Är det bäst att reglera ett lån för att köpa en bostadsrätt med skuldebrev eller medsökande?

2018-11-22 i Skuldebrev
FRÅGA |Vår son som har två barn ska skiljas och för att han ska kunna köpa en bostadsrätt så tänkte vi hjälpa honom med ett banklån om ett par miljoner. Han ska betala räntan på lånet men vi behöver en säkerhet för om han skulle förolyckas och barnen kommer för att få sin arvsrätt så undrar vi om det säkraste är att gå in som medsökande på bostadsrätten eller om skuldebrev är bäst?
Binh Tran |Hejsan! Om det kommer till den situationen kommer hans skulder i vilket fall som helst att betalas enligt ärvdabalken innan laglotten kan krävas. Både skuldebrev och medsökande till lånet kan komma med sina fördelar och nackdelar. Jag rekommenderar för enkelhetens skull, att skriva ett skuldebrev eftersom det blir lättast för er och alla involverade att ha koll på läget. Vid eventuella problem med bostadsrätten kommer inga tvister avseende bostadsrätten kunna hänföras till er. Det är emellertid viktigt att ni skriver villkoren på skuldebrevet och under vilka situationer betalning ska ske. Om ni är oroliga för laglotten kan det vara bra att skriva en klausul om att betalning ska ske vid en eventuell bortgång. Emellertid så kan det vara bättre för er att vara medsökande på bostadsrätten om ni vill ha laglig rätt till vinsten av försäljning av lägenheten. Det är naturligtvis upp till er hur ni vill lägga upp avtalet men jag rekommenderar som sagt, att ni reglerar detta med ett skuldebrev. Med vänliga hälsningar.

Vad gör jag när jag vill överlåta mina lån?

2018-10-29 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej. Jag och min ex man ligger i skilsmässa och jag har ett STORT problem. V bodde i ett hus (där han bor kvar). Huset står på honom då han ärvt det. Men jag står med på alla tre lån på huset. Och han tar inte bort mig från dom lånen. Hjälp mig vad ska jag göra?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad kan du göra?Det du kan göra är att vända dig till banken ni lånat pengar av eftersom det är er avtalspart, långivaren. Banken måste i sin tur gå med på att din ex-make tar över lånen till fullo. När banken gör en bedömning av om din ex-make kan ta över era lån ser de framförallt till hur hans ekonomi ser ut och om han har möjlighet att behålla lånen själv. Om banken inte går med på en överlåtelse av lånen bör du kontakta ett juridiskt ombud som hjälper dig med den fortsatta processen, det kan du göra här.Vänliga hälsningar

Kan man vara skyldig två personer pengar i samma skuld?

2018-10-08 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Kan man vara skyldig två personer samma summa pengar? Jag har lånat pengar av min mamma och hennes man, alltså jag har behövt pengar och de har sagt "vi" kan hjälpa dig och lånat mig 54 000 kronor.Vi ska nu i efterhand skriva kontrakt. Kan min skuld alltså vara till två personer? Vad händer om en av dem dör när jag till exempel betalat 25 000? Är jag då skyldig den som fortfarande lever resterande 29 000 eller bara hälften av detta?Tack för svar!MvhAnn
Marcus Ljungberg |Hej,Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!Man kan absolut vara skyldig två personer samtidigt. Det ni gör när ni skriver kontraktet är att ni upprättar ett skuldebrev, där både din mamma och hennes man är borgenärer. Att vara borgenär innebär att man äger en fordring (skuld) mot någon. Din mamma och hennes man samäger skuldebrevet, vilket innebär att de bestämmer över det ihop, lagen om samäganderätt 2 §.Vad händer om någon av dem dör?Ifall någon av dem dör kommer en bodelning att äga rum, alltså att deras tillgångar ska delas, enligt Äktenskapsbalken 1:5 och 9:1. Skuldebrevet är en fordring och är därmed en tillgång, därför kommer skuldebrevet att ingå i bodelningen. Så oavsett vem som dör först kommer den personen att överta fordringen mot dig då den efterlevande maken ärver av sin partner, enligt Ärvdabalken (ÄB) 3:1.Visserligen är det så att du som särkullbarn har rätt att få ut ditt arv direkt om det är din mamma som dör först, ÄB 3:1. Det spelar dock ingen roll. Det som skiljer sig då är att din mammas dödsbo äger en del av en fordring mot dig och att din mammas partner äger den andra delen. Du och din mammas man skulle till exempel kunna avtala om att minska arvet från din mamma med motsvarande summa som skulden. Men det är egentligen upp till er hur ni vill lösa det, huvudsaken är att du kommer behöva betala hela skulden oavsett ifall någon av dem dör eller inte. Alternativ lösningOm ni vill göra det hela lite enklare för er skulle ni kunna upprätta två skuldebrev istället. Vilket alltså innebär att du har två separata skulder till dem på 27 000 vardera. Det skulle underlätta eventuell problematik ifall din mamma och hennes man skulle separera till exempel. Att tänka påNär ni upprättar ett skuldebrev är det viktigt att tänka på att ni upprättar ett "enkelt skuldebrev" och inte ett "löpande skuldebrev". Du som gäldenär, låntagare, har en mycket bättre rätt att göra invändningar vid enkla skuldebrev ifall din mamma och hennes man skulle sälja skuldebrevet till exempel. Det kanske inte är särskilt troligt i ditt fall men det är alltid bra att ha i bakhuvudet vid skuldebrev. För att göra ett skuldebrev enkelt skriver man på skuldebrev att det är "ställt till viss man". Alltså att det står att skulden hänför sig till dig och ingen annan, Skuldebrevslagen 27 §.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad bör man skriva i ett skuldebrev?

