Kategori
Underkategori
ASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 08/08/2022

Skadeståndsansvar för samfälligheter och gentemot tredje man - Vad gäller?

Hej, Jag är ordförande i en samfällighet som äger gemensamma ytor i ett småhusområde. På samfällighetens ytor står en flaggstång som är väldigt vindutsatt och som rasat vid ett tillfälle tidigare. Jag undrar nu vilket juridiskt ansvar samfälligheten har om flaggstången skulle blåsa ner igen och skada någon av fastigheterna, en bil eller rent av någon person. Bör samfälligheten ha någon form av ansvarsförsäkring?
ASSOCIATIONSRÄTTBolag31/07/2022

Använda privata fordon i tjänsten

Jag driver ett vandrarhem och undrar i vilken utsträckning jag kan skjutsa gäster utan att det blir brottsligt. Vandrarhemmet är ett aktiebolag och ligger i glesbygd utan allmänna kommunikationer. Transportbehovet uppstår då gästen vill besöka oss utan utan att ha egen bil. Vanligt är att gästen behöver hämtas/lämnas vid närmaste busshållplats. Avståndet är ungefär 25 km enkel resa. Vi kör mot en avgift som skall täcka, bränsle, bil och lön för den som kör. Normalt är bilen privat och ägs av en anställd som då får lön och km-ersättning från företaget. Det förekommer också att företagets egen bil används för ändamålet. Det händer också att vi skjutsar grupper av gäster till olika evenemang, också detta mot en avgift. Transporten är alltså inte huvudsaken i verksamheten men i vissa fall en förutsättning för att det skall fungera även för gäster utan egen bil. Så, finns det risk för finkan?
ASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 27/07/2022

Vad gäller vid bristande information och missnöje avseende ett styrelsebeslut i en samfällighetsförening?

Hej. Jag bor sommarhalvåret på en liten ö där vi har en samfällighet. För flera veckor sedan gjordes plötsligt en grusväg längs ena sidan längs med vår tomtgräns. Naturstig har funnits i 74 år. Ingen hade informerat oss om detta och vi upplever grusvägen negativ då vi ser den överallt från tomten. och husen. Då vi påtalar detta för styrelsen säger de att de trodde grannen informerat pratat med oss. Styrelsen tog beslut om grusvägen utan att prata med oss som mest berörs av grusvägen. Vad kan vi göra? Vi fick inget beslut ang. grusvägen ingen info alls. Samfällighetslagen paragraf 19 borde gå att använda men till vem vart ska vi vända oss?? Lantmäteriet länsstyrelsen?? Tacksam för svar
ASSOCIATIONSRÄTTBolag26/07/2022

En fråga med anknytning till aktiebolagsrätt

Finns något rättsfall där rätten tilldömt en part hela lotten med aktier mot att denne har fått likvider i kompensation?

ASSOCIATIONSRÄTTBolag25/07/2022

Kan jag ingå avtal innan aktiebolaget bildats?

Tja! Jag och 3 polare har tänkt att starta ett aktiebolag. Vi har skickat in vår ansökan till bolagsverket och tänkte smygstarta lite grann med att ingå avtal med leverantörer för att snabbt kunna dra igång verksamheten när vi väl fått godkänt. Vi undrar dock om vi kan ingå avtal för företaget innan det är godkänt?
ASSOCIATIONSRÄTTBolag25/07/2022

Kan jag dömas om jag köper aktier efter att jag tagit del av insiderinformation?

Hej Lawline. Jag och några vänner satt och diskuterade insiderbrott och handel. En fråga som dök upp är om jag skulle kunna dömas om jag får reda på insiderinformation och köper en aktie på grund av den infon?
ASSOCIATIONSRÄTTÖvrigt 07/07/2022

Bostadsrättsförening: Styrelsebeslut - Kompetensfördelning- Medlems rätt att påverka - Klander av stämmobeslut - Vad gäller?

Hej! Jag bor i en bostadsrättsförening och har för 17 år sedan fått ett godkännande av dåvarande styrelse att bygga ett trädäck på baksidan av lägenheten. Nu har nuvarande styrelse ändrat i ordningsreglerna och menar att mitt däck är för stort och att delar av det måste tas bort. Vad har jag för möjligheter att begära ett beslut som jag kan överklaga, och vart överklagar man i sådana fall? Jag antar att de måste lämna en besvärshänvisning, men är det tingsrätten eller förvaltningsrätten? Skulle ett sådant mål betraktas som ett förenklat tvistemål, eller riskerar jag att behöva betala föreningens rättegångskostnader utöver vad som gäller enligt 1 kap 3 d § RB? 

ASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 01/07/2022

Kan en styrelseledamot i brf även vara revisor samt ledamot i valberedningen?

Är det lämplig att samma brf:s medlem är : 1. Revisor i Brf. 2. Adjungerat i styrelsen i ekonomiska frågor. 3. Valberednings sammankallande medlem. 

ASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 30/06/2022

Har idrottförening (golfklubb) rätt att utesluta mig som medlem?

Hej ,när jag anmälde en golfklubb för olaglig alkoholreklam blev jag portad i flera år. Jag vet att dom är autonoma och kan göra som dom vill och inte behöver lämna ut styrelse protokoll, men efter mitt mejl till kommun där jag påpekade problemen alkoholreklamen var jag besök och fick veta att jag inte var välkommen. Känns konstig att bli bestraffad när man rapporterar något olagligt i samhället. Klubben fick bryta med dom berörda sponsorerna och förlorade pengar så klart. Men att mobbas för en anmälan känns overkligt. Klubben måste hålla sig till Riksidrottsförbundets alkoholpolicy. Är detta i sin ordning ?
ASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 28/06/2022

förpliktelser i en kolonilottsförening

Kan min koloniförening besluta om att jag ska betala avgift (drygt 10 tkr) för en toalettbyggnad på hela området när jag inte kan nyttja den pga avstånd? Jag har dessutom installerat en egen toalett för egna pengar.