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man har hand om vår ekonomi dvs jag betalar varje månad pengar till hans konto och han har konto (i sitt namn) gör hus, renovering, semester, sparande osv. Vi amorterar ca 13000 varje månad på huslånet, inga övr lån förutom mitt CSn, maken har betalt av sitt i förskott. Han tjänar ca 1 milj/ år och jag ca 450 000Han har nu varit otrogen och jag funderar på hur det blir ekonomiskt vid en skilsmässa. Räknas även de pengar han har på sina konton som gemensamma? Jag bidrar med mindre pengar pga löneskillnaderna men mycket mer med praktiska saker och våra två gemensamma barn. Jag har erfarenhet av en tidigare relation där jag bara "flydde" (vilket tyvärr var nödvändigt) och lämnade allt, det var 20 år sedan och blev i slutändan oerhört ekonomiskt kostsamt. Vill ha bättre koll om det blir aktuellt nu. Tack
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som ingår i en bodelning om du och din man skulle bestämma er för att skiljas. När jag har besvarat din fråga har jag utgått ifrån att ni inte har skrivit något äktenskapsförord mellan er och att bodelningen därför ska göras i enlighet med reglerna i äktenskapsbalken (här). Jag har också utgått ifrån att ni varit gifta i över 5 års tid.Vid en bodelning delar makarna lika på giftorättsgodsetNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här). Detta betyder alltså att alla pengar och övriga tillgångar som din man har på sitt konto eller i sitt namn, ingår vid en bodelning så länge det inte är fråga om enskild egendom.Vad händer med skulderna?När man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet, se 11 kap 3 ÄktB (här).Detta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är egendomsförhållandena på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag man lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.SammanfattningUtgångspunkten är alltså att all egendom räknas som giftorättsgods och därför ska delas lika mellan er, men att man själv ansvarar för sina skulder. Om det skulle bli aktuellt att ta hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid en eventuell bodelning, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Enskild firma vid skilsmässa

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid en skilsmässa, kan min partner/man/maka kräva 50% av min enskilda firma som jag bedrivit i egen regi utan inblandning av min partner?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods läggas ihop och delas. I själva bodelningen tas all egendom och alla tillgångar upp som inte är enskild egendom. Alltså är all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods. Det spelar ingen roll vem som står som ägare för en viss sak om egendomen är giftorättsgods, då ska den räknas med i bodelningen. För att göra egendom enskild kan man exempelvis ha upprättat ett äktenskapsförord om att något ska vara just enskild egendom. Även genom arv eller gåva med förbehåll om att egendomen ska vara enskild. (se 10:1 ÄktB & 7:2 ÄktB)När bodelning gjorts sker en lottläggning där det bestäms vilken make som får vilken egendom. Utgångspunkten är faktiskt att varje make ska få egendomen denne äger 11:8 ÄktB men värdet av firman kommer ingå i delningen och ena maken kan behöva köpa ut den andre beroende på situationen. Då det är din firma är utgångspunkten att du borde få den, men då den ej är enskild egendom kan du behöva köpa ut den andre maken för halva värdet. Det kan alltså bero på annan egendom som igår i bodelningen, giftorättsgodset ska ju läggas ihop och delas lika mellan makarna och de ska erhålla egendom till lika värde.Utan mer information om annan egendom kan svaret inte bli mer exakt. Jag kan råda dig till att kontakta Lawlines jurister för en fullständig vägledning. Här kan du boka en tid om du önskar.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning