Flera skulder i ett skuldebrev?

2018-06-17 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har en tidigare fordran till min styvmor på ej utbetalt farsarv på 136000 kr, sedan 2014. Jag tänkte skriva ett skuldebrev på den summan. Om jag nu lånar ut ytterligare 50000 kr till min styvmor, måste jag skriva två skuldebrev eller kan jag lägga ihop båda lånen till henne i samma skuldebrev?
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör skuldebrev vilket regleras i Lag om Skuldebrev (SkbrL). Jag tolkar även din fråga som att du vill veta om du kan skriva ihop båda lånen till ett skuldebrev eller om du ska skriva två olika skuldebrev. Jag tolkar även frågan som att du inte redan har ett skuldebrev på arvet utan ska skriva ett i samband med det andra lånet.Det finns två typer av skuldebrev, enkelt skuldebrev och löpande skuldebrev. Enkla skuldebrevEnkelt skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till en viss specifik person. I ett enkelt skuldebrev står oftast personen till vilket skulden ska betalas utskrivet. Det enkla skuldebrev är inte tänkta att överlåtas till andra. Själva brevet, det enkla skuldebrevet, har inget värde i sig (3 kap. 26-31 § SkrbL). Betalningen ska alltså ske till personen som är nämnd i skuldebrevet.Löpande skuldebrevDet finns två typer av löpande skuldebrev: innehavarskuldebrev eller orderskulderbrev. Löpande skuldebrev är inte uppställda till någon specifik person utan är oftast utställda till "viss man eller order". Tanken med löpande skuldebrev är att skuldebreven lätt ska kunna överlåtas, säljas, till annan. Själva värdet sitter i pappret och gäldenären förpliktar sig att betala till den som innehar skuldebrevet (2 kap. 11-25 § SkbrL).Finns det formkrav på skuldebrev?Det finns inga direkta formkrav på skuldebrev, skuldebrev ska dock vara skriftliga. Skuldebrev kan alltså utformas på det sättet som borgenären (du) tycker. Dock kan det vara viktigt att det framkommer vem som ska betala, till vem, hur mycket, ska det betalas inom ett visst datum, att både du och den du lånar ut till skriver under osv.Kan du skriva två skulder i ett och samma skuldebrev eller bör du skriva två olika?Det finns inga direkta formkrav på hur ett skuldebrev ska upprättas, därför bör du kunna skriva flera skulder i ett och samma skuldebrev. Det kan då vara extra viktigt att du upprättar skuldebrevet på ett tydligt och bra sätt, så det verkligen framkommer vad det är för skulder och hur mycket skulderna är på. Så för att besvara din fråga så borde du kunna skriva skulderna i ett och samma skuldebrev.Vill du ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev kan du alltid vända dig till info@lawline.se för vidare hjälp och information. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad räknas som en ogiltighetsgrund för skuldebrev?

2018-06-13 i Skuldebrev
FRÅGA |Vår mor gick bort för 2 år sen, hennes sambo har skulder till henne för c.a. 1 miljon kronor.i form av 3 skuld brev, nu påstår sambon att han inte kommer ihåg att han lånat pengar men erkänner att det är hans signatur och att skuldebrev är äkta. fråga:kan man komma undan skuld bara genom att säga att man inte kommer ihåg?vilken typ av advokat specialiserar i skuld frågor?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att inte komma ihåg att man skrivit på ett skuldebrev är i sig inte en ogiltighets grund, dvs man kan inte på bara genom att påstå att man inte kommer ihåg att man skrivit på för att slippa betala. Det som är en ogiltighetsgrund är ifall underskriften är förfalskad, men eftersom sambon erkänt att skuldebreven är äkta påverkar inte det din situation. Det finns även andra ogiltighetsgrunder som är bra att känna till tex tvång. Om ingen sådan grund föreligger så är sambon skyldig att betala sin skuld. Vad gäller typer av advokater brukar man dela in dem i två stora kategorier. De brukar kallas affärsjurister som arbetar med företag och privat/familjejurister som arbetar med privatpersoner och familjer. Om du vill ha hjälp av en firma som arbetar med familjerätt kan du kontakta någon av våra jurister på Lawline (här).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Måste långivaren skriva under ett skuldebrev för att det ska vara giltigt?