2018-08-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Vad bör finnas med i ett skuldebrev
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). Jag kommer i det följande att redogöra för vad som krävs för att ställa ut ett skuldebrev samt även vad som kan vara bra att införa för eventuella villkor. Jag kommer avslutningsvis att sammanfatta mitt svar till dig. Vill du inte läsa hela redogörelsen kan du därmed direkt scrolla ner till sammanfattningen.Det finns fyra krav som bör uppfyllas i ett skuldebrevLagtexten ger tyvärr inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas. Enligt förarbetena ska ett skuldebrev vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Det som framkommer i förarbetena är i princip samma som diskuteras i den juridiska litteraturen.Således ska ett skuldebrev vara:1. Skriftligt.2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).4. En utfästelse om ett penningbelopp.Anledningen till att eventuella motprestationer inte ska framgå är att det då inte längre är ensidigt. Om det bakomliggande rättsförhållandet framgår (t.ex. att det rör sig om ett köp som betalats med ett skuldebrev) kan det istället bli fråga om ett kreditavtal. Kravet om skriftlighet innebär att den som ställer ut skuldebrevet (dvs. den som lovar att betala) även bör underteckna det. I teorin torde det vara giltigt utan en underskrift, ur bevissynpunkt är det dessvärre inte värt mycket om det inte är undertecknat. Ur bevissynpunkt kan det även vara bra om någon bevittnar när skuldebrevet utställs och undertecknas. Bevittning är dock inget krav.Det går bra att införa villkor i skuldebrevetI skuldebrevet kan skrivas in om hela beloppet ska betalas vid anfordran eller att en viss summa ska betalas t.ex. varje månad eller kvartal. Om du inte skriver in något förfallodatum är huvudregeln att hela beloppet ska betalas när det begärs (5 § SkbrL). För att ha rätt att ta ut ränta (förutom ev. dröjsmålsränta) måste även det skrivas in i skuldebrevet.I skuldebrevslagen görs skillnad på löpande och enkla skuldebrev, vilket kan vara värt att ha i åtanke när du skriver det. Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till viss man (26 § SkbrL). Exempel på enkelt skuldebrev är "Till Anna Andersson förbinder jag mig att betala 1000 kr med förfallodatum den 31 december 2018".Ett löpande skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order (11 § SkbrL). De löpande skuldebreven är således uppdelade i ytterligare två kategorier (innehavarskuldebrev och orderskuldebrev). Ett enkelt exempel på ett innehavarskuldebrev är "Till innehavaren av detta skuldebrev förbinder jag mig att…". Exempel på ett orderskuldebrev är "Till Anna Andersson eller order förbinder jag mig att…".De löpande skuldebreven torde vara mer fördelaktiga för den som lånar ut pengar. Skillnaden är att ett löpande skuldebrev är en värdehandling, som förstås av dess benämning räcker det att man innehar skuldebrevet för att kunna begära betalt. Därmed är det enklare att omsätta skuldebrevet (dvs. sälja det vidare). De löpande skuldebreven ger även ett visst skydd till den som förvärvat det i god tro.Sammanfattningsvis ska ett skuldebrev vara skriftligt, ensidigt, till det yttre fristående innehållande summan som ska betalas. Du bör hs i åtanke om du vill skriva ett enkelt eller ett löpande skuldebrev. Det löpande skuldebrevet torde vara mer fördelaktigt om du är den som lånar ut pengar. För att ha rätt att ta ut ränta (förutom ev. dröjsmålsränta) måste det skrivas in i skuldebrevet. Skriver du inget förfallodatum i skuldebrevet ska skulden betalas vid anfordran (dvs. vid begäran).Med ovanstående beskrivning borde du kunna skriva ett skuldebrev som uppfyller kraven. Jag vill dock avslutningsvis ta tillfället i akt och tipsa om att Lawline erbjuder en avtalstjänst till ett mycket konkurrenskraftigt pris. I avtalstjänsten kan du själv skapa ett skuldebrev och fylla i de uppgifter och krav du vill att ska gälla, samtidigt som du får det välformulerat och juridiskt korrekt!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan vi upprätta ett avtal som reglerar en skuld?

