Hjälp av juristbyrån

2017-06-16 i ARKIV
FRÅGA |HejVad skulle det kosta att upprätta ett testamente, äktenskapsförord och se till att vår fastigheten ägs av oss båda med hälften vardera, vilket sker genom att bodela under bestående äktenskap.
Anonym Anonym |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Vi tillämpar den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 677,50 kr per timme. Vad det skulle kosta i ditt ärende är svårt att säga utan att veta omfånget på vad som ska ingå i testamentet, äktenskapsförordet och fastighetsöverlåtelsen. Vill du få ett fast prisförslag kan du skicka in en förfrågan till www.lawline.se/boka och skriva att du önskar fast pris. Med vänlig hälsning