FrågaARKIVÖvrigt13/01/2008

vad är insolvensrätt?

vad är insolvensrätt

Lawline svarar

Hej! Ordet insolvens syftar till en situation då någon är på obestånd, dvs då du inte kan betala dina skulder. Detta gäller såväl enskilda individer som företag. Insolvensrätt kan även benämnas såsom obeståndsrätt och de lagar som rör detta område är framförallt konkurslagen se http://lagen.nu/1987:672 , lag om företagsrekonstruktion se http://lagen.nu/1996:764 och skuldsaneringslagen se http://lagen.nu/2006:548 . Med vänliga hälsningar,
Mikael KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?