Norsk skatteskuld regleras av norsk lagstiftning

2017-05-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej jag fick i början av året ett skattekrav från Norge som var från år 2007 (alltså 10 år senare) som borde vara i mitten av de år jag jobbade där. Som jag kan komma ihåg så har jag alltid fått pengar tillbaka på skatten från de år jag jobbade där och om så inte varit fallet så har jag betalat de som krävts, när jag ringde skatteetaten i Norge så kunde dom inte hitta mig systemer (vilket kanske intebår såbkonstigt eftersom jag inte jobbat där på säker 8-9 år) och dom bad mig skicka ett mail så skulle dom höra av sig när dom granskat mitt fall. Jag har ikte fått något svar från dom men nu idag så kom ett nytt inbetalningskrav. Min fråga är alltså kan dom kräva en skatteskuld så sent som 9-10år senare eller lutar detta år någon slags bedrägeri ? Tack för svar
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller den första delen av frågan, dvs om den norska staten kan kräva en skatteskuld 9-10 år efter taxeringsåret, är det någonting som regleras av norsk rätt och som jag tyvärr inte kan svara på. Jag tror att det är möjligt att du får svaret på detta om du kontaktar det norska skatteverket, de lär kunna svara på när norska skatteskulder förfaller.Angående frågan huruvida det kan handla om bedrägeri skulle mitt råd vara att bekräfta inbetalningskravet med det norska skatteverket och verifiera att det inbetalningskrav som du fått egentligen härstammar från dem. Om inte skulle jag vända mig till polisen så att de kan undersöka huruvida det handlar om bedrägeri. Om ja, borde du förklara för dem att du har ett pågående ärende angående kravet, eftersom det är möjligt att myndigheten som behandlar ditt ärende och den som driver in skulden inte nödvändigtvis löpande uppdaterar varandra. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar pensionen?

2017-05-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur fungerar pensionen?
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga. Man kan säga att pensionen består av tre delar: Allmän pension, tjänstepension och privat sparande. Den allmänna pensionen är den del av pensionen du tjänar in när du jobbar, studerar eller är hemma med små barn. Pensionen baseras på din livsinkomst och beror på flera saker – hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar och hur det går för dina premiepensionsfonder och för Sveriges ekonomi.När du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Om du har jobbat inom olika avtalsområden kan du ha mer än en tjänstepension. Privat sparande är den del av pensionen som du själv kan spara till, utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det är bra att själv spara för att ha en buffert när du går i pension och det finns många olika sätt att spara på.Mitt bästa tips till dig är att gå in på Pensionsmyndighetens hemsida för att se vad som påverkar och hur just din pension ser ut. Här finner du även all information du kan tänka dig avseende just pensionens alla olika delar och annat. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, Vänligen

Vem ska betala TV-avgift?

2017-04-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om en förening betalar TV-licens, måste jag då, som medlem på samma adress, betala TV-avgift?
Louise Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 2 a § i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst ska den som är innehavare av en TV mottagare betala radio- och TV-avgift. Vad som avses med en TV mottagare definieras i 2 § i samma lag och inbegriper "sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål". Med andra ord, är du innehavare av en TV även om du inte använder den som TV så ska du betala radio- och TV-avgift.Tv-licensen är vidare knuten till TV-mottagarens hushåll och inte till adressen. Dvs. att alla hushåll som innehar en TV-mottagare ska betala TV-avgift. Detta framgår av 3 § i tidigare nämnda lag. Det spelar således för din del ingen roll att föreningen betalar TV-avgift för skyldigheten att betala TV-avgift är knuten till varje hushåll som innehar en TV-mottagare. Detta betyder vidare att om ett hushåll har flera TV-mottagare så behöver de dockendast betala en TV-avgift.Sammantaget så kan man förenklat säga, har du en TV-mottagare i ditt hushåll och ingen annan i hushållet redan betalar TV-avgift (observera hushållet och inte adressen) så är du skyldig att betala TV-avgift.Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna som du har några vidare funderingar.

Hur går man tillväga då man misstänker skattebrott?

2017-03-18 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar om det är olagligt att jobba svart och begå skattebrott hur ska man gå vidare med detta jag vet en person sm håller på med detta han får både pengar från norge och sverige men betalar ingen skatt
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja det stämmer att det är olagligt att jobba svart. Skatt ska alltid betalas på inkomst av tjänst om inkomsten överstiger 18 951kr under samma år! Det bästa du kan göra är att tipsa om skattefusk på skatteverkets hemsida, vilket du kan göra genom att klicka här. Det räcker med att du anger vad du vet (förslagsvis namnet på företaget/arbetsgivaren och namnet + personuppgifter på personen du misstänker begår skattebrott). Därefter går skatteverket vidare med saken och utreder huruvida skattebrott har begåtts eller inte. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Lawline besvarar inte skolfrågor

