Hur går jag vidare med att lösa en skuld?

2019-12-31 i Skuldebrev
FRÅGA
Min mamma lånade 27.000kr av mig för att kunna behålla huset, när jag va 23 år gammal, idag är jag 37år. Har ej skrivit skuldebrev, med tanke på att vi är familj. Men min pappa är vittne till detta. Jag lät detta rinna ut i sanden just för att hon hade det så illa ställt. Men idag vart jag påmind av anledningen att jag fick låna 200 kr som jag vart sen att betala. Och då lät det högt att jag blåst henne och så vidare... så nu vill jag fråga om det finns något jag kan göra, för att driva in skulden med lagens hjälp?!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Din fordran mot din mor kallas för enkel fordran. Enkla fordringar regleras av skuldebrevslagen (SkbrL), regler om betalningsföreläggande hittas i Lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBfH) och regler om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL).

Enkel fordran kan drivas in genom betalningsföreläggande hos KFM

Du kan som privatperson få hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in en skuld. Detta förfarande kallas för betalningsföreläggande, 1 § LBfH. En ansökan om betalningsföreläggande kan göras efter att skulden förfallit till betalning, 2 § LBfH. Om svarande bestrider fordran så kan överlämnas ärendet till en Tingsrätt, 33 § LBfH.

Fordran preskriberas efter 10 år

Du skriver i frågan att skulden uppstod när du var 23 år och att du nu är 37 år. En enkel fordran preskriberas som huvudregel 10 år efter skuldens tillkomst, 2 § första stycket PreskL. Det finns dock flera situationer då preskriptionstiden kan avbrytas under denna tid. Detta innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt, det sker då ett så kallat preskriptionsavbrott, 5 § PreskL. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år (eller så lång tid preskriptionstiden är) innan skulden kan preskriberas. Det kan t.ex. vara att din mor har erkänt skulden under denna tiden eller på annat sätt bekräftat att hon är skyldig dig pengar.

Sammanfattningsvis så bör du först kolla om fordran är preskriberad och sedan kan du gå vidare med betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (144)
2020-09-29 Efterskänkande av skuldebrev
2020-08-27 Fråga om skuldebrev och nedsättning av pengar hos myndighet
2020-08-23 När måste jag betala min skuld?
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson

Alla besvarade frågor (84676)