Köpa lagbok

2007-09-20 i ARKIV
FRÅGA |Hej Jag har tänkt köpa en begagnad lagbok. Hur sen bör den vara för att den ska vara så aktuell som möjligt utifrån STÖRRE lagändringar? Tex. 1, 3, 5 eller 10 år. Och finns HELA Sveriges Rikes Lag utlagd online? Mvh Frank Forsberg
Henric Roth |Hej! Din fråga är inte så lätt att ge ett rakt svar på. Lagar och förordningar ändras över tiden. Om Du ska ha en lagbok i största allmänhet för att kunna läsa olika lagar rekommenderar jag dig att köpa en lagbok från 2007. I annat fall bör Du först ta reda på vilka lagar Du har för avsikt att läsa och utifrån de göra en bedömning över hur aktuell lagbok du behöver. Som student är Du generellt inte rekommenderad att ha en lagbok som är äldre än 2 år. Ska Du använda lagboken för studier kan det vara bra att fråga kursansvarig om råd. På www.lagen.nu finns väldigt mycket lagar publicerade. Jag vågar inte spekulera i om sidan är uttömmande men för gemene man bör den vara väldigt heltäckande. Även www.riksdagen.se har lagar publicerade online. Med vänlig hälsning, Henric

hur man ska definiera en person enligt lagen

2007-08-29 i ARKIV
FRÅGA |Hur definieras "person" enligt lagen?
sofie jeppsson |Hej! I lagtexten benämns ordet person som fysisk person eller som privatperson. En fysisk person är den juridiska termen för en person i egentlig mening, en människa till skillnad från en juridisk person som ex vis kan vara ett aktiebolag. Privatperson definieras ungefär på samma sätt som en fysisk person men används ofta för att särskilja personen från eventuella titlar som denna kan ha genom sitt yrke etc. Med vänlig hälsning

Juridisk tolkning av begrepp

2007-10-10 i ARKIV
FRÅGA |Hej en undring över uttrycket: Till och med...! Speciellt avseeende tid och tidsangivelse i juridisk mening. Ex: Avser det till den tid man avser ex kl 18.00 eller gäller angivelsen 17.59.59 eller 18.00.59... Vad gäller enligt en juridisk text, vad är korrekt?
Anna Wallerman |Hej! Mig veterligen finns ingen särskild juridisk definition av uttrycket "till och med", utan "vanlig" tolkning används även i juridiska sammanhang. Såvitt jag förstår måste detta innebära att angivelsen normalt sett inkluderar den angivna tidpunkten, d.v.s. i ditt exempel borde uttrycket "till och med kl 18.00" normalt sett tolkas som att inkludera hela den minut då klockan är 18.00, alltså fram till 18.00.59. Man kan förmodligen också argumentera för att angivelsens exakthet ska vara avgörande för hur stor del av den angivna tidpunkten som ska inkluderas i uttrycket; om det exempelvis istället står "till och med kl 18.00.00", kan man möjligtvis tolka detta som att endast omfatta just den sekunden, d.v.s. fram till 18.00.00.99. Det vore emellertid lättare att besvara din fråga om den hade ett sammanhang. Jag har svårt att tro att uttrycket används särskitl frekvent i fråga om så specika tidsangivelser som din fråga avser, och det verkar osannolikt att sådana tolkningar som jag försökt mig på i första stycket skulle bli avgörande för en juridisk bedömning. Slutligen vill jag poängtera att juridisk tolkning helst görs med hänsyn till sammanhanget, och att det alltså är möjligt att en lösryckt mening ges olika tolkning beroende på sin kontext i olika fall. Om det exempelvis framgår att parterna till ett avtal menade något annat än vad en strikt bokstavstolkning skulle antyda, brukar parternas avsikt oftast få företräde. Hoppas att detta är till någon hjälp. Med vänlig hälsning

Translation of PuL

2007-07-25 i ARKIV
FRÅGA |Dear sir or madam, I\'m trying to find the Swedish Personuppgiftslag in Finnish. Is there such version - PuL in Finnish?
Gabriel Westin |As far as I know there is no official translation of PuL from Swedish to Finnish. This has also been confirmed by staff from Datainspektionen, which is the authority in charge of overseeing PuL. Yours Sincerely,

Hembudsförbehåll på engelska?

2007-09-16 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Hur översätter jag "Hembudsförbehåll" till engelska?
Julia Asplund |Hembud heter på engelska ”offer of first refusal”. Om man generellt talar om ett förbehåll om återköpsrätt skulle jag säga ”provisions on pre-emptive rights”. Med vänlig hälsning,

Hur lagstiftningen ändras

2007-08-22 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Sitter och läser lagen om patientnämndsverksamhet m m 1998:1656. Ändringar har gjorts och det står inskrivet i lagtexten fram till 1998. Sedan har lagar kompletterats till denna lag och nu till frågan: uppdateras inte lagen som helhet då i efterhand? Det verkar som man får läsa uppdateringarna i särskilda lagar, finns det inte en lag som tar med vad som gäller nu?
Jonas Öjelid |Hej, Det stämmer att när det görs ändringar i en gällande lag så kommer det en ny lag som heter "Lag om ändring i...". Dessa ändringar införs dock i ursprungslagen så att man inte ska behöva leta på olika ställen för att veta vilken lag som egentligen gäller. Lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. har ändrats 2001, 2003 och 2004. Lagen i sin helhet - med införda ändringar - kan Du t.ex. hitta http://www.lagen.nu/1998:1656 . Vänliga hälsningar

Anhörig flyttar blommor på grav

2007-08-15 i ARKIV
FRÅGA |hej, fina och färska blommor och små plantor i krukor jag satt på min pappas grav har tagits bort av andra i familjen. Vad kan jag göra för att få smycka och besöka min pappas grav i respekt?
Jesper Silow |Hej! Tyvärr finns det nog inte några juridiska vägar för att lösa ditt problem. Då personerna som flyttar dina blommor också är anhöriga kan det inte vara tal om griftefridskränkning, inte heller brytande mot kyrkogårdsförvaltningens regler. Jag hoppas att ni kan lösa det sinsemellan på sedvanligt vis. Mvh

Meddelarplikt

2007-07-29 i ARKIV
FRÅGA |Vad är meddelarplikt?
Henric Roth |Hej! Meddelarplikt innebär att det finns en skyldighet att rapportera oegentligheter som man får reda på. Till exempel är man skyldig att rapportera misstankar om penningtvätt för att inte riskera att bli medskyldig till brott. Med vänlig hälsning,