2018-06-11 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Måste långivaren ha skrivit under ett skuldebrev för att det ska vara giltigt? Vi ska bodela och mitt ex visar plötsligt upp ett skuldebrev daterat till 2004 som bara han själv skrivit under, inte hans pappa som han hävdar har lånat ut 2 miljoner till honom. Är detta giltigt juridiskt?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För frågor om skuldebrev är Skuldebrevslagen (SkbrL) tillämplig lag. Vad finns det för skuldebrev?Ett skuldebrev kan antingen vara löpande eller enkelt. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, dvs låntagaren förpliktar sig att betala till viss person, dvs långivaren (26 § SkbrL). Löpande skuldebrev kan i sin tur vara antingen innehavarskuldebrev eller orderskuldebrev. Så kallade innehavarskuldebrev är när låntagaren förpliktar sig att betala till den som innehar skuldebrevet, det behöver alltså inte tecknas något namn för vem som ska erhålla pengarna, utan den som har skuldebrevet i sin hand har rätt att kräva låntagaren på betalning. I ett orderskuldebrev förpliktar sig låntagaren att betala till viss man eller order. Skuldebrevet kan alltså vara ställt till långivaren eller order. Order innebär att långivaren kan överlåta skuldebrevet till någon annan. Om det finns giltig orderkedja antecknat på skuldebrevet kan man följa vem som sålt respektive köpt skuldebrevet och därmed vem som har rätt att kräva betalning (11 § SkbrL). Måste långivaren ha skrivit under ett skuldebrev för att det ska vara giltigt?Ett skuldebrev (oavsett form) ska skrivas under av den som lånar något, dvs låntagaren. Detta görs för att låntagaren helt enkelt bekräftar sin skuld till långivaren. Långivaren måste alltså inte skriva under skuldebrevet. Detta dels pga. det skulle bli bevissvårigheter om det skulle vara långivaren som skulle bekräfta låntagarens skuld och inte låntagaren själv, och dels för att det inte behöver framgå vem som är långivare om man exempelvis skrivit ett innehavarskuldebrev som finns förklarat ovan. Som svar på din fråga måste alltså inte skuldebrevet vara undertecknat av långivaren, utan att det räcker med att det är undertecknat av låntagaren som på så sätt bekräftar sin skuld till långivaren. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilka kan bevittna ett skuldebrev?

2018-04-26 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag ska skriva ett skuldebrev. Kan de som bevittnar brevet vara släktingar till låntagare? Tack för svaret.
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagen om skuldebrev finns det inget krav på att ett skuldebrev behöver bevittnas för att bli giltigt. Att låta någon bevittna skuldebrevet kan dock ha ett visst värde i ett bevishänseende. Den som har bevittnat skuldebrevet kan exempelvis styrka att parternas underskrifter är äkta eller att båda parter skrev under med egen fri vilja samt att de var i sina sinnes fulla bruk. Vittnets intygande om dessa omständigheter kan anses ha ett större värde om vittnet är opartisk och således inte har något eget personligt intresse av skuldebrevet. Vänligen,

Förfallodag för skuldebrev

2018-06-15 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, Jag är skyldig en fd kompis 4000kr. Saken är att jag hjälpte honom och sälja en bil, så fick jag en liten slant för det, plus att jag fick då låna 4000kr extra, som jag klargjorde med honom att jag inte kan betala tillbaka på kanske 4-5 månader. Då sa han att "det var inga problem betala mig i juni 2019" och så ville han bara ha ett datum, då jag föreslog 1/6 2019?! Det ficka han med på och sa att "inte en dag senare"? Inga problem svara jag.Och nu "kräver" han att jag ska betala tillbaka honom om 13 dagar? Och 14:e dagen anmäler han mig som bedragare? Kan han göra så, och vad kan jag göra för att tjäna tid? För det är omöjligt att jag kan betala honom så snabbt. Det som stack i ögonen på honom var att jag fick hjälp av min bror att köpa en motorcykel, och att jag sålt min gamla. Och han menar att om jag kan köpa mc, så kräver han sina pengar.. tacksam mot ert snabba svar..Med vänlig hälsning,Alex
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör ett skuldförhållande mellan två privatpersoner, det vill säga en situation där en privatperson lånat pengar av en annan privatperson. Det problem som tycks framgå av din fråga är en situation där det finns en avtalad förfallodag, det vill säga den dag då skulden ska betalas tillbaka, men utlånaren vill ha de utlånade pengarna tidigare än den avtalade förfallodagen. Enkel fordran Eftersom det rör sig om ett skuldförhållande mellan två privatpersoner så är Skuldebrevslagen (SkbrL) tillämplig. I din fråga framgår det inte att det har upprättats ett skriftligt dokument om lånet vilket innebär att din före detta kompis har en enkel fordran med vilken han kan kräva betalt från dig. Om fordringen inte skrivits ned i ett skuldebrev så är det en enkel fordran som regleras i skuldebrevslagens tredje kapitel. Samma regler tillämpas även om skuldförhållandet har antecknats i ett avtal men kallas då istället för ett enkelt skuldebrev. När ska man betala? I 5 § skuldebrevslagen fastslås att gäldenären (den som till exempel lånat pengar, i detta fall du) ska betala när borgenären (din före detta kompis) kräver det, om inget annat avtalats. Detta innebär att gäldenären ska betala på det avtalade datumet om ett förfallodatum har avtalats och inte när borgenären kräver det. Sammanfattningsvis Eftersom din före detta kompis gick med på att du skulle betala den 1/6-2019 innebär det att ett giltigt avtal om när betalningen ska ske har slutits. Detta innebär att du ska betala tillbaka pengarna den 1/6-2019 och du behöver inte betala vid ett tidigare datum än detta. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Skuldebrev mellan sambos vid köp av hus

