FrågaARKIVÖvrigt09/10/2007

Juridisk tolkning av begrepp

Hej en undring över uttrycket: Till och med...! Speciellt avseeende tid och tidsangivelse i juridisk mening. Ex: Avser det till den tid man avser ex kl 18.00 eller gäller angivelsen 17.59.59 eller 18.00.59... Vad gäller enligt en juridisk text, vad är korrekt?

Lawline svarar

Hej! Mig veterligen finns ingen särskild juridisk definition av uttrycket "till och med", utan "vanlig" tolkning används även i juridiska sammanhang. Såvitt jag förstår måste detta innebära att angivelsen normalt sett inkluderar den angivna tidpunkten, d.v.s. i ditt exempel borde uttrycket "till och med kl 18.00" normalt sett tolkas som att inkludera hela den minut då klockan är 18.00, alltså fram till 18.00.59. Man kan förmodligen också argumentera för att angivelsens exakthet ska vara avgörande för hur stor del av den angivna tidpunkten som ska inkluderas i uttrycket; om det exempelvis istället står "till och med kl 18.00.00", kan man möjligtvis tolka detta som att endast omfatta just den sekunden, d.v.s. fram till 18.00.00.99. Det vore emellertid lättare att besvara din fråga om den hade ett sammanhang. Jag har svårt att tro att uttrycket används särskitl frekvent i fråga om så specika tidsangivelser som din fråga avser, och det verkar osannolikt att sådana tolkningar som jag försökt mig på i första stycket skulle bli avgörande för en juridisk bedömning. Slutligen vill jag poängtera att juridisk tolkning helst görs med hänsyn till sammanhanget, och att det alltså är möjligt att en lösryckt mening ges olika tolkning beroende på sin kontext i olika fall. Om det exempelvis framgår att parterna till ett avtal menade något annat än vad en strikt bokstavstolkning skulle antyda, brukar parternas avsikt oftast få företräde. Hoppas att detta är till någon hjälp. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000