Om man har skuld hos 2 olika inkassobolag, kan då det ena bolaget köpa upp skulden från de andra?

2019-08-28 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej Om man har en skuld hos 2 olika inkassobolag.Kan de ena bolaget köpa upp skulden från de andra?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det är fullt möjligt för ett inkassobolag att köpa upp en skuld som du har till ett annat inkassobolag. Som huvudregel gäller nämligen att borgenärsbyte, som det här är fråga om, får ske utan gäldenärens medgivande (jfr bl a NJA 1966 s 97, NJA 1993 s 222, Stefan Lindskogs tillägg i NJA 2009 s 570, NJA 2016 s 51) dvs det är "fritt fram" för inkassobolag 1 att överlåta sin fordran till inkassobolag 2.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (138)
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?
2020-05-17 Kan jag kräva tillbaka pengarna innan förfallodagen?
2020-04-24 Är en revers från 1999 preskriberad idag?
2020-04-20 Vad är penningfordran?

Alla besvarade frågor (81800)