Hjälp med skoluppgift

2008-07-31 i ARKIV
FRÅGA |Hej hoppas ni kan hjälpa mig har jätteproblem här.. haft diskussioner om detta o jag anser lite helt annorlunda än vad juridikpersonerna gör så vill gärna få ventilera dessa med er om det går bra.. för e lite kaos i knoppen samtidigt.. nför varje terminsstart hade bokhandeln Universitetsbokhandeln AB (belägen i en av de sydsvenska universitetsstäderna) ett obeskrivligt kaos i sina lokaler. För att råda bot på oordningen beställde företaget därför ett antal nya bokhyllor hos firman Hyllplanet AB i samma stad. Med tanke på att allt skulle vara i bästa ordning för att ta emot mängderna av studenter i månadsskiftet augusti/september, bestämdes leveransdagen till den 20 augusti då också personalen i bokhandeln hade återvänt från semestern. För att få bokhyllorna så billigt som möjligt skulle någon från Universitetsbokhandeln AB hämta dem hos Hyllplanet AB med företagets pickup. I mitten av augusti bekräftade Hyllplanet att avhämtningen verkligen kunde äga rum den 20:e. Redan då hade emellertid ruschen börjat och bokhandelspersonalen kom fram till att de ju hade klarat andra terminsstarter med de gamla hyllorna; vissa böcker fick helt enkel ligga i travar på lastpallar eller direkt på golvet. Därför dök bokhandlaren Ingvar F. upp först den 5 september hos Hyllplanet AB med sin pickup och fick då det bistra beskedet att lagret, där bl.a. bokhyllorna förvarades, hade brunnit ned natten mot den 4:e; av hyllorna fanns nu bara aska kvar. Ännu bistrare för Ingvar F. var emellertid det faktum att Hyllplanet AB inte desto mindre krävde full betalning. a. Är Universitetsbokhandeln AB skyldig att betala för de uppbrunna hyllorna? Motivera och ange lagrum! b. Blir din bedömning annorlunda om parterna hade avtalat att bokhyllorna skulle levereras till Universitetsbokhandeln AB:s butikslokal? Motivera och ange lagrum! c. Blir din bedömning annorlunda om det istället var din granne som köpte nya bokhyllor till sin lägenhet? Motivera och ange lagrum!
Carl Johan Fahlander |Hej, Detta är en inlämningsuppgift på en distanskurs vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Jag vill för din egen skull informera dig om att detta är en examinationsuppgift vilken ger högskolepoäng, och att söka hjälp från Lawline eller andra utomstående klassificeras som fusk, varpå påföljder kan ifrågakomma. Kort sagt, Lawline hjälper inte studenter att fuska. Vänligen,

Rättspraxis om minerallagen

2008-05-25 i ARKIV
FRÅGA |Vart kan jag hitta rättspraxis om ersättningsfrågor enligt minerallagen (1991:45)?
Anna Mann |Hej! Det verkar dessvärre inte finnas någon rättspraxis som hör till minerallagen vad jag kan hitta. Du kan söka på domstolsverkets hemsida: www.rattsinfosok.dom.se. Vänliga hälsningar

Favorit i repris: Definitionen av lös sak

2008-01-25 i ARKIV
FRÅGA |I konsumentköplagen 1 § finns följande text: ”Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument”. Var kan man ta reda på vad som gäller med "lös sak"? Vilken ordning i säkerhet får källorna?
Mårten Andersson |Hej, Märkligt nog är denna fråga ständigt återkommande hit till Lawline. Ingår den i någon slags studiematerial? I så fall var säkert meningen med uppgiften att du skulle hitta svaret på annat sätt än genom oss. Men inlärningen av den juridiska metoden bör väl kanske vara individens eget ansvar. Några tidigare frågor med tillhörande svar hittar du http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=4198, http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=10509 och http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=12568. Vänligen,

Studieråd.

