FrågaARKIVÖvrigt06/09/2007

Vad är lösöre?

Finns det någon exakt definition av uttrycket lösöre/läs sak i någon författningstext?. Om inte vilka alternativa källor kan man använda för att hitta svar på detta?

Lawline svarar

Hej! Egendom indelas i fast egendom och lös egendom. Vad som är fast egendom definieras i JB 1:1 där det stadgas att fast egendom är är jord. Det finns ingen uttrycklig definition av vad som avses med lös egendom. Lös egendom kan endast definieras negativt, dvs allt som inte är fast egendom är lös egendom. Lösöre är en typ av lös egendom, dvs lösa saker och ting som man kan ha i sin besittning, t ex möbler, bilar, kläder, böcker etc. Någon definition av begreppet lösöre ges dock inte i lag (inte ens lösöreköplagen innehåller definition av begreppet). Vänlig hälsning,
Louise DanielsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”