Kan jag kräva tillbaka pengarna innan förfallodagen?

2020-05-17 i Skuldebrev
FRÅGA
Jag har lånat ut pengar till en bekant lite då och då. Han har sagt att efter kommand lön efter respektive lån skulle jag få tillbaka pengarna men något har kommit upp varje gång. Vi har kommit överens om att han ska betala totala skulden senast sista november 2020. Jag börjar tro att han inte använt pengarna till det han sa när han ville låna dem. Har en känsla att jag inte kommer få dem även om han lovat det. Har jag laglig rätt att på något sätt få beloppet eller del av det tidigare? Hur i så fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Din fråga berör ett skuldförhållande mellan två privatpersoner, det vill säga en situation där en privatperson lånat pengar av en annan privatperson. Det problem som tycks framgå av din fråga är en situation där det finns en avtalad förfallodag, det vill säga den dag då skulden ska betalas tillbaka, men att du som utlånare vill ha de utlånade pengarna tidigare än den avtalade förfallodagen. För att besvara denna fråga kommer jag utgå från skuldebrevslagen (SkbrL).

Enkel fordran

I din fråga framgår det inte att det har upprättats ett skriftligt dokument om lånet vilket innebär att det rör sig om en enkel fordran. Om fordringen inte skrivits ned i ett skuldebrev så är det en enkel fordran som regleras i skuldebrevslagens tredje kapitel. Samma regler tillämpas även om skuldförhållandet har antecknats i ett avtal men kallas då istället för ett enkelt skuldebrev.

När ska man betala?

Lagen fastslår att låntagaren ska betala tillbaka skulden när långivaren kräver det, om inget annat avtalats. Om ett datum har avtalats ska låntagaren betala tillbaka pengarna på det avtalade datumet (5 § SkbrL).

Slutsats

Eftersom att ni har kommit överens om en förfallodag har ett giltigt avtal om när återbetalningen ska ske slutits. Detta innebär att låntagaren ska betala tillbaka pengarna den sista november 2020. Du kan därmed inte kräva att låntagaren betalar tillbaka pengarna tidigare än det avtalade datumet.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (147)
2020-11-16 Vad är viktigt i ett skuldebrev?
2020-10-02 Invändningsrätt mot ny borgenär
2020-09-30 Skuldebrev till sambo gällande bostadsköp
2020-09-29 Efterskänkande av skuldebrev

Alla besvarade frågor (86938)