Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?

2021-10-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min fru har krävt skilsmässa och samtidigt har hon aktivt letat efter en lägenhet. Hon har redan hittat en. Vi har informerat våra 2 barn( under 16 år) om skilsmässan. Vi har också lika rätt till vårt hus vi bor i nu. Om ca en månad ska hon flytta till sin nya lägenheten . Hon planerar att betala både huslånet+drift och lägenhetshyran. Jag vet inte hur detta ska fungera längre fram. Hittills HAR VI inte skrivit på skilsmässopapperen ens. Enligt lagen är Betänketiden minst 6 månader om föräldrarna har barn. Min fråga är, är det lagligt att hon flytta till ett annat ställe innan skilsmässopapperen är undertecknad eller även under 6månadersperioden? Jag skulle vilja behålla huset om jag har råd och banken gick med på det. Men innan vi säljer huset, är hon fortfarande juridiskt bunden att betala allt (bolån, drift, el, och mer ...) som hon brukar göra fast hon flyttade ? Vi brukar alltid delar på kostnad på huset. Framtiden kommer barnen vara varandra vecka hos föräldrarna. Behöver man ha ett undertecknat dokument på detta också?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får din fru flytta ut innan skilsmässan är färdig?

Jag tolkar det som att din fru har begärt skilsmässa, och avser att flytta ut innan domstolen har meddelat skilsmässa. Vad gäller din första fråga, så har hon rätt att flytta ut innan skilsmässan är klar. Hon har rätt att själv bestämma var hon ska bo, och skilsmässans betänketid påverkar inte hennes rätt att flytta ut. De regler som reglerar skilsmässa och bodelning, finns i äktenskapsbalken.

Kan du överta huset?

När domstolen skiljer er, kommer det också ske en bodelning och en lottläggning av era egendomar. Om ingen av er har enskild egendom, ska allt ingå i bodelningen (10 kap. 1§ äktenskapsbalken). Du kan få möjlighet att behålla huset vid bodelningen, men måste då som du säger lösa ut henne ur huset. Om ni båda äger huset, fördelas huset till den som har bäst behov av det, om ni inte är överens (11 kap. 8§ ÄktB). Då beaktar man bland annat vem som ska bo kvar med barnen, om huset utgör en släktgård för den ena maken eller liknande. Men om ni är överens så finns det inget rättsligt hinder för dig att överta bostaden.

Är din fru fortfarande betalningsskyldig för huset?

Att din fru flyttar ut från huset påverkar i sig inte den framtida bodelningen, eller hur husets värde ska fördelas. Dock innebär inte flytten per automatik att hon inte längre är skyldig att betala för lån, elräkningar och liknande som är knutet till huset, om hon står på dessa avtal, då hon är bunden vid dem gentemot dessa aktörer. Hon har vidare också skyldighet att se till så att huset vårdas och liknande, om hon är delägare till huset. Hon kan alltså inte enbart genom flytten avsäga sig ansvaret att betala för sådana utgifter som hon tidigare åtagit sig att betala. Det finns dock inget hinder mot att ni skriver om dessa avtal eller att hon säger upp prenumerationer eller liknande som hon står på. Om hon lämnar dig med samtliga kostnader kan du ta upp detta som kostnadsanspråk vid bodelningen. Bedömningen beror på de enskilda omständigheterna, och det finns inte riktigt reglerat i lagen hur boendekostnaderna ska lösas när en flyttar ut. HD har sagt att det generellt dock inte är skäligt att den som flyttat ut fortsättningsvis ska betala hälften. Din fru kan därför rikta ett kostnadsanspråk mot dig vid bodelningen, i alla fall för de löpande kostnaderna så som el, vatten och liknande, men amorteringen måste hon sannolikt fortsätta betala. Men rättsläget är ganska oklart i denna fråga.

Vårdnad, boende och umgänge med barnen

I samband med ert mål om äktenskapsskillnad vid tingsrätten, kan ni även ta upp fråga om vårdnad, boende och umgänge beträffande era barn (14 kap. 5§ ÄktB). Ni kan då via domstolen skriva in i domen hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut, och om ni inte kan vänta, kan domstolen fatta ett så kallat interimistiskt beslut om detta. Om ni inte begär att detta prövas av domstolen, kommer vårdnaden fortsättningsvis vara gemensam. Det ändras inte bara för att man skiljer sig. Om ni inte vill ta upp frågan med tingsrätten, kan familjerätten, via socialen i er hemkommun också hjälpa till att skriva ett avtal om detta. Men om ni endast vill ändra gällande barnens boende och umgänge krävs det inte att ni involverar tingsrätten eller socialen, utan det kan ni ändra själv. Men för att ändra vårdnaden måste ni reglera detta antingen i ett avtal med socialnämnden som de godkänner, eller genom domstol.

Sammanfattning och råd

Sammantaget kan din fru alltså flytta ut innan skilsmässan är färdig, och vid bodelningen kan ni bestämma vem som ska få ha kvar huset. Din frus betalningsansvar upphör inte med att hon flyttar, men det kan regleras och minskas utifrån vad som är skäligt. Det finns inga regler kring detta, utan det är en bedömning som görs i varje enskilt fall, och rättsläget är förhållandevis oklart här. Ni borde komma överens om ett avtal här för att klargöra hur ni vill ha det! Om ni till sist vill ändra vårdnaden, boende och umgänge med barnen kan ni göra det i samma mål som äktenskapsskillnaden, eller via socialen, även under pågående mål i domstol. Men om ni endast vill ändra boende och umgänge går det bra att göra det utanför dessa instanser, om ni är överens.

Slutligen rekommenderar jag er att försöka komma överens, det underlättar väldigt mycket och det finns ingen vinst i att försöka förhala eller störa processen. Om ni inte kommer överens borde du anlita en jurist som kan hjälpa vid dels bodelningen och vilka kostnader som vem ska stå för, dels vid frågan om vårdnad, boende och umgänge beträffande era barn, om den uppkommer.

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen att återkomma till oss om du har ytterligare frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98564)