2018-11-09 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej Jag och min syster har lånat 170 000kr på banken för renovering av sommarhuset som vi äger gemensamt. Hon har för lite inkomst för att låna på banken. Därför har jag lånat hela beloppet. Hur kan vi skriva ett kontrakt där det framgår att hon har en skuld på 50 procent av skulden? Hälsningar
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din syster kan upprätta ett skuldebrev där det framgår hur mycket hon är skyldig att betala till dig. Reglerna om skuldebrev finns i Lag om Skuldebrev (SkbrL). Det finns två olika sorters skuldebrev, löpande och enkla, vilka jag kort kommer att redogöra för nedan. Löpande skuldebrevNär det kommer till löpande skuldebrev så är själva brevet i sig värdehandlingen. Om brevet förstörs eller kommer bort så finns det ingen rättslig möjlighet att kräva in skulden. Löpande skuldebrev är ofta utställda till innehavaren, för att de ska kunna säljas vidare (SkbrL 11 §) och den som har skuldebrevet i sin hand är den som kan kräva in skulden (SkbrL 13 §). Eftersom du och din syster vill reglera en privat skuld er emellan tänker jag mig därför att den här formen av skuldebrev passar er mindre bra och att en ett enkelt skuldebrev istället skulle vara att föredra. Enkla skuldebrevDet enkla skuldebrevet är enbart ett bevis på att det finns ett skuldförhållande mellan gäldenären (den som ska betala skulden) och borgenären (den som skulden ska betalas till). Om brevet kommer bort eller förstörs så kvarstår alltså skulden, till skillnad från vad som gäller för det löpande. I det enkla skuldebrevet ska det framgå vem som är borgenär (du) och vem som är gäldenär (din syster) samt hur stor skulden är (SkbrL 26 §). Om ni vill att din syster ska betala halva lånet på 170 000 kr till dig så kan ni exempelvis skriva att skulden är på 85 000 kr. Slutligen är det viktigt att framför allt sin syster skriver under skuldebrevet, eftersom det är hon som ska betala skulden. I övrigt finns det inga formkrav för hur ett enkelt skuldebrev ska se ut för att vara juridiskt bindande. Vill ni införa att någon ränta ska betalas kan ni göra det. Detsamma gäller om ni vill ha något slutdatum för när skulden ska vara betald och om det ska ske några delbetalningar. Om ni inte avtalar om när du kan kräva in skulden så stadgar lagen att din syster måste betala närhelst du kräver det (SkbrL 5 §). Därför kan det vara bra, särskilt för din syster, att ni reglerar hur återbetalningen ska gå till. Om ni vill öka bevisstyrkan av skuldebrevet kan ni dessutom ta hjälp av ett vittne när ni upprättar skuldebrevet. Vill ni ha hjälp av en jurist med hur utformningen av just ert skuldebrev kan ni vända er till Lawlines jurister. Ansökningsformuläret hittar ni här. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad krävs för ett giltigt skuldebrev?