2017-05-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Skulle Ni kunna ge exempel på hur kopplingen mellan bokföringen och skatteunderlag ser ut i andra länder? Exempel IAS och EU-förordningar - Vad finns det för koppling mellan de?Hur kommer utvecklingen i Sverige och andra läder bli i framtiden när det gäller kopplingen mellan redovisningen och underlaget för inkomstskatten?
Christian Postolovski |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vi på Lawline besvarar inte skoluppgifter utan endast frågor som berör konkreta juridiska ärenden t.ex. hur ett visst avtal ska tolkas eller om en person har rätt att reklamera en vara i ett visst fall. Jag kan därför inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.Med många vänliga hälsningar,

Beskattning av skadestånd inom näringsverksamhet

2017-04-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Har ett ab som ska läggas ner pga att lokalen företaget bedrivs i ska rivas. Bolaget som äger lokalen har inte kunnat erbjuda likvärdig ny lokal och därför bestämt att betala ut ett skadestånd. Min fråga hur beskattas ett sådant skadestånd? Läggs det på ev vinst o skattas då?Med vänlig hälsningJeanette
Nathalie Byström |Hej Janette och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om hur skadestånd ska beskattas och inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är tillämplig (https://lagen.nu/1999:1229#K1P1S1). Huvudregeln är att alla inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt, 15 kap. 1§ IL. Ersättningen ifråga utgör en sådan inkomst (jfr HFD 2012 ref. 39). I inkomstslaget näringsverksamhet ska inkomster och utgifter som hör till sådan verksamhet tas upp. Kapitel 15 IL behandlar vad som ska betraktas som sådan inkomst. Skattefrihet kan föreligga bara om det finns ett undantag från beskattning i inkomstskattelagen. Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet. Därmed omfattas skadeståndet inte av skattefriheten och är därför skattepliktigt, vilket framgår av IL och även Skatteverkets rättsliga vägledning som du hittar på deras hemsida. Vid ytterligare frågor eller funderingar angående beskattning av skadeståndet ber jag dig vända dig till Skatteverket.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Transaktioner som syftar att minska skatteinkomst kan bortses ifrån vid beskattningen

2017-04-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag äger en enskild firma, med inriktning restaurang, och undrar följande:kan jag skapa ett företag i belize och sedan från detta företag köpa in en vara till mitt företag i Sverige för stor del av företagets vinst, i syfte att betala mindre skatt?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två problem med förfarandet som du beskriver det.För det första är det så att det huvudsakligen inte finns några problem om du köper varan till marknadspris: om du betalar mer än marknadspriset för att i praktiken föra över den svenska vinsten till Belize, kan Skatteverket bortse från den del av ersättningen som överstiger marknadspriset och du riskerar i så fall att bli dubbelbeskattad för den delen. För det andra och med tanke på att ditt syfte är att betala mindre skatt, kan Skatteverket, även om du köper till marknadspris och beroende på hur du strukturerar transaktionen, helt bortse från inköpet med stöd av Skatteflyktslagen. Det kan vara fallet om du, till exempel, äger varan från början och använder den som aktiekapital för företaget i Belize för att följaktligen sälja den till dig själv i Sverige. För att få ett säkert svar på detta kan du också, om du vill, berätta för Skatteverket hur du tänker organisera verksamheten och se vad de tycker om saken. Säger de att det inte är ok då kan du avstå från en sådan organisation; säger de att det är ok kan du vara säker på att det ska fungera som du vill. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Vad som gäller vid försäljning på torg och marknader

2017-03-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Vilken lag gäller vid försäljning på torg och marknader. Vänligen
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Torg- och marknadshandel är all handel utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler och i anslutning till dessa, Skatteförfarandelagen (SFL) 39:2 st. 3.Denna handel kan ske på gator och torg, marknader och loppmarknader, mässor, idrottsgalor och festivaler samt i tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande. Beroende på vad det är du säljer och i vilken omfattning så kan man dela in försäljningen i tre grupper. Dessa är; näringsverksamhet, hobbyverksamhet och försäljning av privat lösöre. Du redovisar din försäljning i deklarationen på olika sätt beroende på i vilken grupp din försäljning platsar.Som uthyrare skall du tänka på att anteckna vissa uppgifter om personen som du hyr ut en plats till. Dessa uppgifter är personens namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Även tid och plats ska antecknas och dessa uppgifter ska sedan sparas i sju år, SFL 39:13.Viktigt information som du behöver både som utställare och uthyrare finns på Skatteverkets hemsida här. Där kan du också läsa mer om skyldigheten att använda kassaregister, vilka skatteregler som gäller och vilka blanketter som kan behövas. I Skatteverkets broschyr om Torg- och marknadshandel (SKV 604) hittar du också information om Skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel som gäller från och med den 1 januari 2012. Broschyren du hittar här.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,