2008-01-26 i ARKIV
FRÅGA |Läser en juridik kurs nu. Undrar om tips om hur man slår i lagboken, vad ska man tänka på när man letar efter en lösning på ett problem? Finns ju en regel o 100 undantag till allt. Svårt att få grepp om detta. Tack på förhand.
Fredrik Hansson |Hej! Tack för din fråga. Vi på Lawline har en policy som säger att vi inte besvarar frågor som går ut på att hjälpa studenter och dylikt. Vänligen

Rådgivning av svensk advokat

2008-05-22 i ARKIV
FRÅGA |jag vill få ekonomisk hjälp och rådgivning i USA, florida av svenska advokat. Vi kör e-handel i USA, idag från Sverige.
Gabriel Westin |Här på lawline är det studenter vid de olika juridiska fakulteterna i Sverige som ger kostnadsfri juridisk rådgivning. Om du vill få ekonomisk hjälp och rådgivning av en svensk advokat rekommenderar jag att du kontaktar en välrenomerad advokatbyrå i Sverige och ber dem om hjälp. Vänligen,

Otillbörlig hjälp med examinationsuppgift

2008-03-20 i ARKIV
FRÅGA |Min granne har nyligen kommit hem från England och med sig har han en bil av märket Morgan. Han beslutade att sälja bilen. I annonsen stod: Verkligt fynd, Engelsk kvalitetsbil, 1 år gammal och körd endast 4000 mil. Pris 90.000 kr. Min man bestämde sig att köpa bilen. Han betalade 90.000 kr kontant. I köpekontraktet finns bl.a. följande villkor: 1. Bilen säljs i befintligt skick. 2. Säljaren friskriver sig från allt skadeståndsrättsligt ansvar. Några veckor efter köpet började vi bli fundersam över bilens vägmätare, den anger körsträckor, som enligt min mans uppfattning är helt fel. För att få problemet ordentligt utrett tog min man ledigt från arbetet och körde med bilen till en bilverkstad för just engelska bilar, belägen i en grannstad, 10 mil bort. Där fick han till sin stora förtvivlan höra att bilens vägmätare anger svenska mil. Vid köpet hade han utgått ifrån att den visade engelska mil (1 engelsk mil=1,6 km). Av bilverkstadens personal fick han veta att den ursprungliga vägmätaren bytts ut. Min man känner sig grundlurad, han ville ha en alltigenom engelsk bil och vill nu att köpet ska gå tillbaka. Han vill också ha ersättning för bensinkostnaden för körningen till bilverkstaden och för förlorad arbetsinkomst. Min granne vill överhuvudtaget inte diskutera saken. Han hänvisar till att bilen sålts i befintligt skick och att han friskrivit sig från skadeståndsrättsligt ansvar. Min man undrar nu vilka möjligheter han har att häva köpet och/eller få skadestånd?.
Carl Johan Zimdahl |Hej! Din fråga är intressant, så intressant att den är lämplig att ha som en inlämningsuppgift på en Jiken-kurs. Vänligen försök att i fortsättningen själv lösa de uppgifter på vilka du examineras och får högskolepoäng för. Mvh, Din Jikenlärare

vad är insolvensrätt?

2008-01-14 i ARKIV
FRÅGA |vad är insolvensrätt
Mikael Karlsson |Hej! Ordet insolvens syftar till en situation då någon är på obestånd, dvs då du inte kan betala dina skulder. Detta gäller såväl enskilda individer som företag. Insolvensrätt kan även benämnas såsom obeståndsrätt och de lagar som rör detta område är framförallt konkurslagen se http://lagen.nu/1987:672 , lag om företagsrekonstruktion se http://lagen.nu/1996:764 och skuldsaneringslagen se http://lagen.nu/2006:548 . Med vänliga hälsningar,

Tack!

2008-01-25 i ARKIV
FRÅGA |Tack för en trevlig sida, mycket lättförståelig och väldigt informativ. försätt med denna. Mvh Clas
Fredrik Eklund |Tack själv! Vi ska fortsätta!