2018-10-20 i Skuldebrev
FRÅGA |Har inte skuldbrev som inte är komplett. Då kan man ogiltigförklara det? Vad måste ett giltigt skuldbrev bestå av?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). Det finns fyra krav fför ett skuldebrevLagtexten ger tyvärr inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas. Enligt förarbetena till skuldebrevslagen ska ett skuldebrev vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Det som framkommer i förarbetena är i princip samma som diskuteras i den juridiska litteraturen.Således ska ett skuldebrev vara:1. Skriftligt.2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).4. En utfästelse om ett penningbelopp.Anledningen till att eventuella motprestationer inte ska framgå är att det då inte längre är ensidigt. Om det bakomliggande rättsförhållandet framgår (t.ex. att det rör sig om ett köp som betalats med ett skuldebrev) kan det istället bli fråga om ett kreditavtal. Kravet om skriftlighet innebär att den som ställer ut skuldebrevet (dvs. den som lovar att betala) även bör underteckna det. I teorin är det giltigt utan en underskrift, ur bevissynpunkt är det dessvärre inte värt mycket om det inte är undertecknat. Ur bevissynpunkt kan det även vara bra om någon bevittnar när skuldebrevet utställs och undertecknas. Bevittning är dock inget krav.Domstol får avgöra om ett skuldebrev ska ogiltigförklarasOm det utmynnar i en tvist huruvida ett skuldebrev är giltigt eller ej får det i slutändan avgöras av domstol. Påstår någon att du är skyldig vederbörande pengar och du inte tycker det är riktigt kan vederbörande vända sig till domstol. På samma vis om du anser att någon är skyldig dig pengar och vederbörande inte vill betala för att den anser att skuldebrevet inte är riktigt kan du vända dig till domstol.Det bör dock uppmärksammas att även muntliga avtal om skulder är giltiga. Det innebär att om du avtalat med någon att du är skyldig vederbörande pengar kan du bli betalningsskyldig även om ni inte har det skriftligt. Om din motpart kan bevisa det.Sammanfattningsvis ska ett skuldebrev vara skriftligt, ensidigt, till det yttre fristående innehållande summan som ska betalas. Bedömningen av om ett skuldebrev är giltigt eller ej får i slutändan bestämmas av domstol.Jag vill tipsa dig om att du i Lawlines avtalstjänst kan skapa ett skuldebrev korrekt utformat till konkurrenskraftigt pris!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Gemensamma bostadslån vid dödsfall

2018-08-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Min man och jag har ett hus tillsammans och står på 50 % av lånen vardera. Vad gäller om en av oss avlider?
Isak Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Lite generellt om lån vid dödsfallNär en person dör så uppstår ett dödsbo. I samband med detta så upprättas en så kallad bouppteckning. I bouppteckningen så tydliggör man den avlidnes alla tillgångar och skulder. Är personen gift så görs även en bodelning. Bodelningen sker huvudsakligen mellan makarna men gör nästan samma sak. I en bodelning skriver man ner vilken make som äger vad, i detta beaktar man även makarnas skulder. Om värdet av tillgångarna i dödsboet efter en make inte räcker för att betala den makens skulder så skrivs dessa av. Annat gäller dock för gemensamma lån.Är det gemensamma lån så är ni dock solidariskt betalningsansvariga för detta. Detta innebär att banken kan kräva vem den vill på skuldbeloppet. Den som får betala beloppet har dock en så kallad regressrätt mot sina medlåntagare. Exempelvis om banken kräver ut hela skuldbeloppet från dödsboet så kan dödsboet kräva den efterlevande maken på det som var halva skuldbeloppet. Är ni dock gifta och har enbart gemensamma barn så spelar det ingen större roll vem som betalar lånet utifrån arvsrättsliga principer.Om ert lånI detta fall så finns det ingen information om att det skulle vara några speciella villkor i avtalet. Så då ska ovan sagda gälla. En del av detta regleras i Konsumentkreditlagen samt skuldebrevslagen. I detta fall så är det huvudsakligen 1 kap 2§ SkbrL som använts då den förklarar solidariskt betalningsansvar.ÖvrigtDet finns ganska mycket information i övrigt om detta på flertalet forum. Din fråga är ganska bred och därav så har jag givit ett ganska brett svar. En del läsning kan du finna på exempelvis:http://www.gp.se/ekonomi/vad-h%C3%A4nder-med-l%C3%A5nen-vid-d%C3%B6dsfall-1.647917SammanfattningBanken kan kräva Antingen dödsboet från den make som dör eller den efterlevande maken på skuldbeloppet. Vanligt är att banken kräver det av dödsboet. Det kan dock alltid vara värt att diskutera med banken om vad som är möjligt och vad banken kan tänka sig.Jag hoppas detta ger dig lite ledning i din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva att få tillbaka pengar jag betalat på min sambos lån?

2018-06-26 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har betalat min och min sambos gemensamma lån med min mors arv, vilket jag sagt att han ska betala tillbaka men det vill han inte nu.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår frågan rätt vill du veta om du på något sätt kan få tillbaka den summa du betalat på sambons del av lånet. Har ni inte skrivit något skuldebrev er emellan där det framgår att din sambo lånat pengarna av dig för att betala lånet så är inte din sambo skyldig att betala tillbaka. För att du ska kunna kräva att få pengarna tillbaka krävs alltså att det finns bevis på att din sambo lånat pengarna av dig, annars ses lånet som en gåva. Finns det ett skuldebrev er emellan på lånet så kan du kräva tillbaka pengarna, och fortsätter din sambo att vägra betala tillbaka kan du gå till kronofogden för att få hjälp att driva in fordran. Det kan du läsa mer om här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. Hoppas du fått svar på din fråga!