2018-06-13 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag äger i dagsläget en bostadsrätt som är på väg att säljas. Jag och min sambo ska tillsammans köpa ett hus där jag kommer att stå för 100% av kontantinsatsen och vi kommer att skriva ett skuldebrev att han är skyldig mig 50% av denna.Hur "brukar" man lägga upp detta? Har hört att vissa skriver att skulden betalas tillbaka vid försäljning av huset. Men vi är 26 resp 28 år och planerar att bo i huset länge varför det känns märkligt. (Även om man väljer inkl inflation).
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag understryka att det är avtalsfrihet som gäller. Ni får alltså lägga upp skulden precis hur ni vill, så länge båda är överens. Ett alternativ är precis som du skriver att skulden ska betalas tillbaka vid en framtida försäljning av huset. Ett annat alternativ är att din sambo löpande betalar av skulden tills att han når upp till 50% av kontantinsatsen. Ni kan då även föra in ett villkor om att resterande skuld ska betalas tillbaka i en klumpsumma om ni hinner sälja huset innan hela skulden är betald. Som tips kan nämnas att det finns många mallar på nätet att använda när ni sedan ska skriva själva skuldebrevet.Jag rekommenderar också att ni skriver ett samboavtal, om ni inte redan har gjort det. I och med att ni köper huset i syfte att bo där tillsammans kommer det vi en eventuell separation att anses vara samboegendom och därför ingå i bodelningen. Ni kan i ett samboavtal reglera vad av er egendom som ska anses vara samboegendom och inte. Här finns en mall för det. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man i skuldebrev villkora att skulden förfaller till betalning vid gäldenärens död?

2018-06-07 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, Kan man i skuldebrev villkora att skulden förfaller till betalning först vid låntagarens död?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldebrev regleras i skuldebrevslagen.Som svar på din fråga kan man fritt avtala om skuldebrevets förfallodag. Vanligtvis anges datum för förfallodagen men att villkora att skulden förfaller till betalning vid gäldenärens död går också. Fordran går då över till gäldenärens dödsbo. Observera att om inte förfallodag avtalas, ska gäldenären betala vid anfordran (5 § skuldebrevslagen). Kom dock ihåg att skuldebrev vanligtvis preskriberas efter 10 år om inget preskriptionsavbrott sker (2 § preskriptionslagen). Se 5 § om hur preskriptionen avbryts.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver hjälp med att upprätta skuldebrev kan du göra det via Lawlines avtalstjänst som du hittar här.

SMS-lån, i vilka lagar regleras detta

2018-04-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Min kompis tipsar mig om att man kan snabbt och enkelt få långa pengar via sin mobiltelefon. Det är bara att messa LÅN 2000 kr så kommer pengarna på ditt konto säger hon. Är det bra med smslån? Vad kan det finnas för lagar och regler kring det? Tack för svar.
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om SMS-lån är bra eller dåligt är först och främst något man själv får avgöra men SMS-lån har överlag väldigt höga räntor och andra avgifter som på väldigt kort tid kan göra det väldigt dyrt för den som har tagit lånet. Det finns inga speciella lagar som reglerar just SMS-lån utan de är de lagar som gäller för krediter och avtal i övrigt. Exempel på detta är Konsumentkreditlagen och Avtalslagen. Konsumentkreditlagen (KkrL) är den lag som främst reglerar SMS-lån då den gäller företag som lämnar eller erbjuder krediter till privatpersoner enligt 1 § KkrL. Man ska som långivare iaktta god kreditgivningssed vilket bl.a. innebär att man måste lämna viktig information kring lånet o.s.v enligt 6 § .KkrL Man måste vid marknadsföring visa vilken effektiv ränta lånet har vid marknadsföring o.s.v. enligt 7 § KkrL. Det finns självklart mycket mer regler än de jag har nämnt så du får gärna ta en titt i exempelvis konsumentkreditlagen och återkomma om du undrar något specifikt. Avtalslagen reglerar i viss mån SMS-lån då den kan åberopas om exempelvis företaget försöker luras eller på annat sätt lämnar oskäliga villkor. Utrymmet att få ett avtal om lån ändrat eller ogiltigförklarat är dock väldigt små. Det finns alltså lite lagstiftning kring detta och långivarna granskas mer idag efter en lagändring 2004 men samtidigt så har långivarna ganska mycket möjligheter att sätta höga räntor o.s.v. Även om din vän anser att SMS-lån är bra så är det inget jag anser att man ska ta då det nästan alltid sätter en person i sämre ekonomiskt läge än innan man tog lånet och sedan finns det ett antal långivare som inte är seriösa företag utan försöker lura personer. Min uppfattning är att man gärna ska avstå att ta sådana lån. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,