Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?

2021-10-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du får behålla dina aktier och bankmedel vid en skilsmässa.

För att besvara din fråga får ledning sökas i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid en skilsmässa ska en bodelning ske. (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska ert giftorättsgods ingå. (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är den egendom som inte är föreskriven att vara enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Avgörande blir alltså om ditt aktieinnehav samt bankmedel utgör enskild egendom eller giftorättsgods. Utgör det enskild egendom får du behålla det vid en skilsmässa, annars ska det ingå i bodelningen.

Det föreligger dock viss problematik med att göra just bankmedel och aktieinnehav till enskild egendom.

Genom äktenskapsförord kan man bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av er ska vara dennas enskilda egendom (ÄktB 7 kap. 3 §). Här finns det ett krav på klarhet och individualisering gällande egendomen som enligt äktenskapsförordet ska utgöra enskild egendom. Ett typexempel som strider mot det kravet är exempelvis just att en makes tillgodohavande på ett bankkonto (över vilket maken själv bestämmer) ska utgöra enskild egendom.

För att göra pengar eller t.ex. aktieinnehav till enskild egendom krävs det att man preciserar exempelvis vilket aktiekonto som avses eller vilket bankkonto det gäller. Gällande pengarna på ett bankkonto krävs det även att de behåller sin identitet och inte sammanblandas med andra pengar under äktenskapet, exempelvis genom att använda kontot regelbundet för köp eller liknande. Det krävs även för aktier att man anger att eventuell avkastning även ska utgöra enskild egendom för att inte avkastningen ska utgöra giftorättsgods (7 kap. 2 § st. 2 ÄktB).

Sammanfattningsvis

För att du ska få behålla bankmedel och aktier vid en skilsmässa krävs det att det utgör enskild egendom. I annat fall ingår det i bodelningen och ska delas er emellan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Olof Funke
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?