Existensminimum

2007-11-30 i ARKIV
FRÅGA |existensminimum för en ensamstående med hyra på 4200 och banklån på 2000 mvh ove
Henric Roth |Hej, Din fråga går inte att besvara med så knapphändig information. Har Du några tillgångar eller inkomster? Exakt vad menar Du med existensminimum? Om Du återkommer med en mer utförlig beskrivning av Ditt problem så ska vi se om vi kan vara till hjälp. Med vänlig hälsning,

Vad betyder väsentlig?

2007-10-09 i ARKIV
FRÅGA |Termen \"väsentligt intresse\" förekommer ofta i lagar. Vad betyder detta, eller hur fastaställer man väsentligt intresse.
Linnea Ljung |Hej, Din fråga är inte möjlig att svara på. Väsentlig innebär ungefär: betydande eller avsevärd. Vad som avses med väsentlig beror på vad bestämmelsen säger. Sedan får man med ledning av förarbeten, rättsfall och böcker på området avgöra vad som avses med väsentligt i det specifika fallet. Vänligen

två juridiska personer som ej behöver registreras

2007-09-25 i ARKIV
FRÅGA |vilka två olika juridiska person som anses som rättsubjekt, behöver inte registreras??
sofie jeppsson |Hej! Exempel på två juridiska personer som är självständiga rättssubjekt men som inte behöver registreras är: 1. En stiftelse är en juridisk person som inte har registreringsplikt(dock finns vissa få undantag). En stiftelse är dock ingen personsammanslutning, om det möjligtvis är så att du är intresserad av att starta något slags bolag. 2. En ideell förening är en rättskapabel juridisk person utan registrering, detta blir den nämligen redan genom att medlemmarna beslutar att bilda föreningen, antar stadgar, samt utser en styrelse. Oavsett detta måste näringsidkande ideella föreningar låta sig registreras om de är bokföringsskyldiga. Med vänlig hälsning

Vad är lösöre?

2007-09-07 i ARKIV
FRÅGA |Finns det någon exakt definition av uttrycket lösöre/läs sak i någon författningstext?. Om inte vilka alternativa källor kan man använda för att hitta svar på detta?
Louise Danielson |Hej! Egendom indelas i fast egendom och lös egendom. Vad som är fast egendom definieras i JB 1:1 där det stadgas att fast egendom är är jord. Det finns ingen uttrycklig definition av vad som avses med lös egendom. Lös egendom kan endast definieras negativt, dvs allt som inte är fast egendom är lös egendom. Lösöre är en typ av lös egendom, dvs lösa saker och ting som man kan ha i sin besittning, t ex möbler, bilar, kläder, böcker etc. Någon definition av begreppet lösöre ges dock inte i lag (inte ens lösöreköplagen innehåller definition av begreppet). Vänlig hälsning,

Vem får kalla sig jurist?

2007-10-15 i ARKIV
FRÅGA |Får man lov att kalla sig för jurist om man inte har juristexamen/ jurkan.
Jenny Lindskog |Hej! Ja, man kan kalla sig jurist även om man inte tagit juristexamen. Detta beror på att “jurist”, till skillnad från t.ex. “advokat”, inte är en skyddad titel. Mvh.

Kontakt med advokater och jurister

2007-10-15 i ARKIV
FRÅGA |Jag är återbetalningskyldig till A-kassa, jag behöver hjälp med med en advokat eller jurist som kan dessa frågaor.
Gabriel Westin |Här på lawline är det endast juridikstuderande som besvarar dina frågor. Om du vill ha kontakt med en advokat eller jurist för att få hjälp med dina problem så råder jag dig att använda gula sidorna eller någon internetbaserad söktjänst som till exempel http://www.eniro.se och där söka efter advokat eller jurist. Vänligen,

Skolarbete

2007-09-29 i ARKIV
FRÅGA |Hej1 Jag vet ej om jag paratr med rätt person men, men. Jag håller på med ett stort projekt på gymnasiet, och detta handlar om lag och rätt. Jag skulle gjärna se att ni skickade mig några \"roliga2 eller \"lustiga2 lagar, som kan användas i mina studier. Tack på förhand/ JIm Nilsson
Lisa Swanson |Hej! En stor del av Ditt gymnasieprojekt torde vara att Du ska lära dig att leta upp dessa lagar själv. Mitt tips till dig är därför att Du tar fram lagboken som Din skola troligtvis kan tillhandahålla och slår i innehållsregistret. Där kan du på vissa sökord hitta en lag som du känner dig intresserad av. Exempelvis bi, hund, terrorist eller vad du kan känna passar in i ditt arbete! Leta runt lite så är jag övertygad om att Du kommer att hitta rätt! Lycka till!

Vilken regel?

2007-09-09 i ARKIV
FRÅGA |vad är det som regleras i 1 kap paragraf 5?
Linnea Ljung |Hej. Din fråga är inte möjlig att svara på eftersom du inte angett vilken lag den gälller. Vänligen