Om jag bildar ett aktiebolag tillsammans med någon och personen öppnar ett bankkonto för det, har den personen ett större ekonomisk ansvar för aktiebolaget?

2021-02-11 i Bolag
FRÅGA |Hej! Jag och min syster vill starta aktiebolag tillsammans (i Sverige). Vi är båda svenska medborgare men jag är skriven i ett annat EU-land och hon är skriven i Sverige. Det innebär att det är hon som kommer att öppna bankkonto för vårt AB. Betyder det att hon kommer att ha någon typ av meransvar ekonomiskt? Det är jag som ska vara VD för bolaget.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i aktiebolagslagen (ABL) och skatteförfarandelagen (SFL).Utgångspunkten är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt betalningsansvar för bolagets skulderI ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser (1 kap. 3 § första stycket ABL). Det innebär att bolagets skulder, som huvudregel, inte påverkar din eller din systers privata ekonomi. Ett undantag från det är om ni deltar i beslut att fortsätta att driva bolagets verksamhet, trots att ni är i vetskap om att bolaget är skyldig att gå i likvidation (25 kap. 19 § ABL).Ett annat undantag är det s.k. företrädaransvaret. Skatteverket kan vända sig till bolagets företrädare och begära in betalning om till exempel bolagets skatter/avgifter inte betalats eller om företrädaren inte gjort rätt skatteavdrag (59 kap. 12 § första stycket, 59 kap. 13 § första stycket SFL). Företrädaransvaret kräver dock antingen uppsåt eller grov oaktsamhet. Som företrädare räknas exempelvis VD.Avslutningsvis så har ni inget personligt betalningsansvar för bolaget skulder. Din syster kommer inte rent aktiebolagsrättsligt att ha ett större ekonomiskt ansvar för ert aktiebolag, men hon har dock ett ansvar gentemot banken att exempelvis inte sakna täckning på bankkontot osv.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

När kan företrädaransvar inträda när ens aktiebolag gått i konkurs?

2020-09-27 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag var tvungen sätta mitt aktiebolag i konkurs pga en större förlust bolaget gjorde.Nu har en av leverantörerna (inte skatteverket eller annan myndighet) gjort gällande att jag privat ska reglera den skuld bolaget hade genom mitt "Företrädaransvar".Stämmer det? Vad ska jag göra?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skatteförfarandelagen (SFL) och aktiebolagslagen (ABL).Begränsat utrymme att bli personligt betalningsskyldig för skulder från sitt aktiebolagDet som kännetecknar associationsformen aktiebolag är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder (1 kap. 3 § första stycket ABL). Företrädaransvar är dock ett undantag från denna friskrivning. Företrädaransvar innebär att en företrädare för ett aktiebolag kan bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder eller avgifter (59 kap. 13 § SFL). Med företrädare avses i första hand styrelseledamöter och verkställande direktören. Företrädaransvar förutsätter dock att företrädaren agerat på ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt sätt. En ansökan om företrädaransvar skickas in av skatteverket gällande bolagets skatteskulder och avgifterFörst och främst reglerar företrädaransvaret personligt betalningsansvar för ett företags skatteskulder och avgifter, vilket inte omfattas av leverantörsskulder. Det är även förvaltningsrätten som beslutar om företrädaransvar på ansökan av Skatteverket (59 kap. 16 § SFL). Din leverantör kan alltså inte ansöka om att förvaltningsrätten ska besluta om företrädaransvar.Det stämmer alltså inte att du har företrädaransvar för ditt aktiebolags leverantörsskuld eftersom företrädaransvaret främst tar sikte på skatteskulder och avgifter.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,